23.12.08

Aan de vooravond van een nieuw jaar... een bericht uit de vorige eeuw

Paus Benedictus XVI stond erop om aan de vooravond van het nieuwe jaar (2009 reeds, ook Benedictus is de tel al kwijt geraakt) nog eens een boodschap uit één van de vorige eeuwen te brengen. Meer bepaald stond hij erop om te waarschuwen voor homoseksueel “gedrag”. “De kerk moet de mens ook beschermen tegen zelfvernietiging”, aldus het orakel uit Rome. De paus had het over de “taal van de schepping” om tot een beter begrip te komen van de “voorbestemde rol van man en vrouw”. Aan de vooravond van 2009 kunnen wij enkel pleiten voor minder haat en afkeer tegenover minderheden op basis van huidskleur, seksuele voorkeur,...

Geen opmerkingen: