5.12.08

6 december: klimaatactie in Brussel

Internationaal Verzet neemt deel aan de klimaatactie in Brussel op 6 december (morgen dus). We verzamelen om 14u aan onze stand op het begin van de betoging aan Brussel Zuid. Het is de bedoeling van de organisatoren om een soort van klimaatboot te maken, een reddingsboot waarmee de hoogdringendheid van de ecologische problemen wordt aangekaart. Wij zullen op de betoging (waarbij de "klimaatboot" wordt voortgetrokken tot aan het Muntplein) een eigen delegatie vormen rond onze strijdbare eisen en slogans. Op 6 december wordt wereldwijd actie gevoerd. De actiedag in Brussel kadert daarin. Spijtig genoeg werd de mobilisatie laat op gang getrokken en is de actievorm wat onduidelijk. Er is jammer genoeg ook geen brede mobilisatie naar buitenuit gevoerd, waardoor het publiek teveel uit bekend gezichten zal bestaan. Maar desalniettemin zal Internationaal Verzet aanwezig zijn en haar programma naar voor brengen.

Geen opmerkingen: