27.11.08

Neoliberale economische adviseur voor Obama

Obama heeft de neoliberaal Paul Volcker aangesteld om economisch advies te geven. Volcker was van 1978 tot 1987 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse Nationale Bank. Onder president Reagan vormde hij een belangrijke schakel in het opleggen van een hard neoliberaal beleid. Hij ging onder meer de strijd aan met de groeiende inflatie die er toen was in de VS en stelde dat het neerslaan van de staking van de luchtverkeerleiders de belangrijkste overwinning was in de strijd tegen de inflatie. Met andere woorden: het beperken van de sociale verworvenheden van de arbeiders en het aanvallen van hun arbeids- en loonsvoorwaarden zag Volcker als een stap vooruit voor de economie. Vandaag zal Volcker president Obama adviseren via de Economic Recovery Advisory Board. Dat orgaan met het economisch denken “vernieuwen”. Voor die vernieuwing en frisse ideeën wordt beroep gedaan op een oude neoliberaal die de 80 gepasseerd is en een lange staat van dienst heeft in het doorvoeren van een hard neoliberaal beleid. Veel “change” valt er vanuit die hoek niet te verwachten.

Geen opmerkingen: