28.11.08

Neen aan het inzetten van jongeren tegen stakingen!

De Antwerpse VLD gaat opnieuw uit de bocht. Eerder liet gemeenteraadslid Annick De Ridder zich opmerken met haar strijd tegen het openbaar vervoer, volgens de opkomende blauwe kopvrouw rijden er teveel lege bussen en moet daarom bespaard worden op het openbaar vervoer. Normale jongeren die wel eens de bus of de tram nemen in Antwerpen weten wel beter. Nu komt Ann Coolsaet met het voorstel om bij een staking van het stadspersoneel jobstudenten en interimmers in te zetten, iets wat overigens verboden is op dit ogenblik. Coolsaet stelde naar aanleiding van de acties van ACOD onder het stadspersoneel vorige weken dat de stad een "crisisplan" nodig heeft. Niet om de armoede te bestrijden of de werkloosheid terug te dringen. Zeker niet om de openbare diensten uit te breiden en te verbeteren en het personeel een degelijk loon aan te bieden. Neen, er is nood aan crisisplan om bij stakingen de dienstverlening toch te organiseren. De liberalen willen daartoe ook jobstudenten en interimmers aanwerven bij stakingen. Wij verzetten ons tegen deze liberale poging om de werkenden te verdelen en jongeren die nood hebben aan een extra centje te gebruiken als stakingsbrekers.

Geen opmerkingen: