4.11.08

Mollen bij Dedecker

Het rommelt bij Lijst-Dedecker. De aanleiding is de vorming van de lijsten voor de verkiezingen van juni 2009 waarbij iedereen uiteraard hoopt een graantje mee te pikken van de gunstige peilingen voor de LDD. Dat leidt uiteraard tot spanningen en nu meent de partij er zelfs een oorzaak voor te hebben gevonden: "VB-mollen" die de werking van de partij verstoren en rechtstreeks rapporteren aan het hoofdkwartier van het Vlaams Belang. Jurgen Verstrepen, zelf een voormalige Blokker, kondigde aan dat de mollen er allemaal uit moeten. Dat gebeurt na het ontslag van twee LDD-gemeenteraadsleden in Mortsel wegens de aanhoudende ruzies in LDD en de postjesjagerij. Ex-VB'er en nu ook ex-LDD'er Patrik Ghys verklaarde: "Het rommelt nu al vele maanden in de afdeling Antwerpen-Zuid van LDD. Twee weken geleden is die zelfs opgedoekt na een felle ruzie. De leden van het eerste uur en de nieuwkomers voelen zich even belangrijk, ze willen allemaal premier worden en ze gaan over lijken. De overlopers van het Vlaams Blok - ik zeg bewust niet Vlaams Belang - maken LDD kapot." Eerder waren er ook problemen in Limburg waar de afdeling onder curatele werd geplaatst. Hoe Dedecker op zijn eentje alle afdelingen zal kunnen controleren en hoe hij voldoende BV's zal vinden om alle verkiesbare plaatsjes op te vullen, blijft intussen onduidelijk.

Geen opmerkingen: