27.11.08

Lange Wapper duurder, onveiliger en vervuilender dan tunnel

De actiegroep Straten-Generaal verzet zich tegen de Lange Wapperbrug in het kader van de Oosterweelverbinding. De groep hield een congres om haar alternatief met een tunnel verder uit te werken. Verschillende experts kwamen tot de conclusie dat een tunnel goedkoper, veiliger en milieuvriendelijker is dan de Lange Wapperbrug. Deze brug zou boven een druk bewoond gebied komen en zorgen voor heel wat overlast met fijn stof en geluidsoverlast. Een tunnel zou veiliger zijn en de verspreiding van fijn stof kunnen tegengaan. Bovendien zou de tunnel ook goedkoper kunnen zijn. Dat werd onder meer bevestigd door een ingenieur die meewerkte aan de bouw van tunnels onder Madrid.

Geen opmerkingen: