3.11.08

Klassenjustitie: 5 jaar achterstand bij sociale fraude – minder dan 24 uur om stakingspiket te verbieden

Het verschil in snelheid is opvallend. De top van Beaulieu, waaronder “boer” De Clerck, vechten het feit aan dat het fraudeproces al 18 jaar loopt en de grenzen van een “redelijke termijn” heeft overschreden. Wellicht zal dat fraudeproces verjaren. In het algemeen is er voor fraudedossiers een achterstand van zowat 5 jaar. Voor het aanpakken van stakende arbeiders, heeft het gerecht minder tijd nodig. Op minder dan 24 uur wordt een dwangsom opgelegd voor al wie durft een stakingspiket te plaatsen. En dan komt men ons zeggen dat staken mag, maar dat stakers niemand mogen tegenhouden. Het recht op collectieve actie wordt ondermijnd en daartegen is verzet nodig. Ook met jongeren moeten we ons daartegen verzetten. Als collectief protest van arbeiders het zwijgen wordt opgelegd en steeds meer op repressie botst, dan zal dit ongetwijfeld ook als gevolg hebben dat jongerenprotest steeds moeilijker zal worden.

Geen opmerkingen: