17.11.08

Gent: scholieren van Internationaal Verzet voeren campagne naar aanleiding van de economische crisis

Verslag door Mirre

Woensdag voerde Internationaal Verzet-Gent een actie onder de slogan "Wij eisen onze toekomst terug - Samen sterk voor koopkracht & werk!". Met deze actie wou het Internationaal Verzet wijzen op de gevolgen van de financiële crisis en dan meer expliciet op de gevolgen voor jongeren. Ook scholieren en studenten dragen de gevolgen en draaien op voor wat er vandaag in de economie en politiek gebeurt. Het is duidelijk dat het kapitalisme in crisis de toekomst voor jongeren er héél wat minder rooskleuriger laat uitzien.

In 2006 bedroeg het gemiddelde zakgeld per maand in België zo'n 36 euro voor jongeren tussen 9 en 18 jaar, wat je met 36 euro als jongere vandaag nog kan aanvangen beperkt zich tot het kopen van een cd en/of een paar keer iets gaan drinken. Dat is ook de reden waarom zoveel mensen uit het middelbaar nog week-end werk of interimarbeid verrichten.

Met de visueel aantrekkelijke actie, getrokken door scholieren en studenten, kregen we heel wat aandacht en respons. Zo'n 25-tal aanwezigen voerden tegelijkertijd campagne en het werd duidelijk dat er een zekere interesse was aan het aantal verkochte bladen en discussies te zien.

Anderzijds bleek uit de campagne dat het moeilijk was om te discussiëren over de economische crisis met scholieren, enerzijds is er dikwijls een lage politieke interesse en anderzijds is er het relatieve behoud van mogelijkheden in het onderwijs in vergelijking met sommige andere landen zoals Frankrijk, Duitsland of Italië. In deze landen zijn de aanvallen op de verworvenheden voor jongeren veel arroganter. In Italië was er in oktober een massale mobilisatie tegen de "Gelmini hervormingen", hetgeen massale besparingen in het onderwijs zijn. Deze zouden er voor zorgen dat meer dan 100 000 mensen hun werk in het onderwijs kwijt raken en er geen voltijdse lessen meer zijn in het lager en middelbaar onderwijs. Naar aanleiding van deze asociale plannen organiseerden de basisvakbonden zo'n 3 miljoen mensen en kwamen er zo'n 300 000 mensen de straat op. Deze hervorming toont aan op wie ze de crisis willen afwentelen en ook in België zal de crisis het asociale beleid van de afgelopen jaren versnellen en zal het een impact hebben op de kwaliteit en tewerkstelling in het onderwijs.

Op een moment dat de crisis zich verder gaat uitdiepen zal het ook voor Belgische jongeren duidelijk worden dat zij onterecht slachtoffer zijn van de economische crisis en er voor mogen opdraaien zullen we ons moeten organiseren om komaf te maken met dit systeem. De strijd tegen de neoliberale politiek van besparingen, ontslagen en flexibiliteit moet aangegaan worden om onze toekomst te verzekeren! Wij denken dat de vakbond ook in België duidelijker de link moet leggen tussen de problemen die scholieren en studenten vandaag kenmerken en samen met onderwijspersoneel een vuist moet maken tegen de afbouw van studiemogelijkheden voor iedereen.Geen opmerkingen: