3.11.08

Deman: “geen bal voor het zuiden”

Als een Blokker als Filip Deman zich waagt aan een artikeltje over Afrika, dan weet je op voorhand dat het racisme er van zal afdruipen. De man haalt uit naar een “jammerend” rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie die de grote sterfte onder kinderen en jongeren aanklaagde. Deman heeft geen probleem met de kindersterfte en roept daartoe het argument van de overbevolking in. “De enorme bevolkingstoename situeert zich voor 98% in de ontwikkelingslanden, op jaarbasis gaat het om 80 miljoen mensen (= de bevolking van het herenigde Duitsland, per jaar!). Iedereen met een beetje gezond verstand begrijpt dat het ondoenbaar is om in de Derde Wereld-landen voor die gigantische massa’s te voorzien in de nodige behuizing, voedselbevoorrading, scholen, arbeidsplaatsen, ziekenhuizen, wegeninfrastructuur, transportmiddelen, culturele activiteiten, energie, water, afvalverwerking, enzovoort.” Bijgevolg is het voor Deman geen probleem dat er veel kindersterfte is en “van mij krijgt het zuiden geen bal”. Dat bevolkingsgroei wel eens afhankelijk zou kunnen zijn van de sociale omstandigheden, lijkt Deman te ontgaan. Dat het kapitalisme leidt tot miserie en sociale problemen (wat op zijn beurt leidt tot een bevolkingstoename in de neokoloniale wereld) interesseert Deman “geen bal”.

Geen opmerkingen: