24.11.08

Betogingen in Frankrijk tegen ontslagen binnen het onderwijs

Meer dan 20.000 banen staan op het spel in Frankrijk door de hervormingen die men daar wil doorvoeren. Ook in Italië wil men binnen de vier jaar 25.000 banen binnen de onderwijssector opheffen. Zelf zien we natuurlijk maar al te goed welke weg het onderwijs in België gekozen heeft onder leiding van minister van onderwijs Frank Vandenbroucke. Het is dus logisch dat acties en protest niet konden uitblijven en dat wij deze acties volop steunen.

Er was natuurlijk al onder andere de Respact-actie in Brussel op 15 november maar veel echte protestacties tegen de veranderingen binnen het onderwijs hebben er in België nog niet plaatsgevonden, zeker niet in vergelijking met Frankrijk. Onze partij wist dus wat te doen en op donderdag 20 november zijn leden uit de afdelingen Kortrijk, Centrum, Brugse Poort en Rabot samen met onze Franstalige kameraden de algemene betoging gaan steunen te Parijs.

De betoging stond in het teken van de hervormingen binnen het nationale onderwijssysteem. Deze hervormingen houden een groot aantal ontslagen in (ongeveer 11.200 dit jaar en 13.600 volgend jaar) die zowel in de kleuterscholen als in het middelbaar onderwijs en de universiteiten te vinden zijn. De hervorming binnen de kleuterscholen is duidelijk bedoeld als manier om over te stappen naar een systeem van privé creches, dus als deze hervormingen zullen plaatsvinden zal pas echt duidelijk worden dat het onderwijs in Frankrijk de commerciële toer opgaat. Nu wordt door de Franse minister van onderwijs Xavier Darcos echter enkel nog gesproken over een meer “efficiënt” onderwijssysteem.

Een groot aantal van de vakbonden heeft deze actie gesteund waarvan de grootste de SNUipp (Syndicat National des Instituteurs, professeurs des écoles et pegc) is. Volgens de verschillende vakbonden waren er 40.000 demonstranten enkel in Parijs maar de politie zwakt dit af tot slechts 9.000. Volgens de verschillende kranten zouden in totaal tussen de 160.000 en 220.000 betogers geweest zijn. SNUipp heeft samen met vakbonden SE-Unsa en Sgen-CFDT de vraag gericht tot minister Darcos om de onderhandelingen te openen. Zijn reactie op deze betoging en op het protest in het algemeen laat echter blijken dat onderhandelingen weinig zullen uithalen. Hij vindt immers “dat het protest erop wijst dat het nieuwe onderwijssysteem veel efficiënter zal zijn” en dat “leerkrachten beter verdienen dan de vakbonden die weerstand blijven bieden tegen verandering”. Vreemd, ik dacht dat het de organisatie van de arbeiders was die een verhoging van de lonen heeft afgedwongen en dus verandering afdwong. Verder vindt hij dat de stakers de ouders tweemaal straffen doordat ze hun kinderen niet naar school mogen laten gaan en zelf gedwongen worden niet te gaan werken.

Het is dus duidelijk dat er niet te veel gehoopt moet worden op onderhandelingen op dit moment maar dat we ons mogen verwachten aan nog veel meer acties tegen deze hervormingen en dat ook enkel acties het tij kunnen doen keren. Gesterkt door het succes dat we donderdag 20 november gekend hebben zullen we dan ook klaarstaan de komende acties te blijven steunen.

We hebben immers discussies gehouden met mensen van alle leeftijden en onze boodschap kunnen verspreiden onder de jeugd via kranten en pamfletten en zijn dus meer dan bereid ons te blijven verzetten tegen de weg die het onderwijs in Frankrijk gekozen heeft net zoals we dit blijven doen in België. Enkel een onderwijssysteem dat niet in dienst staat van de winst zal niet gebruikt worden om verworvenheden uit het verleden af te bouwen.

Verslag door Mathias (Gent)

Geen opmerkingen: