28.11.08

Neen aan het inzetten van jongeren tegen stakingen!

De Antwerpse VLD gaat opnieuw uit de bocht. Eerder liet gemeenteraadslid Annick De Ridder zich opmerken met haar strijd tegen het openbaar vervoer, volgens de opkomende blauwe kopvrouw rijden er teveel lege bussen en moet daarom bespaard worden op het openbaar vervoer. Normale jongeren die wel eens de bus of de tram nemen in Antwerpen weten wel beter. Nu komt Ann Coolsaet met het voorstel om bij een staking van het stadspersoneel jobstudenten en interimmers in te zetten, iets wat overigens verboden is op dit ogenblik. Coolsaet stelde naar aanleiding van de acties van ACOD onder het stadspersoneel vorige weken dat de stad een "crisisplan" nodig heeft. Niet om de armoede te bestrijden of de werkloosheid terug te dringen. Zeker niet om de openbare diensten uit te breiden en te verbeteren en het personeel een degelijk loon aan te bieden. Neen, er is nood aan crisisplan om bij stakingen de dienstverlening toch te organiseren. De liberalen willen daartoe ook jobstudenten en interimmers aanwerven bij stakingen. Wij verzetten ons tegen deze liberale poging om de werkenden te verdelen en jongeren die nood hebben aan een extra centje te gebruiken als stakingsbrekers.

Ledenlijst BNP uitgelekt… Een zwakke en verdeelde partij

De British Nationalist Party kon de afgelopen jaren op een enorme media-aandacht rekenen. Nu is de ledenlijst van deze extreem-rechtse partij uitgelekt op het internet en daaruit blijkt dat de BNP een relatief kleine partij is. Het feit op zich dat de ledenlijst werd gepubliceerd op het net is een uitdrukking van de spanningen, verdeeldheid en afsplitsingen waarmee de BNP regelmatig wordt geconfronteerd. De partij telt net iets meer dan 3000 leden. Dat is relatief weinig als we zien hoeveel woede er is tegenover het falen van New Labour, de Tories en de Liberal Democrats.

De BNP heeft de afgelopen jaren geprobeerd haar neo-nazistische profiel te verzachten om gezien te worden als een electoraal alternatief op de drie traditionele partijen. Steeds meer werkenden weigerden nog langer op Labour te stemmen en de BNP probeerde daar opportunistisch op in te spelen onder het mom dat het een alternatief zou hebben.

Het is echter duidelijk dat de BNP geen oplossingen aanbiedt. Als BNP-leden werden verkozen als mandataris, stemden ze vaak voor besparingsmaatregelen. Ze probeerden migranten aan te pakken in de plaats van te bouwen aan een efficiënte oppositie op basis van arbeiderseenheid en strijd. De spanningen tussen hardline neo-nazi’s die de leiding domineren en nieuwere BNP-aanhangers die werden aangetrokken op basis van een meer populistische radicaal klinkende politiek, komen ook nu tot uitdrukking met de publicatie van de ledenlijst.

Ongetwijfeld zal het lek ertoe leiden dat een aantal leden hun lidmaatschap niet zullen vernieuwen of uit de partij zullen stappen. Velen zullen het niet aangenaam vinden dat hun persoonlijke gegevens niet zo vertrouwelijk blijken te zijn, zeker niet als het gaat om mensen met jobs bij de politie of het gevangeniswezen. Voor hen zijn er immers beperkingen om actief aan politiek te doen.

Heel wat mensen op de lijst ontkennen hun steun aan de BNP. De aanvallen vanuit de hoek van New Labour en de media kunnen een omgekeerd effect hebben. Het kan immers het beeld van de BNP als anti-establishmentpartij versterken.

De partij probeerde zichzelf voor te doen als respectabele politieke partij, maar in de praktijk zien we dat de partij geweld, raciale spanningen en fysieke aanvallen tegenover politieke tegenstanders stimuleert.

Op 15 november nog werden twee jonge leden van de Socialist Party in Blackpool aangevallen na een protestactie tegen een conferentie van de BNP. De media slaagden er niet in om daar gebruik van te maken om de gewelddadige kant van extreem-rechts bekend te maken. Na de immense media-aandacht voor de ledenlijst van de BNP, was er ook heel wat aandacht rond een niet bevestigde brand in een auto voor de deur van iemand op de BNP-ledenlijst.

Op de lijst staat er een vreemde mengeling van personen. Dat gaat van een voormalig lid van de huurlingen van de “Rhodesian Forces” die in Zimbabwe gingen vechten voor de blanke boeren, tot aanhangers van de Noorse god Odin (een favoriet in extreem-rechtse kringen) en minstens zeven mensen met een e-mail adres waarin het nummer 88 voorkwam. Verschillende leden op de lijst waren in het verleden verkiezingskandidaat voor alle drie de traditionele partijen en zelfs van de Groenen.

De lijst toont een aantal belangrijke lessen. 15 jaar geleden was er een immense campagne op basis van het verenigen van de lokale gemeenschap met de vakbonden en politieke activisten in Tower Hamlets (Londen). De BNP is er nu nog niet in geslaagd om zich te herstellen van de nederlaag die deze campagne haar heeft toegebracht. Er staan slechts 21 mensen uit deze wijk op de lijst. Van de Isle of Dogs, waar de BNP in 1993 haar eerste gemeenteraadslid ooit haalde, staan er slechts vier mensen op de lijst.

De ledenlijst biedt ook een waarschuwing. Er staan meer dan 1600 mensen uit Yorkshire op en meer dan 580 uit de West Midlands. Ze beweren over slechts 33 activisten (leden die met andere leden en contacten mogen spreken) tussen 16 en 23 te beschikken. We moeten jongeren mobiliseren om op te komen voor jobs en huisvesting, om zo in te gaan tegen racistische vooroordelen.

Naomi, Youth Against Racisme in Europe (Londen)

Graaicultuur blijft...

De crisis bij Fortis is amper bedwongen (op kosten van de gemeenschap) of de Nederlandse tak ervan is al opnieuw cadeautjes aan het uitdelen aan de toplui. ABN Amro zal Gerrit Zalm, de voormalige liberale minister van economie, aanstellen als topman aan een jaarloon van 750.000 euro. Daarnaast krijgt hij mogelijk een bonus tot 375.000 euro indien de verkoop van de bank meer opbrengt dan verwacht werd.

27.11.08

Lange Wapper duurder, onveiliger en vervuilender dan tunnel

De actiegroep Straten-Generaal verzet zich tegen de Lange Wapperbrug in het kader van de Oosterweelverbinding. De groep hield een congres om haar alternatief met een tunnel verder uit te werken. Verschillende experts kwamen tot de conclusie dat een tunnel goedkoper, veiliger en milieuvriendelijker is dan de Lange Wapperbrug. Deze brug zou boven een druk bewoond gebied komen en zorgen voor heel wat overlast met fijn stof en geluidsoverlast. Een tunnel zou veiliger zijn en de verspreiding van fijn stof kunnen tegengaan. Bovendien zou de tunnel ook goedkoper kunnen zijn. Dat werd onder meer bevestigd door een ingenieur die meewerkte aan de bouw van tunnels onder Madrid.

Neoliberale economische adviseur voor Obama

Obama heeft de neoliberaal Paul Volcker aangesteld om economisch advies te geven. Volcker was van 1978 tot 1987 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse Nationale Bank. Onder president Reagan vormde hij een belangrijke schakel in het opleggen van een hard neoliberaal beleid. Hij ging onder meer de strijd aan met de groeiende inflatie die er toen was in de VS en stelde dat het neerslaan van de staking van de luchtverkeerleiders de belangrijkste overwinning was in de strijd tegen de inflatie. Met andere woorden: het beperken van de sociale verworvenheden van de arbeiders en het aanvallen van hun arbeids- en loonsvoorwaarden zag Volcker als een stap vooruit voor de economie. Vandaag zal Volcker president Obama adviseren via de Economic Recovery Advisory Board. Dat orgaan met het economisch denken “vernieuwen”. Voor die vernieuwing en frisse ideeën wordt beroep gedaan op een oude neoliberaal die de 80 gepasseerd is en een lange staat van dienst heeft in het doorvoeren van een hard neoliberaal beleid. Veel “change” valt er vanuit die hoek niet te verwachten.

Kapitalisme: rijken zwemmen in het geld, werkenden komen in de problemen

Afbeelding door Etienne Heyndrickx

26.11.08

Engeland: rechtszaak tegen politie wegens repressie

In London wordt momenteel een rechtszaak gehouden naar aanleiding van willekeurige arrestaties door de politie bij een anti-kapitalistische 1 mei optocht in 2001. Eén van de gearresteerden toen was Lois Austin, een lid van de Socialist Party. Lois werd meer dan 7 uur vastgehouden waardoor ze haar toen 11 maanden oude baby niet kon oppikken in de crèche. Lois nam deel aan een vreedzame actie met 3000 andere actievoerders. Ze werd tot 9u30 ’s avonds vastgehouden door de politie die iedereen had bijeengedreven en zonder enige faciliteiten in de regen liet staan. Lois begon een rechtszaak die voor de House of Lords komt. Daar zal worden nagegaan of het politiecordon dat actievoerders hun vrijheid ontnam, inging tegen de mensenrechten.

Met Crembo op café...

Eerder werd bekend hoe minister van oorlog Crembo in New York op de lappen ging en daarbij in beschonken toestand allerlei schunnige liedjes begon te zingen. Crembo was duidelijk in zijn wiek geschoten toen dit nieuwtje via het internet tot in de Belgische media was geraakt. De Belgische barvrouw van het café waar Crembo zijn zangtalenten beoefende, werd op staande voet ontslagen. De vrouw beweert dat dit gebeurde nadat er druk was gezet vanuit België. De woordvoerder van de minister zou naar haar baas hebben gebeld en daarop kreeg ze haar ontslag. Het begrip kleingeestigheid krijgt met Crembo geleidelijk aan een nieuwe dimensie.

Miljoenen werklozen erbij?

De afgelopen weken werden alle economische vooruitzichten razendsnel aangepast en naar beneden herzien. Alle economen gaan er vandaag vanuit dat de recessie hard zal aankomen en bovendien alle geïndustrialiseerde landen zal treffen. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is de laatste in de rij om haar vooruitzichten voor 2009 bekend te maken. De organisatie voorspelt een inkrimping van de Europese en Amerikaanse economie met 0,4%. In de VS zelf zou er een inkrimping met 0,9% zijn. Dat zou leiden tot een sterke toename van de werkloosheid: de OESO voorspelt dat de huidige 34 miljoen werklozen in de 30 leden van de OESO zouden worden aangevuld met nog eens 8 miljoen extra werklozen. Voor 2010 voorspelt de OESO dat het terug beter zou gaan met de economie, maar er wordt niet echt aangegeven waarom dat het geval zou zijn.

25.11.08

Miljarden om de banken te redden… NIETS voor het onderwijs

Onze regering vertelt ons steeds dat er geen geld meer is… noch voor de koopkracht, de gezondheidszorg, noch voor het onderwijs. Maar de realiteit is ernstiger, want de regering vermindert zelfs de toebedeelde middelen aan het onderwijs en dit al gedurende 30 jaar. Deze neoliberale politiek besteelt de gemeenschap door onze middelen als cadeaus aan het patronaat te geven.

De budgetten van de hogescholen en de universiteiten verminderen waardoor het het bestuur van zo’n instelling is die zich moet wenden tot ofwel de verkoop van resto’s, koten of gebouwen ofwel het ontslaan van personeel ofwel het verhogen van de prijs van de studentendiensten. Men kan al lang niet meer spreken van dé kwaliteit, dé toegankelijkheid en dé kosteloosheid van ons onderwijs. Ondertussen hebben de kapitalisten met fenomenale sommen geld gespeculeerd en miljarden winst geboekt.

Het beste wat hen kan overkomen bij het failliet gaan van hun banken, nadat ze met ons geld gespeeld hebben, is dat er in enkele dagen tijd miljarden vrijgemaakt worden door onze regering. Denk niet dat ze werden vrijgemaakt om de kleine spaarders te redden. Het doel was de winsten van de grote aandeelhouders en kapitalisten te redden.

De politici hebben hen meer dan 20 miljard euro gegeven, terwijl er ongeveer 6 miljard euro per jaar nodig is om het onderwijs op alle vlakken te herfinancieren! Maar daar wordt niets aan gegeven... Deze ontoelaatbare situatie vereist dat we ons deel opeisen door actie te voeren voor een stijging van de publieke financering van het onderwijs tot 7% van het BBP en 2% voor het hoger onderwijs.

Pablo N (Brussel)

Het klimaatplan van de Europese Unie verdwijnt in het niets

Terwijl we voor de economische recessie nog zagen hoe enkele regeringen maatregelen namen tegen bedrijven en voor de bescherming van ons leefmilieu, zet elke regering zich nu ijverig in voor het recht van hun eigen kapitalisten om te vervuilen.

Niet minder dan 11 landen van de EU-27 vragen een of andere toegeving of uitzondering op het klimaatplan en dan nog niet van de minste. Het klimaatplan van de EU dat in het begin van het jaar werd opgesteld, legt een vrijblijvend engagement vast voor een reductie van de CO2-uitstoot met 20%, wat verre van voldoende is om de klimaatopwarming in te dijken.

De klimaatpolitiek van de EU, net als op internationaal vlak, is een neoliberale politiek gebaseerd op marktmechanismen. Het klimaatplan van de EU schrapt gratis uitstootrechten voor de energiesector en de zware industrie (40% van alle uitstoot in de EU) en verkoopt elke ton CO2 bij opbod, progressief te beginnen vanaf 2013. De opbrengst wordt een bron van inkomsten voor de nationale staten.

De meest recent aangesloten landen bij de EU (Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Slovakije) vragen uitstel voor hun intrede in de CO2-emissiemarkt die voorzien was voor 2013. Zij leggen dit uit door hun economische zwakte. Hun voornaamste zorg is dat hun elektriciteitsproductie helemaal op fossiele energie en dan vooral op steenkool is gebaseerd. Zij zullen tonnen CO2 moeten kopen terwijl de op nucleaire energie gebaseerde mogendheden zoals Frankrijk en België die inspanning niet zullen moeten leveren. Polen heeft een identiek probleem gezien hun grote afhankelijkheid van steenkool (bijna 90% van hun elektriciteitsproductie). De elektriciteitsproductie van Estland, het EU-lid dat per inwoner de grootste CO2-uitstoot genereert, hangt bijna uitsluitend af van de extractie van oliehoudende leisteen (de meest vervuilende) uit mijnen dichtbij de grens met Rusland. Wat Litouwen betreft, bij hun toetreding tot de EU engageerden ze zich om hun kerncentrale uit het Tsjernobyl-tijdperk tegen 2009 te sluiten. 40% van hun consumptie van elektriciteit is afkomstig van deze centrale. Dit heeft een grotere afhankelijkheid van Rusland tot gevolg, net het omgekeerde van het echte opzet van het klimaatplan.

Maar anderen verzetten zich tegen de toetreding van hun zware industrie via de verkoop bij opbod van emissierechten van de EU. De regering-Berlusconi, de enige die tot nog toe de doelstelling van een vermindering van de uitstoot met 20% tegen 2020 al in vraag stelde, verklaarde dat dit 25 miljard euro zou kosten aan zijn bedrijven en dat een dergelijke inspanning onmogelijk is in tijden van economische crisis. Duitsland vraagt dat zijn krijtfabrikanten en staal-, cement- en basischemiesectoren, allen energieverslindende sectoren, hun emissierechten gratis krijgen. En Oostenrijk biedt nog hoger door een reductie met 20% van de prijs van emissierechten te vragen voor andere sectoren, zoals beton.

Kortom, elkeen probeert zichzelf in te dekken door de winsten van hun eigen kapitalisten te veilig te stellen. De EU is geen staat en zal het ook niet zijn. Het het is niets anders dan een neoliberale agenda van de verschillende nationale burgerijen van Europa, wat niet toelaat een politiek te voeren die dwingend is voor de verschillende nationale staten. Net zoals de Maastrichtnormen in de vuilnisbak zijn geworpen, wordt het klimaatplan van de EU meer en meer van haar inhoud beroofd. Hun klimaatplan kan niet meer zijn dan een vaag plan, waarbij uitzonderingen de regel worden en iedereen mag interpreteren zoals hij het wil.

Vandaag verklaart Barroso dat als er geen ambitieus engagement uit de bus komt op de klimaattop van de VN in Poznan begin december, de rechten om te vervuilen gratis zullen worden toegestaan aan de energieverslindende sectoren en de importeurs zullen worden ingeschakeld in het systeem van verkoop per opbod. Hoe dieper de economische crisis toeslaat, hoe meer de belangenconflicten en spanningen tussen de verschillende kapitalistische staten zullen verscherpen.

De huidige situatie toont meer dan ooit de grenzen van symbolische acties en toont dat het noodzakelijk is een werkelijke krachtsverhouding op te bouwen door middel van brede mobilisatie van werkenden en jongeren. Daarom hebben wij het idee gesteund een betoging te houden op 6 december en niet om een boot te bouwen.

Maar de situatie toont evengoed aan dat een consequent internationaal samenwerkingsakkoord onmogelijk is op kapitalistische basis, waar immers enkel kortetermijnwinsten tellen. Enkel een democratisch socialistische samenleving maakt een vreedzame samenwerking mogelijk tussen staten die gebaseerd zijn op de behoeften van de werkenden en respect voor het leefmilieu.

Boris (Brussel)

Wat zal Bush doen na het presidentschap?

In januari zit het er op voor Bush. Na 8 jaar presidentschap kan hij andere taken opnemen. Hij staat voor een verscheurende keuze: waar zal hij zijn alom geprezen activiteiten verder zetten?

24.11.08

Decadentie

Gelezen in De Morgen: "Terwijl de rest van de wereld onder de crisis gebukt gaat, werd deze week in Dubai het duurste privéfeestje aller tijden gegeven om de opening van het luxehotel Atlantis te vieren. Bijna 16 miljoen euro kostte het nachtje vertier. Kosten noch moeite werden gespaard om het de zowat 2.000 gasten naar de zin te maken. Naast de koninklijke familie van Dubai waren er heel wat beroemdheden uitgenodigd om naar Palm Eiland te komen. Op de lijst met geïnviteerden stonden onder anderen Robert De Niro, Richard Branson, Lindsay Lohan en Shirley Bassey. Zij werden in de lobby onthaald op Dom Pérignon. Daarna volgde er een maaltijd die bereid was door 500 sterrenkoks van het hotel, zoals de rijkgedecoreerde Santi Santamaria, Michel Rostang, Nobu Matsuhisa en Giorgio Locatelli.Naast eten en drinken was er ook vertier. De Australische zangeres Kylie Minogue zorgde gedurende een uur voor entertainment in ruil voor 1,8 miljoen euro. Later volgde een vuurwerk dat zeven keer groter was dan dat van de openingsceremonie op de Olympische Spelen van Peking dit jaar. En dat leek al moeilijk te overtreffen."

Vanhecke-Morel: "Holocaust ontkennen is een vrije mening"

Bericht vanop Yelloman1.blogspot.com

Gisteren waren Marie Rose Morel en Frank Vanhecke, het koningskoppel van het Vlaams Belang, te gast in de keien van de Wetstraat. Daarin namen beiden het op voor negationist Roeland Raes, de gewezen VB-ondervoorzitter die openlijk het bestaan van de Holocaust in twijfel trekt. In België is zoiets strafbaar, in 1995 werd mede door Vlaams Belang (toen nog Vlaams Blok) de negationismewet goedgekeurd.

Betogingen in Frankrijk tegen ontslagen binnen het onderwijs

Meer dan 20.000 banen staan op het spel in Frankrijk door de hervormingen die men daar wil doorvoeren. Ook in Italië wil men binnen de vier jaar 25.000 banen binnen de onderwijssector opheffen. Zelf zien we natuurlijk maar al te goed welke weg het onderwijs in België gekozen heeft onder leiding van minister van onderwijs Frank Vandenbroucke. Het is dus logisch dat acties en protest niet konden uitblijven en dat wij deze acties volop steunen.

Er was natuurlijk al onder andere de Respact-actie in Brussel op 15 november maar veel echte protestacties tegen de veranderingen binnen het onderwijs hebben er in België nog niet plaatsgevonden, zeker niet in vergelijking met Frankrijk. Onze partij wist dus wat te doen en op donderdag 20 november zijn leden uit de afdelingen Kortrijk, Centrum, Brugse Poort en Rabot samen met onze Franstalige kameraden de algemene betoging gaan steunen te Parijs.

De betoging stond in het teken van de hervormingen binnen het nationale onderwijssysteem. Deze hervormingen houden een groot aantal ontslagen in (ongeveer 11.200 dit jaar en 13.600 volgend jaar) die zowel in de kleuterscholen als in het middelbaar onderwijs en de universiteiten te vinden zijn. De hervorming binnen de kleuterscholen is duidelijk bedoeld als manier om over te stappen naar een systeem van privé creches, dus als deze hervormingen zullen plaatsvinden zal pas echt duidelijk worden dat het onderwijs in Frankrijk de commerciële toer opgaat. Nu wordt door de Franse minister van onderwijs Xavier Darcos echter enkel nog gesproken over een meer “efficiënt” onderwijssysteem.

Een groot aantal van de vakbonden heeft deze actie gesteund waarvan de grootste de SNUipp (Syndicat National des Instituteurs, professeurs des écoles et pegc) is. Volgens de verschillende vakbonden waren er 40.000 demonstranten enkel in Parijs maar de politie zwakt dit af tot slechts 9.000. Volgens de verschillende kranten zouden in totaal tussen de 160.000 en 220.000 betogers geweest zijn. SNUipp heeft samen met vakbonden SE-Unsa en Sgen-CFDT de vraag gericht tot minister Darcos om de onderhandelingen te openen. Zijn reactie op deze betoging en op het protest in het algemeen laat echter blijken dat onderhandelingen weinig zullen uithalen. Hij vindt immers “dat het protest erop wijst dat het nieuwe onderwijssysteem veel efficiënter zal zijn” en dat “leerkrachten beter verdienen dan de vakbonden die weerstand blijven bieden tegen verandering”. Vreemd, ik dacht dat het de organisatie van de arbeiders was die een verhoging van de lonen heeft afgedwongen en dus verandering afdwong. Verder vindt hij dat de stakers de ouders tweemaal straffen doordat ze hun kinderen niet naar school mogen laten gaan en zelf gedwongen worden niet te gaan werken.

Het is dus duidelijk dat er niet te veel gehoopt moet worden op onderhandelingen op dit moment maar dat we ons mogen verwachten aan nog veel meer acties tegen deze hervormingen en dat ook enkel acties het tij kunnen doen keren. Gesterkt door het succes dat we donderdag 20 november gekend hebben zullen we dan ook klaarstaan de komende acties te blijven steunen.

We hebben immers discussies gehouden met mensen van alle leeftijden en onze boodschap kunnen verspreiden onder de jeugd via kranten en pamfletten en zijn dus meer dan bereid ons te blijven verzetten tegen de weg die het onderwijs in Frankrijk gekozen heeft net zoals we dit blijven doen in België. Enkel een onderwijssysteem dat niet in dienst staat van de winst zal niet gebruikt worden om verworvenheden uit het verleden af te bouwen.

Verslag door Mathias (Gent)

21.11.08

Crembo in New York

Crembo trok de afgelopen dagen naar New York om er te triomferen met de extra Belgische troepen die naar Afghanistan zullen worden gestuurd. Een blog van een landgenote die in een café in New York werkt, bood een opvallend beeld van de avondactiviteiten van de minister en zijn entourage. Op deze site kan je het verhaal van de "stiepelzatte" minister lezen. "Plots horen we buiten een hels kabaal komt daar iemand keihard van de trappen gevallen binnengestrompeld, gevolgd door een hele delegatie." De Crem bracht enkele persoonlijke versies van Vlaamse klassiekers, de lichtjes van de Schelde werden "de lichtjes van defensie". En ook andere liedjes werden omgevormd tot "behoorlijk vulgaire liedjes waar hijzelf het hardste om liep te lachen." Crembo in actie voor het goede bestuur.

Verboden liefde

Extreem-rechts heeft iets met verboden liefdes. De heisa rond Morel en Vanhecke woedt vollop in ons land. In Oostenrijk was er een gelijkaardig probleem bij extreem-rechts, meer bepaald in de partij van Jörg Haider. De BZÖ werd geleid door Haider tot die om het leven kwam in een auto-ongeval. Hierop werd hij opgevolgd door Stefan Petzner, een jonge snaak die opkeek naar Haider en blijkbaar zelfs een intieme relatie had met zijn Führer. Petzner stelde dat Haider de man van zijn leven was. Op zich natuurlijk geen probleem. Maar voor extreem-rechts is dat minder evident. De outing van Petzner als homoseksueel volstond om de man aan de deur te zetten. Petzner is niet langer voorzitter van de BZÖ, homoseksualiteit blijft in extreem-rechtse kringen een taboe. Toch als er teveel over wordt gesproken in de media, voordien was de geaardheid van Haider nooit een probleem voor de BZÖ of voordien de FPÖ. Het doet wat denken aan de liefdesaffaire tussen Vanhecke en Morel. Ook dat blijkt pas een probleem te zijn als het al te publiekelijk geweten is. Met hun verboden liefdes toont extreem-rechts zich ook op dit vlak bijzonder bekrompen.

Parijs: betoging onderwijspersoneel en jongeren

Gisteren waren er in Frankrijk grote betogingen tegen de besparingen in het onderwijs. Vanuit België trokken leden en sympathisanten van de Actief Linkse Studenten naar de betogingen in Parijs en Lille. In Parijs waren er enkele tienduizenden betogers, in Rijsel wellicht zo'n 10.000. De woede tegenover de besparingswoede van de regering-Sarkozy is groot. Dit jaar zouden 13.500 jobs verdwijnen naast een reeks andere besparingsmaatregelen. Dit leidt steeds meer naar een elite-onderwijs voor de rijken en een beperkte toegang tot degelijk onderwijs voor de rest. We publiceren enkele foto's van de betoging in Parijs.

20.11.08

Waarom er zoveel herhalingen zijn op televisie

Nu wordt duidelijk waarom er op televisie zoveel herhalingen zijn. Als de top van de zenders naar het buitenland trekt om ideeën op te doen, zitten ze meer te genieten van luxemaaltijden in luxe-restaurants om nadien te gaan slapen in een luxe-suite in hun luxe-hotel. De voormalige top van de VRT (met Tony Mary, Aimé Van Hecke en Bettina Geysen) maakten tijdens hun jaren aan de top kennis met zowat alle belangrijke toprestaurants in ons land. Een etentje met 14 personen bij de "Comme Chez Soi" kostte zo maar even 3.019 euro (betaald met belastingsgeld!). Voor een bezoek aan Cannes werd een luxe-suite gehuurd van 470 euro per nacht. Toen Tony Mary aan de deur werd gezet, ging hij samen met zijn vrouw, Van Hecke en Geysen eten. Zelfs dat etentje werd op de VRT afgewenteld. Terwijl er wel ruimte is voor dat soort uitspattingen voor de top van de televisie, krijgen de kijkers steeds opnieuw dezelfde herhalingen voorgeschoteld. Het verband tussen beide vaststellingen is snel gelegd...

Vraag naar voedselhulp neemt sterk toe in ons land

150.000 Belgen moeten beroep doen op voedselhulp om te overleven. Dat schokkende cijfer komt van de Voedselbank en is bijzonder opvallend voor een land dat zogenaamd rijk zou zijn. Tegelijk wordt aangekondigd dat een nieuwe topman van Fortis 800.000 euro jaarloon zal krijgen. De afgelopen 10 jaar nam het aantal hulpbehoevenden toe met 35%, sinds 1991 is er een stijging met 132%. Alle traditionele partijen hebben in deze periode regeringsverantwoordelijkheid opgenomen en zijn bijgevolg mee verantwoordelijk voor deze sterke groei van de armoede.

"Je hebt me 88 keer bedrogen"

De liefdesaffaire tussen Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel neemt steeds groteskere vormen aan. Beiden blijven ontkennen dat er ooit een relatie was. Ook nu Knack uitpakte met een aantal mails die beiden elkaar verstuurden, wordt staalhard ontkend. De mails zijn vervalst, aldus Vanhecke en Morel. Eerder werd al maandenlang gesuggereerd dat beiden een verhouding hadden, het leidde zelfs tot een vervroegde discussie over de Europese lijst van het VB voor 2009.

Vanhecke zal die lijst trekken en zich zo vergewissen van een mooi maandloon zonder al te veel te moeten doen. De man kan gaan uitrusten in Straatsburg en daar genieten van een goede fles wijn en een boek. Om dat plaatje compleet te maken, zou hij het liefst ook Marie-Rose Morel aan zijn zijde hebben in het Europees parlement. Een aantal VB-kopstukken trekken de mogelijkheid van een gezamenlijke aanwezigheid van het "VB-koningskoppel" in het Europees parlement in twijfel.

Mogelijk zouden er slechts twee zetels te verdelen zijn, waardoor de familie-Dillen uit de prijzen zou vallen terwijl al jarenlang geweten is dat de familie-Dillen een Europees-maandloon-voor-het-leven als normale beloning zag voor haar rol in de opbouw van het VB.

De publicatie van enkele liefdesmails tussen Vanhecke en Morel in het weekblad Knack gooit opnieuw olie op het vuur. Eerder probeerde Morel de relatie angstvallig te ontkennen en daartoe plaatste ze zelfs een zoekertje op een datingsite op het internet. Een wel erg doorzichtige poging om alsnog die tweede plaats op de Europese lijst van het VB te bemachtigen. De mails zouden volgens het koningskoppel vervalst zijn in het kader van een vechtscheiding.

Eén van de mails werd ondertekend met "88, meer dan ooit". Een openlijke liefdesverklaring van Morel aan Hitler (de 8ste letter van het alfabet is de "h", in neo-nazikringen staat "HH" voor "Heil Hitler"). Het geeft meteen iets ironisch aan de poging van de VRT om van "Forel in botersaus" het lievelingsgerecht van Hitler te willen maken. Morelleke Forelleke ontkent in alle toonaarden.

In de mails wordt Dewinter "Lucifer" genoemd en zijn vrouw Lucrèce wordt "Lucrezia". Annemans wordt "een speciaal manneke" genoemd, "enerzijds de gematigde verzoener, anderzijds de rechtse ruziestoker." Vanhecke omschrijft het "echte VB-standpunt inzake homoseksualiteit: hoe meer homo's, hoe meer vrouwen voor mij." Morel zal het wellicht niet graag hebben gehoord.

De mails hebben op zich eigenlijk geen politieke relevantie. Indien het klopt dat Morel met "88" ondertekende, is dat wel een erg bezwarend feit. Maar het wordt moeilijk om dat te bewijzen. Wel opvallend is natuurlijk dat de geruchten steeds concreter worden en de reactie van het "koningskoppel" steeds meer lijkt op een potje paniekvoetbal.

19.11.08

Oud-strijdmakker van Roeland Raes (VB) veroordeeld

Joop Glimmerveen, een bejaarde nazi uit Nederland, werd samen met zijn kompaan Stefan Wijkamp (de "Hitler van Kerkrade") veroordeeld wegens het brengen van de Hitlergroet op een bijeenkomst van Blood&Honour op het militair kerkhof van Lommel. De twee moeten elk een boete van 1.100 euro betalen. Deze symbolische veroordeling is opvallend aangezien er de afgelopen maanden nooit werd opgetreden tegen gelijkaardige inbreuken op de vele neo-nazi concerten in ons land. Glimmerveen mag dan al 80 zijn, hij is een oudgediende van de radicale rechterzijde in Nederland. Destijds stond hij samen met Roeland Raes (VB) aan het roer van de Nederlandse Volksunie (NVU). Raes was daar ondervoorzitter vanuit het idee dat een groot-Nederlandse eenheid moest worden bekomen. Geen enkel media-orgaan vroeg Roeland Raes om een reactie op de veroordeling van zijn vroegere strijdmakker.

VUB: actie van personeel en studenten voor meer middelen

Op dinsdag 18 november werd aan het gebouw van het Vlaamse ministerie voor onderwijs actie gevoerd door personeelsleden en studenten van de VUB. Aanleiding was de beslissing van de minister om de werkingsmiddelen voor het hoger onderwijs niet degelijk te indexeren, waardoor er verder wordt bespaard. Een 80-tal actievoerders vroeg opheldering inzake deze besparingsmaatregel.Italië. Massabeweging tegen onderwijsbesparingen houdt aan. Vakbondsfederatie roept op tot nationale algemene staking

Vorige vrijdag betoogden 200.000 scholieren en studenten door de straten van Rome onder de slogan “Wij zullen de crisis niet betalen”. Dat was de centrale slogan op de betoging. “Als zij onze toekomst willen blokkeren, zullen wij de stad blokkeren”, riepen de jongeren die meteen de daad bij het woord voegden. Na de acties in Duitsland vorige woensdag en voor deze in Frankrijk op donderdag, is dit een nieuw voorbeeld van jongerenprotest in Europa. Wanneer volgt ons land?18.11.08

Racistisch geweld in Tsjechië

In de Tsjechische stad Litvinov probeerden 500 extreem-rechtse relschoppers over te gaan tot gewelddadige aanvallen tegenover Roma-zigeuners. Het kwam tot een confrontatie met de politie waarbij zeven extreem-rechtsen en zeven agenten gewond raakten. Het geweld ontstond na een betoging van een extreem-rechtse partij die zich ten onrechte Arbeiderspartij noemt.

Massaal protest tegen anti-holebimaatregelen in de VS

Afgelopen weekend waren er in zowat alle Amerikaanse steden protestacties tegen de afschaffing van het homohuwelijk in California. Honderdduizenden trokken op straat in honderden betogingen. De organisatoren spreken over meer dan 1 miljoen betogers! Dat is een immens aantal voor een thema als holebi-rechten. In alle Amerikaanse staten waren er acties. Ook de komende maanden worden acties gepland om te protesteren tegen de discriminatie die holebi's nog steeds treft.

> Meer info, foto's, verslagen,... vind je op jointheimpact.comAustralisch klimaatprotest

In Australië waren er de afgelopen dagen grote betogingen tegen klimaatverandering. Deze "Walk against Warming" betogingen waren reeds toe aan hun derde jaargang. Er waren 15.000 betogers in Sydney en Melbourne. In andere steden waren de acties kleiner, met 1.000 betogers in Perth en 200 in Hobart. In een aantal steden wordt op 6 december actie gevoerd.17.11.08

Gent: scholieren van Internationaal Verzet voeren campagne naar aanleiding van de economische crisis

Verslag door Mirre

Woensdag voerde Internationaal Verzet-Gent een actie onder de slogan "Wij eisen onze toekomst terug - Samen sterk voor koopkracht & werk!". Met deze actie wou het Internationaal Verzet wijzen op de gevolgen van de financiële crisis en dan meer expliciet op de gevolgen voor jongeren. Ook scholieren en studenten dragen de gevolgen en draaien op voor wat er vandaag in de economie en politiek gebeurt. Het is duidelijk dat het kapitalisme in crisis de toekomst voor jongeren er héél wat minder rooskleuriger laat uitzien.

In 2006 bedroeg het gemiddelde zakgeld per maand in België zo'n 36 euro voor jongeren tussen 9 en 18 jaar, wat je met 36 euro als jongere vandaag nog kan aanvangen beperkt zich tot het kopen van een cd en/of een paar keer iets gaan drinken. Dat is ook de reden waarom zoveel mensen uit het middelbaar nog week-end werk of interimarbeid verrichten.

Met de visueel aantrekkelijke actie, getrokken door scholieren en studenten, kregen we heel wat aandacht en respons. Zo'n 25-tal aanwezigen voerden tegelijkertijd campagne en het werd duidelijk dat er een zekere interesse was aan het aantal verkochte bladen en discussies te zien.

Anderzijds bleek uit de campagne dat het moeilijk was om te discussiëren over de economische crisis met scholieren, enerzijds is er dikwijls een lage politieke interesse en anderzijds is er het relatieve behoud van mogelijkheden in het onderwijs in vergelijking met sommige andere landen zoals Frankrijk, Duitsland of Italië. In deze landen zijn de aanvallen op de verworvenheden voor jongeren veel arroganter. In Italië was er in oktober een massale mobilisatie tegen de "Gelmini hervormingen", hetgeen massale besparingen in het onderwijs zijn. Deze zouden er voor zorgen dat meer dan 100 000 mensen hun werk in het onderwijs kwijt raken en er geen voltijdse lessen meer zijn in het lager en middelbaar onderwijs. Naar aanleiding van deze asociale plannen organiseerden de basisvakbonden zo'n 3 miljoen mensen en kwamen er zo'n 300 000 mensen de straat op. Deze hervorming toont aan op wie ze de crisis willen afwentelen en ook in België zal de crisis het asociale beleid van de afgelopen jaren versnellen en zal het een impact hebben op de kwaliteit en tewerkstelling in het onderwijs.

Op een moment dat de crisis zich verder gaat uitdiepen zal het ook voor Belgische jongeren duidelijk worden dat zij onterecht slachtoffer zijn van de economische crisis en er voor mogen opdraaien zullen we ons moeten organiseren om komaf te maken met dit systeem. De strijd tegen de neoliberale politiek van besparingen, ontslagen en flexibiliteit moet aangegaan worden om onze toekomst te verzekeren! Wij denken dat de vakbond ook in België duidelijker de link moet leggen tussen de problemen die scholieren en studenten vandaag kenmerken en samen met onderwijspersoneel een vuist moet maken tegen de afbouw van studiemogelijkheden voor iedereen.Een op vijf kinderen leeft in armoede

Gelezen in De Morgen: "Bijna 19 procent van de kinderen in België leeft in een gezin met financiële moeilijkheden. Een op de zeven kinderen woont in een gezin dat echt onder de armoedegrens leeft. Dat blijkt uit een interuniversitaire studie over armoede, die staatssecretaris voor de strijd tegen armoede Jean-Marc Delizée (PS) aan La Dernière Heure gaf. Er is meer armoede in Wallonië dan in Vlaanderen. "Er is meestal armoede in gezinnen waar de ouders niet werken of in gezinnen waar de ouders een job hebben die niet goed betaald is. Kinderen uit allochtone gezinnen hebben bovendien vijf keer meer kans om arm te zijn dan kinderen met Belgische ouders", zegt Delizée. Ook opmerkelijk is dat een op de vijf kinderen uit gezinnen die in armoede leven, problemen heeft op school."

Bob Geldof: 50.000 euro voor speech over armoede

Bob Geldof wordt vaak opgevoerd als een activist die zich verzet tegen armoede en die mee strijd levert door te lobbyen bij politici en de zakenwereld. Enkele jaren geleden was hij nog de opmerkelijke gastspreker bij een congres van de Antwerpse diamantwereld. Vorige week trok hij naar Australië om er te spreken over de problemen van de armoede in de derde wereld en het falen van regeringen om daar iets aan te doen. Tot zo ver blijft Geldof sympathiek. Maar als je dan weet dat zijn toespraak 50.000 euro kostte zodat de voormalige zanger in een eerste klasse hotel kon verblijven na een vlucht in eerste klasse, dan komt het onderwerp van de toespraak nogal cynisch over. Dan wordt Bob Geldof eerder Bob Geldwolf...

14.11.08

Duitse scholieren in actie

Woensdag betoogden 100.000 Duitse scholieren tegen de besparingen in het onderwijs. De jongeren eisten dat klassen maximum 20 leerlingen mogen tellen. Ook eisten ze gratis en degelijk onderwijs voor iedereen. In zowat 40 steden werd door de scholieren gestaakt en betoogd. In Hamburg waren er 8.000 betogers en waren er op de laatste voorbereidende vergadering ruim 60 aanwezigen. In Rostock waren er 5.000 betogers, in München waren het er 4.000.Pakistaanse onderwijsminister geeft het 'goede' voorbeeld...

President Zardari in Pakistan heeft een nieuwe onderwijsminister aangesteld. De president is zelf geen onbesproken figuur die destijds "mister 10%" werd genoemd omdat hij op overheidscontracten altijd zelf een procentje of tien had. Zardari werd president nadat zijn vrouw Benazir Bhutto werd vermoord. De nieuwe president biedt geen antwoord op de crisis waarmee de meerderheid van de bevolking wordt geconfronteerd. Ook de aanstelling van de nieuwe onderwijsminister wijst niet bepaald op een progressieve koers voor Pakistan. Mir Bijarani stelt dat eremoorden een onderdeel van de Pakistaanse cultuur zijn. In juni 2006 eiste het Hooggerechtshof van Pakistan nog de aanhouding van Bijarani omdat hij een raad had voorgezeten waarbij de familie van een bij een eremoord omgekomen man werd vergoed door het offeren van vijf meisjes als bruiden voor de familie. Bijarani is een feodaal landheer en kopstuk van de PPP (Pakistani People's Party). En nu dus ook minister van onderwijs...

Vrolijke vrienden

Het Vlaams Belang beschikt over heel wat vrolijke vrienden. Eerder dit jaar was een voormalig kopstuk van de Ku Klux Klan nog te gast bij een gemeenteraadslid van het VB in Sint-Niklaas en haar man, een bodyguard van Dewinter. Nu blijken de mensen van de KKK wel erg veel belang te hechten aan de onderlinge kameraadschap van leden en sympathisanten. En wie zich daar niet naar gedraagt, wordt hard aangepakt. Een vrouw die tijdens een inwijdingsritueel bij de KKK besloot om dan toch niet toe te treden tot dit vrolijke vriendengroepje, werd prompt neergeschoten. De Klanleden besloten meteen om de plaats van de misdaad netjes op te ruimen: alle persoonlijke bezittingen van de vrouw werden verbrand en het lichaam werd enkele kilometers verder gedumpt.

13.11.08

Bloggen kan gevaarlijk zijn…

In Birma heeft de militaire dictatuur een blogger laten arresteren en veroordelen tot 20 jaar gevangenisstraf omdat hij een cartoon had durven te publiceren over de militaire leider Than Shwe. De 28-jarige blogger werd veroordeeld voor een rechtbank in Rangoon, de hoofdstad van Birma. Een dichter werd veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij in een gedicht de draak had gestoken met Than Shwe, de eerste letters van iedere regel vormden samen de tekst: “Generaal Than Shwe is machtsgeil.” Resultaat: twee jaar cel. Misschien is dit nog eens een idee voor de politietop als het nog eens problemen heeft met cartoons in pakweg Humo? In de plaats van de verspreiding van dat weekblad te vermijden, kan ook gewoon een gevangenisstraf worden opgelegd aan al wie het aandurft om te lachen met politieleiders…

Massaal protest tegen anti-holebi maatregel in California

Vorige week werd in de Amerikaanse staat California een referendum gehouden over het homohuwelijk. Mensen van het zelfde geslacht konden voorheen trouwen in deze staat, maar er werd een stemming gehouden over een voorstel om dat onmogelijk te maken. California was de tweede staat in de VS waar het homohuwelijk mogelijk werd, sindsdien trouwden er 18.000 holebi’s (die zich nu uiteraard afvragen over welke rechten ze beschikken). Het referendum leidde tot een overwinning van de tegenstanders van het homohuwelijk. Er kwamen meteen verschillende quasi spontane betogingen. Zo trokken 4.000 betogers naar een Mormoonse kerk (die kerk haalde in Utah alleen al 3,6 miljoen dollar op voor de campagne tegen het homohuwelijk in California!). Er waren betogingen in San Francisco, Los Angeles, Sacramento, San Diego,… In San Diego alleen waren er afgelopen zaterdag 10.000 betogers! Er is nu een oproep voor een nationale betoging op 15 november (website van de campagne hiervoor).

Komiek Mark Steel over verandering…

Op het Socialisme-weekend van de Socialist Party in Londen werd ook gesproken door de komiek Mark Steel. Die maakte de opmerking dat de grootste vijand van de linkerzijde jarenlang het cynisme was, het idee dat de wereld niet kan worden veranderd. Na de verkiezing van Obama lijkt iedereen te geloven dat verandering kan, zelfs reactionairen als George Bush…

12.11.08

Twee maten en gewichten

Als het om de Antwerpse diamantsector gaat, is er wat meer mogelijk in dit land. De woordvoerder van de sector eiste de afgelopen dagen in de media dat er politieke druk zou komen opdat het gerecht niet zou optreden tegen de bloeddiamanten die ook in Antwerpen verhandeld worden (en waarmee grote winsten worden geboekt). Dat de handel in bloeddiamanten leidt tot een versterking van conflicten en miserie in Afrika wordt er zonder problemen bij genomen. Maar het gerecht zou niet mogen optreden tegen de Antwerpse bloeddiamanten? Een gewone werkende of jongere moet intussen niet proberen om pakweg zonder fietsverlichting op straat te komen, of er volgt een boete. Twee maten en twee gewichten: hoe erger de misdrijven, hoe minder wordt opgetreden. Een lezer in De Morgen van vandaag voegt er nog een tweede voorbeeld van “twee maten en gewichten” aan toe: “Terwijl een werkloze zelfs BTW moet betalen op zijn telefoonrekening, wordt op de verkoop van diamant geen BTW betaald.” We hadden het niet beter kunnen verwoorden!

Arm maakt ziek

Uit studies blijkt dat gezondheid en levensverwachting van armen minder goed is dan die van rijken. De laagste klasse leeft gemiddeld vijf jaar minder lang dan de hoogste. Ook blijkt een groot verschil in psychiatrische opnames: mensen met chronische psychiatrische problemen slagen er niet in een plaats in de samenleving te krijgen. In De Tijd stelt Luc Bonneux (specialist in volksgezondheid en onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in Den Haag): “Mag het kapitalisme ziek maken, het historische communisme deed dat beter. Dat blonk en blinkt uit in dodelijke psychiatrische problematiek. China is een wereldleider in zelfmoord. Mannen uit de vroegere communistische economieën hebben de laagste levensverwachting ter wereld, na het veelgeplaagde Zwart Afrika.” Dat is natuurlijk wel heel erg kort door de bocht. Eerst en vooral waren er inderdaad beperkingen aan het stalinisme en kan China vandaag bezwaarlijk communistisch worden genoemd. Bovendien wordt gewezen op de dalende levensverwachting nà de val van het stalinisme… De levensverwachting is spectaculair gedaald bij de invoering van het kapitalisme en dat zou de schuld zijn van het vorige systeem? De vaststelling dat het kapitalisme de armste lagen het meeste ziek maakt, blijft intussen wel overeind staan en wordt blijkbaar ook erkend door figuren die niet bepaald hoog oplopen met mogelijke alternatieven op het kapitalisme…

Verandering in de VS?

De nieuw verkozen president in de VS moet meteen al aankondigen dat maatregelen nodig zijn om de automobielsector van het failliet te redden. Bedrijven als GM zagen het afgelopen jaar in de VS hun verkoop bijna halveren (GM verloor 45%, Ford 30% en Chrysler 35%). Zonder overheidssteun zou GM 2009 niet overleven. Obama zal voor hete vuren staan als Amerikaans president. Zijn beleid zal wellicht niet fundamenteel anders zijn als dat van Bush. Waar Bush de overheid liet tussenkomen in de financiële sector, zal Obama dat ook in andere sectoren moeten doen. Niet om jobs te redden, maar wel om de grote aandeelhouders en patroons te redden...

11.11.08

Record aantal werklozen in de VS

In het derde kwartaal van dit jaar verminderde de Amerikaanse industriële productie met 1,7%. De werkloosheid steeg tot het hoogste niveau in meer dan 25 jaar. Het gaat om 3,721 miljoen werklozen. Dit jaar alleen al gingen 1,18 miljoen jobs verloren, waarvan 240.000 in de loop van de maand oktober. Hierdoor bedraagt de werkloosheid reeds 6,5% van de bevolking. Verandering in de VS is meer dan nodig, alleen is het de vraag of Obama effectief verandering zal brengen voor de arbeiders en hun gezinnen. Economen verwachten immers dat Obama vooral een liberaal beleid zal voeren...

RIP: Wannes Van de Velde

Hoop op verandering?

10.11.08

Neen aan de dure Go-Pass

De NMBS verhoogt haar prijzen en vooral jongeren worden hard getroffen. Een Go-Pass zal voortaan geen 46 euro meer kosten, maar vanaf 1 februari zullen we 50 euro betalen voor een kaart met 10 ritten. Dat betekent 10 euro als je ergens heen en terug naar toe wil! Wij vinden dat schandalig veel en vinden dat mobiliteit een basisrecht moet zijn dat toegankelijk is voor iedereen, ook voor jongeren die het niet zo breed hebben.

Nieuwe bezettingsactie door mensen-zonder-papieren in Brussel

Sinds een week bezetten ruim honderd mensen-zonder-papieren de vroegere gebouwen van Electrabel (Fernand Cocq plein) na een oproep door UDEP. De gebouwen staan al een paar jaar leeg en zullen de komende weken gebruikt worden om de strijd van de mensen-zonder-papieren te organiseren. We zullen de komende dagen regelmatig terugkomen op de acties van de mensen-zonder-papieren en betuigen onze solidariteit met dit initiatief.

Hierbij enkele foto's:Karim, Brussel

Koopkrachtprobleem onder jongeren leidt soms tot prostitutie op het net

Child Focus publiceerde een studie waarin het waarschuwt voor prostitutie op het internet. Jongeren proberen bij te verdienen door zich te prostitueren. Ze doen dit steeds vaker in ruil voor een GSM, belwaarde of kleine cadeaus. Jongeren moeten dan voor de webcam verschijnen om de lusten van de betaler op te wekken. De afgelopen maanden waren er verschillende voorbeelden van dergelijke praktijken. Het zou vooral gaan om meisjes tussen 13 en 17 jaar.

7.11.08

Niet voor iedereen crisis… Oliemultinational stevent af op recordwinst

Het olieconcern Total haalde ook in het derde kwartaal van 2008 een recordwinst. De nettowinst steeg tot 4,07 miljard euro wat heel wat meer is dan verwacht. Op negen maanden tijd haalde het bedrijf 11 miljard euro nettowinst, een stijging met 21%. 2008 zal een recordjaar worden met zelfs een grotere winst dan in 2006 (toen 12,58 miljard euro winst werd geboekt, de grootste winst ooit voor een Frans bedrijf). De hoge winsten komen door de dure olieprijzen. Het bedrijf maakt zich geen zorgen na de recente daling van de olieprijs, “We zijn ervan overtuigd dat er op lange termijn een onevenwicht zal blijven tussen vraag en aanbod? Dat zal de prijs op een hoog niveau houden.” Als de overheid kan overgaan tot het nationaliseren van bedrijven die in de problemen komen, waarom dan ook niet van bedrijven die dergelijke recordwinsten boeken op onze kap?

Chinees melkschandaal: ouders protesteren

Humo(r) bij de politie...

Het verbod op de verspreiding van Humo is bizar. Vooral omdat het ging om een stukje in het satirische "Gat van de wereld" waarin Humo iedere week probeert om een andere kijk op de actualiteit te brengen. Er werd een verband gemaakt tussen het feit dat gevoelige politie-informatie relatief eenvoudig van de website van de politie kan worden gehaald en het schandaal rond de promoties en beoordelingen bij de Brusselse politietop waarbij een aantal secretaressen razendsnel werden gepromoveerd. Grapjes daarover maken leidt vrij makkelijk tot enige vunzigheid. Het feit dat de betrokkenen nu zo hard optreden tegen Humo doet vermoeden dat er meer aan de hand is, meestal is het immers de waarheid die het hardst aankomt. Zou dit ook nu het geval zijn?

6.11.08

Crembo op volle toeren

Minister van oorlog Crembo stuurt meer Belgische troepen naar Afghanistan. Dat gebeurde met de steun van de regering en dus ook van de andere regeringspartijen (PS, CDH, VLD, MR). In het parlement maakte Crembo duidelijk dat wie zich tegen de oorlogspolitiek verzet, beter meteen dekking zoekt in een grot in Tora Bora om daar Osama bin Laden gezelschap te houden in de oorlog voor het terrorisme. Wie niet met ons is, is tegen ons. Dat is het motto van Crembo die meteen al zijn tegenstanders op een hoopje gooit: van SP.a over Groen tot Osama bin Laden, niemand is veilig voor de oorlogszucht van Crembo. In het parlement verklaarde hij tegenover SP.a en Groen: “U zit geïsoleerd. U zit in het kamp van Osama bin Laden en van zijn vrienden bommenleggers en verkrachters. U bent een objectieve partner van de bommenleggers en van hen die de oren van meisjes afsnijden wanneer ze naar school gaan.” Feit is dat Crembo mee verantwoordelijk wordt voor een oorlog die zelfs volgens topmilitairen onwinbaar is. De stoere praat zal niets veranderen aan de uitzichtloosheid van deze oorlog.

Racistische senator bij FN

Michel Delacroix, senator van het Front National, komt in opspraak omwille van het zingen van een neo-nazistisch lied met een parodie over de uitroeiingskampen. De senator zong volgende tekst: "Mijn kleine Joodse is in Dachau. Ze zit in de ongebluste kalk. Ze heeft haar getto verlaten om levend verbrand te worden." Of de zangtalenten van Delacroix volstonden om aan X-factor mee te doen, kan in twijfel worden getrokken. Ook inhoudelijk zat het helemaal niet snor met zijn teksten. Resultaat: Delacroix heeft een klacht aan zijn been.

Racistische reactie VB-parlementslid op verkiezing Obama

De winst van Obama bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen leidde zoals verwacht tot een forse racistische reactie bij hardliners van het VB zoals parlementslid Filip Deman. Obama heeft volgens de VB’er gewonnen omdat “96% van de negers en 67% van de inwijkelingen uit Centraal- en Zuid-Amerika” voor de “linkse kleurling” stemden. Hij verwacht dat Obama nu “massaal vreemdelingen [zal] regulariseren en naturaliseren”.

Deman moet wel toegeven: ook de economische crisis speelde een rol bij deze verkiezingscampagne. “Een een combinatie van steeds meer niet-blanke stemmen en de economische crisis heeft John Mc Cain en Sarah Palin de das omgedaan.” Waarop de VB’er uiteraard quasi enkel ingaat op het punt dat er steeds meer “niet-blanke stemmen” zijn in de VS. Dat is zelfs zijn voornaamste punt van kritiek op het beleid van de regering-Bush de afgelopen acht jaar.

Voor het VB is dit een nachtmerrie, een zwarte president in de Verenigde Staten gaat in tegen al waar de VB’ers vroeger openlijk voor opkwamen. Waar is de tijd dat de VB-top zich nog sterker kon associëren met figuren uit de (verboden privé-militie) VMO die naar bijeenkomsten van de KKK in de States trokken. Recent nog kwam een voormalig kopstuk van die racistische KKK naar een bijeenkomst in ons land waarbij hij thuis bij een VB-gemeenteraadslid en een bodyguard van Dewinter verbleef.

Het VB zelf kan niet openlijk zeggen dat het een probleem heeft met Obama omwille van zijn huidskleur. Zelfs Filip Deman moet het voorzichtig aanbrengen: Obama haalde het volgens hem omwille van de steun van de “negers” en de latino’s. En nu zal “Barack Hussein” (Deman volgt met plezier de pogingen van McCain om Obama af te schilderen als een Arabier) de komende periode “massaal vreemdelingen regulariseren en naturaliseren om zo de electorale basis van zijn ‘democratische partij’ te vergroten tegen de volgende verkiezingen.” Deman hoopt dat dit in Europa niet zo ver zal komen, “anders zullen het steeds meer de allochtonen zijn die beslissen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.” Met andere woorden: uiteindelijk is het toch de huidskleur van die zwarte president die de doorn in het oog van de VB’er is.

De partij zelf probeerde de rollen om te keren: het zijn de “linkse intelligentsia” die de zwarte huidskleur van Obama centraal stellen. Het VB heeft een punt als het stelt dat “change” heel snel “een inhoudsloze slogan” zal blijken te zijn. De partij wijst erop dat Obama op buitenlands vlak weinig verandering zal brengen en ook geen tegenstander is van de doodstraf, maar wel van het homohuwelijk. Vooraleer de argeloze VB-sympathisant zou denken dat die Obama best wel meevalt, geeft het VB nog snel een les mee aan de vrienden van de Republikeinen. Wat was hun voornaamste fout de afgelopen jaren? “Het lakse immigratiebeleid” wordt als eerste genoemd naast het “vrijemarktfundamentalisme”. Dat laatste vinden we ook terug in de teksten voor het economisch congres van het VB enkele jaren geleden, dus blijft vooral dat “lakse immigratiebeleid” over waardoor ook de officiële reactie van het VB uiteindelijk aansluit bij wat eerder werd geschreven door Filip Deman.

Voor alle duidelijkheid: het aan de macht komen van een zwarte president zal volgens ons geen einde brengen aan het racisme net zoals het aan de macht komen van Thatcher in Groot-Brittannië niet leidde tot een vrouwvriendelijker beleid. Het bestrijden van racisme zal moeten gebeuren door een antwoord te bieden op de sociale problemen die vandaag steeds erger worden en zeker ook hard toeslaan onder de zwarte en Latino arbeiders en armen in de VS. We vrezen dat Obama de verwachtingen niet zal kunnen inlossen tegenover die lagen en denken dat er een alternatief nodig zal zijn op beide traditionele partijen.

Het feit dat de anti-oorlogskandidate Cindy Sheehan bij de parlementsverkiezingen in het achtste district van San Francisco 17% van de stemmen haalde in een campagne waarbij ze opkwam tegen de Democratische fractieleider in het parlement, Nancy Pelosi, is een voorsmaakje van de mogelijkheden. De linkse presidentskandidaat Nader haalde 0,54% (660.501 stemmen), zijn campagne werd overschaduwd door de gepolariseerde verkiezingen waarbij de afkeer tegenover Bush en zijn neoconservatieven leidde tot een massale steun voor Obama. Anderzijds kan die campagne van Nader de basis gelegd hebben om in de komende weken en maanden actief tussen te komen in iedere strijdbeweging en op de werkvloer om daar duidelijk te maken hoe echte verandering kan worden bekomen.

5.11.08

17% voor anti-oorlogskandidate in San Francisco

Cindy Sheehan, een gekende anti-oorlogsactiviste die een zoon verloor in Irak, nam deel aan de parlementsverkiezingen in de VS. Ze was kandidate in een district waar de Democraten altijd winnen en waar de woordvoerder van de Democraten in het parlement kandidaat was. Dat was Nancy Pelosi. Met haar kandidatuur maakte Sheehan duidelijk dat de anti-oorlogsactivisten niet op de Democraten moeten rekenen. Sheehan haalde een mooi resultaat: 17% van de stemmen. Dat maakt meteen duidelijk dat er wel degelijk ruimte is voor kandidaten naast de traditionele partijen (Republikeinen en Democraten). Voor de presidentsverkiezingen zal het uiteindelijke resultaat van Nader relatief beperkt zijn, maar op dit ogenblik zijn er toch al meer dan 600.000 stemmen voor Nader geteld wat goed is voor 0,5% (op nationaal vlak).

Racistisch geweld in Hongarije

In Hongarije is een onderzoek gestart naar de racistische moord op twee Roma-zigeneurs in het noordoostelijke dorp Nagycsecs. Een man en vrouw van in de 40 werden doodgeschoten door het raam van hun huis in het dorp. Voor er werd geschoten, werden benzinebommen in het huis gegooid. Het gaat om een racistische aanslag die samen viel met ook andere aanvallen op Roma-zigeuners. Zondag nog werden twee cafés die worden uitgebaat door roma’s aangevallen met benzinebommen.

Sterke toename minijobs (en minilonen)

Om de Belgische lonen “concurrentieel” te maken met deze in de buurlanden, zouden we hier ook moeten concurreren met de Duitse minijobs. In 2007 waren er in Duitsland 4,861 miljoen arbeiders met een maandloon dat minder was dan 400 euro (de grens om van een minijob te spreken). Voor 2008 en 2009 wordt gerekend op een lichte daling omwille van de economische recessie die ook de laagste inkomens hard zou treffen. Het gaat daarbij vooral om vrouwen en jongeren. Ook buiten de minijobs dalen de Duitse lonen. De “sector van de reguliere lage lonen” (zoals de Centrale raad voor het bedrijfsleven dat noemt) nam onder voltijdse werknemers toe van 15,9% in 1996 tot 18,4% in 2004.

4.11.08

Voorspel zelf de resultaten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Een tip voor wie nu al de resultaten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen wil kennen: de afgelopen jaren won telkens de kandidaat die het meeste geld besteed had aan de campagne voor de presidentsverkiezingen. Wie het meeste financiële steun ophaalde - uiteraard grotendeels bij de grootste bedrijven en banken - won en kon zo het Witte Huis "kopen". Bij deze verkiezingscampagne was het Obama die over het meeste financiële middelen beschikte, blijkbaar gaan de grote bedrijven er dus van uit dat Obama het zal halen.

Meer militairen naar Afghanistan

De Belgische regering heeft voor sommige zaken wel middelen. Eén daarvan is de deelname aan de militaire interventie in Afghanistan. Het aantal Belgische soldaten in Afghanistan zal verder worden opgedreven. Minister van Oorlog Pieter De Crem (CD&V) verklaarde: "Dit is de bevestiging dat we een klein, maar loyaal Navo-lid zijn." De regering zal in totaal 524 Belgische militairen inzetten in Afghanistan. Deze operatie zal 42,3 miljoen euro kosten. Er is beslist om de F16's in Kandahar minstens te behouden tot augustus 2009. Crembo: "Deze beslissing vlak voor de Amerikaanse verkiezingen toont dat we ons niet laten leiden door opportunisme na een zege van de ene of de andere kandidaat. Dit is de bevestiging van de strategische keuze van deze regering om opnieuw een kleine, maar betrouwbare Navo-partner te zijn." Met andere woorden: wie er ook wint bij de presidentsverkiezingen, Crembo blijft Bush steunen. En vreemd genoeg kan hij daartoe rekenen op de steun van de volledige regering.

Mollen bij Dedecker

Het rommelt bij Lijst-Dedecker. De aanleiding is de vorming van de lijsten voor de verkiezingen van juni 2009 waarbij iedereen uiteraard hoopt een graantje mee te pikken van de gunstige peilingen voor de LDD. Dat leidt uiteraard tot spanningen en nu meent de partij er zelfs een oorzaak voor te hebben gevonden: "VB-mollen" die de werking van de partij verstoren en rechtstreeks rapporteren aan het hoofdkwartier van het Vlaams Belang. Jurgen Verstrepen, zelf een voormalige Blokker, kondigde aan dat de mollen er allemaal uit moeten. Dat gebeurt na het ontslag van twee LDD-gemeenteraadsleden in Mortsel wegens de aanhoudende ruzies in LDD en de postjesjagerij. Ex-VB'er en nu ook ex-LDD'er Patrik Ghys verklaarde: "Het rommelt nu al vele maanden in de afdeling Antwerpen-Zuid van LDD. Twee weken geleden is die zelfs opgedoekt na een felle ruzie. De leden van het eerste uur en de nieuwkomers voelen zich even belangrijk, ze willen allemaal premier worden en ze gaan over lijken. De overlopers van het Vlaams Blok - ik zeg bewust niet Vlaams Belang - maken LDD kapot." Eerder waren er ook problemen in Limburg waar de afdeling onder curatele werd geplaatst. Hoe Dedecker op zijn eentje alle afdelingen zal kunnen controleren en hoe hij voldoende BV's zal vinden om alle verkiesbare plaatsjes op te vullen, blijft intussen onduidelijk.

3.11.08

VS: een stem voor Nader is geen verloren stem!

(niet gepubliceerde) lezersbrief door Bart Vandersteene

In De Morgen van vrijdag 31 oktober kwam voor het eerst de kandidatuur van Ralph Nader in de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan bod. Helaas werd zijn kandidatuur met de meest simpele redenering afgedaan als een verloren stem en als verantwoordelijk voor de verkiezing van Bush in 2000. De redenering ging als volgt: het verschil in stemmenaantal tussen Bush en Gore in de staat Florida bedroeg slechts 534 stemmen en dus zijn de stemmen voor Nader verantwoordelijk voor acht jaar Bush.

De Morgen schreef zelfs: “Had Nader (...) in de laatste week van de campagne zijn kiezers opgeroepen om voor Gore te stemmen, dan waren de laatste acht jaar wellicht heel anders verlopen.”

Op die manier wordt één van de grootste leugens over de verkiezingen van 2000, verspreid door de Democraten, in stand gehouden. Zou het niet kunnen dat het beleid dat de Democraten hebben gevoerd tussen 1992 en 2000 de reden was waarom ze er niet in slaagden voldoende mensen te overtuigen om te stemmen op de verkiezingsdag en om op de Democratische kandidaat te stemmen?

Enkele feiten ter staving. Meer dan 200.000 geregistreerde Democraten in Florida stemden voor Bush en meer dan de helft van de geregistreerde Democraten ging niet stemmen. Alle acht de kandidaten naast Bush en Gore haalden meer dan de 543 stemmen, het verschil tussen Bush en Gore. Er vond een enorme verkiezingsfraude plaats. 94.000 kiezers, hoofdzakelijk Afro-Amerikanen, werden via administratieve regeltjes het stemmen belet. Dat waren hoodzakelijk Democratische stemmen. Volgens exit-polls zou de helft van de Nader stemmers zijn thuisgebleven indien ze niet voor Nader konden stemmen, zou 25% voor Gore hebben gestemd, 15% voor Bush en de rest voor een andere “kleine” kandidaat.

Heel de leugenachtige machine over de stemmen in Florida in 2000 heeft slecht één doel en dat is met man en macht het tweepartijenstelsel en dus de hegemonie van Democraten en Republikeinen bestendigen. Terwijl het doorbreken van die hegemonie noodzakelijk is om een alternatief in het politieke debat naar voor te kunne brengen. Jammer dat een krant als De Morgen aan zo’n campagne meewerkt.

Foto's van een actie van de Nadercampagne op Wall Street

Klassenjustitie: 5 jaar achterstand bij sociale fraude – minder dan 24 uur om stakingspiket te verbieden

Het verschil in snelheid is opvallend. De top van Beaulieu, waaronder “boer” De Clerck, vechten het feit aan dat het fraudeproces al 18 jaar loopt en de grenzen van een “redelijke termijn” heeft overschreden. Wellicht zal dat fraudeproces verjaren. In het algemeen is er voor fraudedossiers een achterstand van zowat 5 jaar. Voor het aanpakken van stakende arbeiders, heeft het gerecht minder tijd nodig. Op minder dan 24 uur wordt een dwangsom opgelegd voor al wie durft een stakingspiket te plaatsen. En dan komt men ons zeggen dat staken mag, maar dat stakers niemand mogen tegenhouden. Het recht op collectieve actie wordt ondermijnd en daartegen is verzet nodig. Ook met jongeren moeten we ons daartegen verzetten. Als collectief protest van arbeiders het zwijgen wordt opgelegd en steeds meer op repressie botst, dan zal dit ongetwijfeld ook als gevolg hebben dat jongerenprotest steeds moeilijker zal worden.

Deman: “geen bal voor het zuiden”

Als een Blokker als Filip Deman zich waagt aan een artikeltje over Afrika, dan weet je op voorhand dat het racisme er van zal afdruipen. De man haalt uit naar een “jammerend” rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie die de grote sterfte onder kinderen en jongeren aanklaagde. Deman heeft geen probleem met de kindersterfte en roept daartoe het argument van de overbevolking in. “De enorme bevolkingstoename situeert zich voor 98% in de ontwikkelingslanden, op jaarbasis gaat het om 80 miljoen mensen (= de bevolking van het herenigde Duitsland, per jaar!). Iedereen met een beetje gezond verstand begrijpt dat het ondoenbaar is om in de Derde Wereld-landen voor die gigantische massa’s te voorzien in de nodige behuizing, voedselbevoorrading, scholen, arbeidsplaatsen, ziekenhuizen, wegeninfrastructuur, transportmiddelen, culturele activiteiten, energie, water, afvalverwerking, enzovoort.” Bijgevolg is het voor Deman geen probleem dat er veel kindersterfte is en “van mij krijgt het zuiden geen bal”. Dat bevolkingsgroei wel eens afhankelijk zou kunnen zijn van de sociale omstandigheden, lijkt Deman te ontgaan. Dat het kapitalisme leidt tot miserie en sociale problemen (wat op zijn beurt leidt tot een bevolkingstoename in de neokoloniale wereld) interesseert Deman “geen bal”.