27.10.08

Enkele reacties van aanwezigen op het milieufestival

Drie mensen kwamen van over de Nederlandse grens naar Antwerpen afgezakt. Eén van hen was Bas (Nederland): “Het meest interessante vond ik de werkgroep over een socialistische visie op energie. Met name de spreker kon mijn aandacht trekken. De discussie was soms was technisch, maar op een heldere manier gesteld. De discussie over fijnstof bij de Oosterweelverbinding bestaat ook in Tilburg. Daar hebben ze de stad zo veel mogelijk autovrij gemaakt vanwege het hoge gehalte aan fijn stof.”

Er waren ook leden en sympathisanten van uit het hele land die inspiratie kwamen opdoen in Antwerpen.

Matthias uit Gent: “Ik denk dat de opkomst en de inhoud van de verschillende discussies een duidelijke weerspiegeling waren van het belang van het ecologische thema voor marxisten.” Pablo uit Brussel stelde meteen voor om een gelijkaardig evenement te organiseren in Brussel.

Giulano uit Brussel: “Het anti-kapitalistisch milieufestival lanceert onze nationale campagne rond ecologie. Daarbij zullen we deelnemen aan de betoging van 6 december in Brussel. Het is belangrijk om een dergelijke dag te organiseren rond een thema dat sterk leeft onder jongeren en die hen tot revolutionaire conclusies kan brengen, zoals we dat vandaag zagen. De ecologische catastrofe kan niet opgelost worden binnen het kader van een kapitalistisch systeem, omdat dit systeem enkel kijkt naar de winsten op korte termijn. De uitdagingen waar we met deze planeet voorstaan, kunnen enkel in het kader van een democratisch geplande economie worden opgelost.”

Jonas (Gent): “Ik vond dat het milieufestival goed georganiseerd was. De discussies waren interessant en wat mij opviel was dat er veel nieuwe mensen waren die ik nooit eerder zag. Dit is een teken dat onze organisatie groeit.”

Barbara (scholiere, Gent): “Ik vond het interessant. Zeker de laatste meeting over de Oosterweelverbinding toonde aan dat we ook bezig zijn de problemen concreet aan te pakken. Maar milieu moet ook wereldwijd aangepakt worden. Daarom is het belangrijk om voor socialisme op te komen.”

Uiteraard waren er ook vooral veel aanwezigen uit Antwerpen zelf. We laten enkele aan het woord.

Mara: “Als inwoonster van Merksem, ben ik erg betrokken met de discussie over de Oosterweelverbinding. De manier waarop het vandaag aangepakt wordt, is fout”

Laurent: “Ikzelf was aanwezig op de workshops rond klimaatsverandering en energie. Naast de boeiende inleidingen, merkte ik op dat er vanuit de zaal een grote bereidheid bestaat tot discussie. Aangezien ik er van overtuigd ben dat het milieuvraagstuk nood heeft aan collectieve oplossingen, is het essentieel dat ook eenieder zijn bijdrage levert tot die discussie. In dat opzicht denk ik dat de workshops zeker hun effect niet gemist hebben.”

Jarmo: “Ik ben zeer tevreden over het antikapitalistisch milieufestival. Enerzijds heeft het ons de mogelijkheid gegeven ons te profileren als consequent antikapitalistische organisatie die op een brede waaier van terreinen actief is. Tijdens de workshops en discussies werd ons standpunt van collectieve oplossingen in de plaats van eco-taksen en dergelijke, breed gewaardeerd. We waren er in staat om ons duidelijk te positioneren tegenover de voorstanders van individuele oplossingen, die stellen dat we allemaal de verantwoordelijkheid dragen voor de milieuproblematiek. Er bestond een groot draagvlak voor onze positie, die stelt dat het de verantwoordelijken van de problemen zijn die ervoor moeten opdraaien, en niet de slachtoffers. De opkomst, het enthousiasme en de wil tot discussie, tonen aan hoe je met een kleine groep, door middel van een juiste positionering, in staat kunt zijn een groot aantal mensen te mobiliseren en enthousiasmeren.”

Geen opmerkingen: