27.10.08

Anti-kapitalistisch milieufestival van Internationaal Verzet.Opkomen voor een leefbare wereld, strijden tegen het kapitalisme

Wekenlang voerden we in het Antwerpse campagne voor het anti-kapitalistisch milieufestival van Internationaal Verzet op 25 oktober. Daarbij kwamen er heel wat positieve reacties die erop wijzen dat het milieuthema hard leeft onder jongeren en dat de zoektocht naar een alternatief op het kapitalisme in crisis groot is.

Tijdens het milieufestival waren er vier werkgroepen rond energie, voedselcrisis, overbevolking en klimaatveranderingen. Aan deze werkgroepen namen in totaal een 60-tal mensen deel. Op de avondmeeting waren er 80 aanwezigen die luisterden naar de sprekers van de VZW Ademloos (die opkomt tegen de Lange Wapper brug en de Oosterweelverbinding), Internationaal Verzet en LSP. Afsluitend waren er optredens met een honderdtal feestvierders die genoten van drie groepjes die kwamen optreden.

Terwijl de Antwerpse regio werd geconfronteerd met een golf van ontslagen, blijft het stadsbestuur – tegen de meerderheid van de bevolking in – vasthouden aan haar prestigeproject van de Oosterweelverbinding, een megaproject dat tot 2 miljard euro zou kosten en bovendien een gevaar inhoudt voor de gezondheid en de verkeersveiligheid. Wij steunen het verzet tegen deze brug en plaatsen daartegenover de nood om meer middelen te investeren in openbare dienstverlening ten dienste van de meerderheid van de bevolking. Waarom bijvoorbeeld met die 2 miljard euro geen gratis en degelijk openbaar vervoer organiseren of investeren in alternatieven voor containertransport zodat dit niet meer over de wegen dient te gebeuren?

Een rode draad doorheen de discussies was ongetwijfeld de impact van de economische crisis op het bewustzijn inzake milieu en ecologie. Naarmate de crisis van dit systeem duidelijker en scherper wordt, worden de arbeids- en leefomstandigheden van bredere lagen ondermijnd. De ontslagen, herstructureringen, dalende koopkracht,... zorgen ervoor dat moraliserende argumenten minder impact hebben. In de strijd voor degelijke werk- en leefomstandigheden is de strijd voor een leefbaar milieu voor ons een essentieel onderdeel. Met een kapitalisme in crisis zal de burgerij overgaan tot hardere aanvallen op deze werk- en leefomstandigheden.

De verantwoordelijkheid voor de ecologische catastrofe waar we op afstevenen, is geen individueel gegeven en bijgevolg volstaan individuele “oplossingen” niet. Het “consuminderen” door de collectieve verarming van de arbeiders en hun gezinnen die hun koopkracht zien dalen, leidt vandaag niet tot een verbetering van de ecologische situatie. In de strijd voor een leefbaar milieu richten wij ons niet tegen de slachtoffers van het kapitalisme, maar tegen het systeem zelf. In het kapitalisme staan enkel de winsten centraal, zelfs indien dit ten koste gaat van de werkenden en hun milieu. Wij willen verandering en komen op voor een socialistisch systeem waarin de behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal staan.

Op de anti-kapitalistische milieudag van Internationaal Verzet was er een groot enthousiasme en bereidheid tot discussie over een socialistisch alternatief op het kapitalisme. Bovendien hebben we met deze dag onze werking in Antwerpen stevig op de kaart gezet en zijn we in contact gekomen met tal van jongeren waarvan een aantal reeds lid zijn geworden van LSP. Aarzel zelf ook niet om deze stap te zetten en samen met ons op te komen voor een betere toekomst: een leefbare en dus socialistische wereld!

Emiel (Antwerpen)

Geen opmerkingen: