17.10.08

1,5 miljoen armen in ons land

Het is vandaag de wereldwijde dag tegen de armoede. Daarbij wordt teruggekomen om de armoedecijfers in ons land. Bijna 1,5 miljoen mensen lopen hier het risico om arm te worden. Dat cijfer is de afgelopen jaren amper gewijzigd, en dat in een periode dat het economisch nog relatief goed ging. Wat zullen de gevolgen zijn van een economische recessie met bijhorende golf van ontslagen? In 2006 kende 14,7% van de Belgische bevolking een verhoogd armoederisico. Vooral langs Franstalige kant is er een groot armoederisico (17%) tegenover 11,7% in Vlaanderen. Bij vrouwen is het risico groter dan bij mannen (15,6% tegenover 13,7%). Bejaarden, alleenstaande moeders,... zijn allemaal groepen die meer met armoede te kampen hebben. Ook onder migranten is er meer armoede.

Geen opmerkingen: