31.10.08

S-woord in de VS

In de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen haalt McCain fors uit naar Obama die onder meer wordt verweten een "socialist" te zijn. Uiteraard klopt dat niet en probeert McCain enkel maar om opnieuw het goede oude "rode gevaar" boven te halen in zijn wanhoopsstrijd om alsnog de volgende Amerikaanse president te worden. Anderzijds bieden dit soort verwijten wel kansen voor linkse socialisten om uit te leggen wat socialisme nu eigenlijk wel betekent en waarom Obama geen socialist is. In de krant Seattle Times werd Philip Locker van Socialist Alternative aan het woord gelaten om enige duiding te geven. De titel van het artikel was veelzeggend: "S-word is suddenly hot subject".

Artikel in de Seattle Times

Howard Zinn: stem voor Nader

De Amerikaanse historicus Howard Zinn (bekend van zijn boek “Geschiedenis van het Amerikaanse volk” dat ook in het Nederlands verkrijgbaar is) roept op om niet voor Obama te stemmen, maar voor de alternatieve kandidaat Ralph Nader. De campagne van Nader komt momenteel amper aan bod in de Amerikaanse media en wellicht zal de score relatief beperkt zijn. Maar tegenover het beleid van een neoliberale kandidaat als Obama zal verzet nodig zijn. Howard Zinn had aanvankelijk gesteld dat hij voor Obama zou stemmen, maar trekt die verklaring in. Zinn zal voor Nader stemmen en roept anderen op om hetzelfde te doen.

Uit de archieven: Ali G interviewt Ralph Nader

Bij de vorige presidentsverkiezingen in de VS werd Ralph Nader geïnterviewd door Ali G, een compagnon de route van Borat. Als inleiding op de Amerikaanse presidentsverkiezingen is dit misschien wel een nuttige video...

30.10.08

Oproep van Basta: De trein, het is altijd een beetje reizen: paspoortcontroles incluis

We kregen volgende oproep doorgestuurd via Basta.

Eind oktober 2008, oude demonen ontwaken. Zo was het Centraal Station van Antwerpen afgelopen zaterdag opnieuw het toneel van een grootscheepse razzia. Lang geleden, dat wel. Maar met alle gekende ingrediënten van weleer. Naar goeie ouwe gewoonte werd al wie een kleurtje had eruit gehaald voor identiteitscontrole. Een actie tegen o.m. diefstal, zo liet het politiecommuniqué de burger nadien weten. Diefstal bestrijden met identiteitscontroles in de hal van het Centaal Station. Of we als burgers allemaal idioten zijn ?

De controleactie getuigt, naast dit scherp inzicht in ons aller denkvermogen, eveneens van een sterk inzicht in de diverse – Antwerpse - stedelijke samenleving. Diefstal ? Daar hangt een kleurtje aan natuurlijk. Ook dat is de boodschap die met deze zeer intelligente actie gegeven werd. En dit in een stad die in de alarmerende top tien van Europese steden staat die hoognodig een beleid moet ontwikkelen om haar diversiteit op een ordentelijke manier te managen. En als vorm van onthaal kan het al helemaal tellen. Welcome to Antwerp. Maar mag ik eerst even uw identiteit contoleren. De betere citymarketing.

Met de actie werden 39 mensen zonder papieren opgepakt en 14 opgesloten. 25 mensen zonder papieren werden vrij gelaten wegens toch niet repatrieerbaar. De jacht heropend. De intimidatie als instrument in het asiel- en migratiebeleid terug vanonder het stof. Ondertussen blijft miss T-boom haar non-beleid verder zetten. Niet eens antipolitiek. Niet eens slecht beleid … Neen. Gewoon geen beleid. Haar belangrijkste want enige beleidsdaad na dik 6 maanden ministerschap: het splitsen van de kinderen zonder papieren in een groep die men nog steeds achter tralies mag steken – wat ook vrolijk gebeurt – en een groep kinderen zonder papieren die met hun ouders in een huis mogen gaan wonen en coaching naar the way out mogen ontvangen. 6 maanden non-beleid dat geen enkel probleem, noch dat van de mensen zelf, noch dat van lokale overheden, noch dat van de kinderrechten, noch dat van de dienst vreemdelingenzaken, noch dat van de overvolle opvangcentra, noch dat van lokale politiediensten die zich niet inschrijven in actieve opsporing van mensen zonder papieren, noch … heeft aangepakt, laat staan opgelost. De verrottingsstrategie dus. Die miss T-boom in het zog van haar partijstrategen zal aanhouden tot aan de verkiezingen van 2009.

Lezers, vrienden, kameraden, medeburgers … dit kan niet langer. Het regeerakkoord bood en biedt oplossingen zowel voor de mensen zelf als voor alle geledingen van de samenleving die noodgedwongen moeten omgaan met de illegaliteit waarin naar schatting 110.000 medeburgers noodgedwongen vertoeven. 110.000 mensen gedwongen uit dit land verwijderen: geen optie wegens gewoon onmogelijk. Dus politici, ga terug naar dat regeerakkoord. En doe iets. Belofte maakt schuld.

Zondag 14 december organiseert het Antwerps middenveld onder deze slogan een grote manifestatie . Noteer alvast; meer info volgt later.

Oorlog voor democratie

De Amerikaanse “oorlog voor democratie” in Irak en Afghanistan leidt niet alleen tot meer geweld en dictatuur in die landen. Het treft ook de Amerikaanse soldaten zelf. Vanuit de hulpverleningssector in de VS komen berichten over de vele problemen waarmee veteranen uit Irak en Afghanistan worden geconfronteerd. 15% van de vrouwelijke VS-soldaten werd door mannelijke collega’s seksueel lastig gevallen of verkracht. De helft van de veteranen kent posttraumatische stress-stoornissen. De jongeren die terugkeren uit de hel van Irak en Afghanistan blijven lijden onder de ervaringen die ze hebben opgedaan in een oorlog die niet de hunne is.

Elitair onderwijs: Maastrichtse universiteit betaalt inschrijvingsgeld slimste studenten terug...

Hoe kan je uitgroeien tot een meer prestigieuze universiteit met slimme studenten? In Maastricht hebben ze daar iets op gevonden: de 3% best scorende studenten krijgen het inschrijvingsgeld terug. Zowat 140 studenten krijgen hun geld terug. Via deze maatregel wil de universiteit zoveel mogelijk “topstudenten” aantrekken om zo het prestige van de universiteit te versterken. Het doel van de unief is blijkbaar niet om zoveel mogelijk jongeren een kritische opleiding te geven, maar wel om een kleine elite aan te trekken waarmee dan de concurrentie met grote prestigieuze universiteiten uit het buitenland kan worden aangegaan.

Ecofascisten gesignaleerd...

Voormalig VMO’er Eddy Hermy heeft er een nieuwe hobby bij. Om de zoveel jaar lanceert de man wel een nieuwe extreem-rechtse formatie. Zijn nieuwste initiatief is de N-SA, de nieuwe SA of Nieuw-Solidaristisch Alternatief. Misschien kan zijn volgende groep OSS (oude SS) worden gedoopt? In ieder geval probeert Hermy om een aantal jongeren rond zich te verzamelen om een radicale en politieke extreem-rechtse groep te vormen. Vreemd genoeg worden daar ook de eco-fascisten toe gerekend die zich keren tegen de economische groei. Alsof het de vooruitgang is die verantwoordelijk is voor de ecologische problemen! Het is net het gebrek aan vooruitgang dat het probleem vormt en met name het feit dat de enorme technologische mogelijkheden vandaag niet worden ingezet in het belang van de meerderheid van de bevolking, maar ten dienste van de winst van een kleine minderheid. Voor de N-SA’ers is het probleem niet het kapitalisme, maar wel de “overconsumptie” en daarom wordt gepleit tegen economische groei. Moesten deze eco-fascisten een beetje consequent zijn, ze zouden geiten en schapen gaan kweken in het Tillegembos om van daaruit “solidaristisch” te consuminderen. Een ernstig alternatief daarentegen verzet zich tegen de kapitalistische productiewijze en pleit voor een democratische planeconomie waarbij de behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal staan en niet de winsten van een klein groepje kapitalisten die een bedreiging vormen voor onze levensstandaard en ons leefmilieu.

29.10.08

Koken met Hitler

De VRT besliste om de uitzending waarin het favoriete gerecht van Adolf Hitler werd bereid dan toch niet uit te zenden. Met de uitzending zou de VRT de figuur Hitler vanuit een andere en weinig gewone hoek belichten. Vreemd genoeg dachten de televisiemakers dat forel het lievelingsgerecht van Hitler was,t erwijl deze vegetarisch was. De aflevering met de forel van Hitler kwam naast afleveringen met gerechten die graag werden verorberd door Salvador Dali, Jacques Brel,... In die culturele kringen is Hitler natuurlijk een buitenbeentje, de schilderkunsten van de man werden nooit echt geapprecieerd door het brede publiek. Hitler werd enkel bekend met zijn megalomane en anti-humane projecten waarbij onder meer de Joden, communisten, linkse socialisten, zigeuners,... eraan moesten geloven. Maar natuurlijk kon de VRT moeilijk een kookprogramma maken waarin enkele communisten en Joden op de barbecue werden gelegd. Wij hebben serieuze bedenkingen bij dit soort programma's waarbij het misdadige karakter van het naziregime als iets banaal wordt gezien - een detail in de geschiedenis als het ware. De Franse neo-fascist Le Pen lag terecht onder vuur voor die visie (dat de holocaust een detail in de geschiedenis was). De VRT mag wat ons betreft ook onder vuur liggen voor deze visie.

Dedeckeriaanse toestanden

Bij de Lijst-Dedecker is er nu al ruzie in de provincie Limburg. De drie regionale afdelingen liggen met elkaar overhoop en de nationale leiding is moeten tussenkomen om de afdelingen allemaal het zwijgen op te leggen. Zo gaat dat in liberale formaties waar "freedom of speech" enkel een gepatenteerde merknaam is (dat probeerde LDD'er Jurgen Verstrepen ooit te beweren!). De Limburgse liberalen werden het zwijgen opgelegd en Dedecker zoekt naar buitenstaanders om de Limburgse lijst van zijn partij aan te voeren. Een gouden tip dus voor al wie carrière wil maken bij Dedecker: wacht lang genoeg vooraleer je aansluiting zoekt bij de brulaap uit Oostende!

Amerikaanse presidentsverkiezingen


De republikein McCain probeert nog om met zijn furie uit Alaska, Sarah Palin, de achterstand op Obama in te halen. Palin gebruikt daartoe miljoenen dollars aan kledij en make-up. Het mag evenwel niet baten. Na 8 jaar Bush is de kans klein dat de Republikeinen terug komen. Of het zou in het beleid van Obama moeten zijn. Daar hebben we namelijk ernstige twijfels bij, zal dat beleid anders zijn dan dat van Bush? We vrezen van niet...

28.10.08

De Lange Zwabber brug op Panorama

27.10.08

Anti-kapitalistisch milieufestival van Internationaal Verzet.Opkomen voor een leefbare wereld, strijden tegen het kapitalisme

Wekenlang voerden we in het Antwerpse campagne voor het anti-kapitalistisch milieufestival van Internationaal Verzet op 25 oktober. Daarbij kwamen er heel wat positieve reacties die erop wijzen dat het milieuthema hard leeft onder jongeren en dat de zoektocht naar een alternatief op het kapitalisme in crisis groot is.

Tijdens het milieufestival waren er vier werkgroepen rond energie, voedselcrisis, overbevolking en klimaatveranderingen. Aan deze werkgroepen namen in totaal een 60-tal mensen deel. Op de avondmeeting waren er 80 aanwezigen die luisterden naar de sprekers van de VZW Ademloos (die opkomt tegen de Lange Wapper brug en de Oosterweelverbinding), Internationaal Verzet en LSP. Afsluitend waren er optredens met een honderdtal feestvierders die genoten van drie groepjes die kwamen optreden.

Terwijl de Antwerpse regio werd geconfronteerd met een golf van ontslagen, blijft het stadsbestuur – tegen de meerderheid van de bevolking in – vasthouden aan haar prestigeproject van de Oosterweelverbinding, een megaproject dat tot 2 miljard euro zou kosten en bovendien een gevaar inhoudt voor de gezondheid en de verkeersveiligheid. Wij steunen het verzet tegen deze brug en plaatsen daartegenover de nood om meer middelen te investeren in openbare dienstverlening ten dienste van de meerderheid van de bevolking. Waarom bijvoorbeeld met die 2 miljard euro geen gratis en degelijk openbaar vervoer organiseren of investeren in alternatieven voor containertransport zodat dit niet meer over de wegen dient te gebeuren?

Een rode draad doorheen de discussies was ongetwijfeld de impact van de economische crisis op het bewustzijn inzake milieu en ecologie. Naarmate de crisis van dit systeem duidelijker en scherper wordt, worden de arbeids- en leefomstandigheden van bredere lagen ondermijnd. De ontslagen, herstructureringen, dalende koopkracht,... zorgen ervoor dat moraliserende argumenten minder impact hebben. In de strijd voor degelijke werk- en leefomstandigheden is de strijd voor een leefbaar milieu voor ons een essentieel onderdeel. Met een kapitalisme in crisis zal de burgerij overgaan tot hardere aanvallen op deze werk- en leefomstandigheden.

De verantwoordelijkheid voor de ecologische catastrofe waar we op afstevenen, is geen individueel gegeven en bijgevolg volstaan individuele “oplossingen” niet. Het “consuminderen” door de collectieve verarming van de arbeiders en hun gezinnen die hun koopkracht zien dalen, leidt vandaag niet tot een verbetering van de ecologische situatie. In de strijd voor een leefbaar milieu richten wij ons niet tegen de slachtoffers van het kapitalisme, maar tegen het systeem zelf. In het kapitalisme staan enkel de winsten centraal, zelfs indien dit ten koste gaat van de werkenden en hun milieu. Wij willen verandering en komen op voor een socialistisch systeem waarin de behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal staan.

Op de anti-kapitalistische milieudag van Internationaal Verzet was er een groot enthousiasme en bereidheid tot discussie over een socialistisch alternatief op het kapitalisme. Bovendien hebben we met deze dag onze werking in Antwerpen stevig op de kaart gezet en zijn we in contact gekomen met tal van jongeren waarvan een aantal reeds lid zijn geworden van LSP. Aarzel zelf ook niet om deze stap te zetten en samen met ons op te komen voor een betere toekomst: een leefbare en dus socialistische wereld!

Emiel (Antwerpen)

Enkele reacties van aanwezigen op het milieufestival

Drie mensen kwamen van over de Nederlandse grens naar Antwerpen afgezakt. Eén van hen was Bas (Nederland): “Het meest interessante vond ik de werkgroep over een socialistische visie op energie. Met name de spreker kon mijn aandacht trekken. De discussie was soms was technisch, maar op een heldere manier gesteld. De discussie over fijnstof bij de Oosterweelverbinding bestaat ook in Tilburg. Daar hebben ze de stad zo veel mogelijk autovrij gemaakt vanwege het hoge gehalte aan fijn stof.”

Er waren ook leden en sympathisanten van uit het hele land die inspiratie kwamen opdoen in Antwerpen.

Matthias uit Gent: “Ik denk dat de opkomst en de inhoud van de verschillende discussies een duidelijke weerspiegeling waren van het belang van het ecologische thema voor marxisten.” Pablo uit Brussel stelde meteen voor om een gelijkaardig evenement te organiseren in Brussel.

Giulano uit Brussel: “Het anti-kapitalistisch milieufestival lanceert onze nationale campagne rond ecologie. Daarbij zullen we deelnemen aan de betoging van 6 december in Brussel. Het is belangrijk om een dergelijke dag te organiseren rond een thema dat sterk leeft onder jongeren en die hen tot revolutionaire conclusies kan brengen, zoals we dat vandaag zagen. De ecologische catastrofe kan niet opgelost worden binnen het kader van een kapitalistisch systeem, omdat dit systeem enkel kijkt naar de winsten op korte termijn. De uitdagingen waar we met deze planeet voorstaan, kunnen enkel in het kader van een democratisch geplande economie worden opgelost.”

Jonas (Gent): “Ik vond dat het milieufestival goed georganiseerd was. De discussies waren interessant en wat mij opviel was dat er veel nieuwe mensen waren die ik nooit eerder zag. Dit is een teken dat onze organisatie groeit.”

Barbara (scholiere, Gent): “Ik vond het interessant. Zeker de laatste meeting over de Oosterweelverbinding toonde aan dat we ook bezig zijn de problemen concreet aan te pakken. Maar milieu moet ook wereldwijd aangepakt worden. Daarom is het belangrijk om voor socialisme op te komen.”

Uiteraard waren er ook vooral veel aanwezigen uit Antwerpen zelf. We laten enkele aan het woord.

Mara: “Als inwoonster van Merksem, ben ik erg betrokken met de discussie over de Oosterweelverbinding. De manier waarop het vandaag aangepakt wordt, is fout”

Laurent: “Ikzelf was aanwezig op de workshops rond klimaatsverandering en energie. Naast de boeiende inleidingen, merkte ik op dat er vanuit de zaal een grote bereidheid bestaat tot discussie. Aangezien ik er van overtuigd ben dat het milieuvraagstuk nood heeft aan collectieve oplossingen, is het essentieel dat ook eenieder zijn bijdrage levert tot die discussie. In dat opzicht denk ik dat de workshops zeker hun effect niet gemist hebben.”

Jarmo: “Ik ben zeer tevreden over het antikapitalistisch milieufestival. Enerzijds heeft het ons de mogelijkheid gegeven ons te profileren als consequent antikapitalistische organisatie die op een brede waaier van terreinen actief is. Tijdens de workshops en discussies werd ons standpunt van collectieve oplossingen in de plaats van eco-taksen en dergelijke, breed gewaardeerd. We waren er in staat om ons duidelijk te positioneren tegenover de voorstanders van individuele oplossingen, die stellen dat we allemaal de verantwoordelijkheid dragen voor de milieuproblematiek. Er bestond een groot draagvlak voor onze positie, die stelt dat het de verantwoordelijken van de problemen zijn die ervoor moeten opdraaien, en niet de slachtoffers. De opkomst, het enthousiasme en de wil tot discussie, tonen aan hoe je met een kleine groep, door middel van een juiste positionering, in staat kunt zijn een groot aantal mensen te mobiliseren en enthousiasmeren.”

Enkele foto's vanop ons anti-kapitalistisch milieufestival24.10.08

Kom naar ons milieufestival!

Morgen organiseren we in Antwerpen ons eerste anti-kapitalistische milieufestival. Vanaf 14u zijn er discussies en een meeting. 's Avonds volgen optredens van verschillende groepen.

Er zijn vier discussies gepland in de namiddag. Om 14u beginnen we met discussies over klimaatveranderingen en voedselcrisis. Om 16u volgens discussies over energie en overbevolking. De discussies over energie en voedselcrisis wisselen van tijdstip.
We beginnen met een discussie over klimaatsverandering en het gebrekkige antwoord van de gevestigde partijen hierop. Deze discussie zal worden ingeleid door Matthias Vander Hoogstraete, onze jongerenverantwoordelijke in Gent. Daarnaast is er een werkgroep over de voedselcrisis die aan de huidige financiële crisis voorafging. Hier zal worden gesproken door Emiel Nachtegael.

De tweede reeks discussies omvat eveneens twee thema's. Een eerste discussie handelt over het idee dat er overbevolking is waarbij zal worden geprobeerd om daar een marxistisch antwoord op te geven. Deze discussie zal worden ingeleid door Geert Cool. Een andere discussie zal handelen over het energiebeleid onder het kapitalisme en ons antwoord daarop. Nu nationalisaties van banken geen taboe meer zijn, kan ook een nationalisatie van de energiesector geen probleem vormen. Deze discussie zal worden ingeleid door Kristof Bruyland. Telkens zal er uiteraard ook voldoende ruimte voor discussie zijn.

's Avonds volgt een meeting waarin onder meer het verzet tegen de Oosterweelverbinding aan bod zal komen. Een woordvoerder van Ademloos zal toelichting geven bij het protest tegen het prestigeproject van de Lange Wapper brug en de campagne voor een referendum. Verder zal er worden gesproken door Thomas van Internationaal Verzet Antwerpen en Jan Vlegels die het zal hebben over ons socialistisch alternatief.

Na de meeting wordt gefeest met optredens van enkele groepen uit het Antwerpse. De redactie van deze site ging op de internetpagina's van de verschillende groepen eens luisteren. Campina Reggae wordt één van de toppers van de avond. Deze groep begint geleidelijk aan een zekere bekendheid te verwerven en biedt een verfrissende en kritische vorm van reggae. Braindead Girlfriend brengt vrij harde muziek. "Freija en zonen" (één van die zonen kwam ons bekend voor vanop politieke activiteiten...) brengt een interessante mix aan stijlen van meer ingetogen liedjes tot stevige rock. Althans, dat was toch onze eerste indruk na het bezoeken van volgende sites:
Campina Reggae
Braindead Girlfriend
Freija en zonen

Wordt de Oosterweelverbinding slachtoffer van de kredietcrisis?

De tegenstanders van de Oosterweelverbinding lijken steun te krijgen uit onverwachte (en onbetrouwbare) hoek. Door de kredietcrisis en de problemen bij de banken lijkt het onwaarschijnlijk dat een bank bereid zou zijn om de nodige 2 miljard euro te ontlenen. Minister Van Mechelen waarschuwde dat dit de verderzetting van het project kan bedreigen.

Voor het prestigeproject van de Lange Wapperbrug en de Oosterweelverbinding zou in Antwerpen de “werf van de eeuw” worden opgestart. De factuur hiervoor zou volgens een becijfering minstens 2 miljard bedragen. Het volledige “masterplan” inzake openbaar vervoer en infrastructuur zou 3,5 miljard euro kosten. De regering wil die middelen onder meer halen uit tolheffingen en bij de banken.

Minister Van Mechelen waarschuwde dat 2 miljard lenen niet evident zal zijn tegen de huidige achtergrond van de kredietcrisis. Hij verklaarde: “We moeten gewoon tijdig nadenken over alternatieven.” Die tijd zou er zijn omdat eerst nog een studie wordt verricht naar de mogelijke tracés voor de Oosterweelverbinding. Bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) zijn ze er, zoals steeds, gerust in. Een woordvoerder verklaarde: “Doordat de Vlaamse regering besliste om eerst een onderzoek naar alternatieven uit te voeren, liggen alle onderhandelingen nog zeker drie maanden stil. Dat komt ons nu niet slecht uit. In februari, als we dan de uiteindelijke bouwaanvraag kunnen indienen, is de markt misschien weer wat gekalmeerd.” Misschien zal de markt echter niet gekalmeerd zijn...

De kredietcrisis in de banksector heeft natuurlijk gevolgen voor dit soort omvangrijke prestigeprojecten en de grote leningen die daarvoor nodig zijn. Het zou echter fout zijn om met de tegenstanders van de Oosterweelverbinding alle hoop te vestigen op een slechte economische situatie om zo dit project tegen te houden. We kunnen in onze strijd enkel rekenen op de krachten waar we zeker van zijn: onze eigen kracht. Een meerderheid van de Antwerpse bevolking is niet opgezet met dit prestigeproject en staat open voor alternatieven zoals dat van de Straten-Generaal (dat zich verzet tegen een brug die erg vervuilend is en lawaaihinder met zich meebrengt).

Van Mechelen kondigde reeds aan dat er zal gezocht worden naar alternatieven, bijvoorbeeld met een staatswaarborg of het opdelen van het Masterplan. De overheid zal wel tussenkomen om de financiering uiteindelijk rond te krijgen. Aangezien dit project heel veel met prestige te maken heeft, kan zowel de minister als het stadsbestuur wel iets extra uit de kast halen om het gezicht te redden.

Tegen de achtergrond van een economische crisis en een golf van afdankingen, ook in het Antwerpse, zijn er wel betere doeleinden waarvoor de miljarden van de Oosterweel zouden kunnen worden gebruikt. Voor sociale bekommernissen zal er ons steeds weer gezegd worden dat er geen middelen zijn. De inspanningen om de financiering van de Oosterweelverbinding rond te krijgen bewijzen echter het tegendeel.

Meer weten over het verzet tegen de Oosterweelverbinding?

Morgen organiseert Internationaal Verzet in Antwerpen een milieufestival waar onder meer zal worden gediscussieerd over het verzet tegen de Oosterweelverbinding. Een woordvoerder van de actiegroep Ademloos zal dit komen toelichten. Meer info: http://myspace.com/milieufestival

De vrienden van Blood&Honour

De tijdelijke arrestatie van drie kopstukken van Blood&Honour leidde tot enige discussie in extreem-rechtse kringen. Eén van de kopstukken bleek kandidaat voor het VB te zijn geweest bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een ander kopstuk is vaste stamgast aan de toog van het VB-café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen. Aanhangers van Blood&Honour zijn ook actief op de sociale netwerken van Facebook op het internet. Onze collega's van Yelloman gingen daar even wat rondneuzen naar de vrienden van Blood&Honour. Niet toevallig blijken die zich qua partijvoorkeur nogal eenduidig bij één partij te situeren: het Vlaams Belang...

http://yelloman1.blogspot.com/2008/10/neonazi-heeft-op-facebook-heel-wat.html

23.10.08

"Artieste voorspelde de financiële crisis"

In De Standaard lazen we over een interessant cultureel project van de Britse artieste Melanie Gilligan. Die maakte een film onder de titel "Crisis in the credit system". Deze film is al een jaar oud, maar voorspelde de financiële crisis die momenteel plaats vindt.

DS schreef onder meer:
Het idee om de filmpjes te maken ontstond enkele jaren geleden al. 'Vier jaar geleden,' zo legt Gilligan uit aan The Guardian, 'zag ik in dat de luchtbel van schulden, die wereldwijd genegeerd werd, uiteindelijk zou barsten. Ik begon na te denken over de impact van een mogelijke financiële crash, niet enkel voor de financiële sector, maar ook voor jou en mij. Ik dacht ook na over wie de rekening uiteindelijk zou moeten betalen.'

En dus schreef Gilligan een satirisch nummer over de beurscrisis getiteld 'Crisis in the credit system'. Een zin uit dat nummer luidt: 'Ik heb het gat gevonden in het kredietsysteem. Een gat vol leegheid.' Dat nummer werd uiteindelijke soundtrack van de gelijknamige film, die een jaar geleden werd opgenomen.

Gilligan had ook een bedoeling met haar filmpjes. Ze wilde met Crisis in the credit system een antikapitalistische boodschap verspreiden. 'Het ene ding dat een investeerder niet wil weten, is hoe alles met elkaar verbonden is', zegt een personage op een gegeven ogenblik. En die verbondenheid beschouwt Gilligan als een groot gevaar. 'De problemen die deze crisis blootlegt, zijn over de hele wereld voelbaar voor arme mensen. Mijn werk is inderdaad antikapitalistisch. Ik vind het geweldig dat mensen al praten over hoe het huidige systeem zal omvergeworpen worden door de huidige crisis.'

Zie: http://www.crisisinthecreditsystem.org.uk

Leeds: neo-nazi’s vernederd

In het Britse Leeds werden afgelopen weekend de neo-nazi’s van de British People’s Party (BPP) vernederd. De groep had aangekondigd te zullen betogen in het centrum van Leeds om te protesteren tegen de verkoop van zwarte hip-hop muziek. Anti-fascisten mobiliseerden en waren met honderden aanwezig in het stadscentrum. De neo-nazi’s slaagden er amper in om te protesteren, de zowat 15 (!) aanwezigen konden pas vier uur later dan voorzien protesteren. De politie trad hardhandig op tegen de anti-fascisten en beschermde de neo-nazi’s. Toch slaagden die er niet in om ook maar één pamflet uit te delen. Na minder dan een uur moesten ze onder politiebescherming afdruipen.

Haiders opvolger: "Jörg was de man van mijn leven"

Er waren al meermaals geruchten over de seksuele geaardheid van de onlangs overleden extreem-rechtse Oostenrijker Jörg Haider. Zo werd gezegd dat hij de avond van zijn dood uit de homobar Zum Stadtkrämer in Klagenfurt kwam waar hij in het gezelschap van een man flink had gedronken. Eerder op de avond had hij ruzie gekregen met de 27-jarige Stefan Petzner, zijn woordvoerder en nu opvolger van Haider als partijleider van de BZÖ. Die verklaarde dat hij een bijzondere relatie had met Haider, een relatie die veel verder ging dan vriendschap en waartegen Haiders vrouw geen bezwaren had. Hij verklaarde: "Haider was de man van mijn leven" en hij omschreef de voormalige partijleider als zijn levenspartner. Petzners zus stelde: "Ze hielden van elkaar". Uiteraard hebben wij daar niets op tegen, het private doen en laten van mensen is effectief iets privé. We zullen er Haider ook niet sympathieker om vinden. Wel interessant is het feit dat de BZÖ voortaan geleid wordt door iemand die zich geout heeft. Wat zal dit betekenen voor de verhoudingen met de homofobe extreem-rechtse militanten in Oostenrijk en daarbuiten?

22.10.08

Steve werkt gratis voor Ethias?

De politici stelden jarenlang dat de overheid geen regels aan de bedrijven mocht opleggen. Zodra de bedrijven in de problemen komen, zijn ze er wel snel bij om overheidstussenkomsten te doen om pakweg de banken te redden. Ook in de voorbije periode zagen we hoe steeds meer politici allerhande bestuurspostjes gingen opnemen in raden van bestuur van grote bedrijven. Dat is ook het geval bij banken als Dexia of verzekeraar Ethias. Bij dit laatste bedrijf is Steve Stevaert zelfs voorzitter van de raad van bestuur. De Limburgse gouverneur en "socialist" krijgt daar jaarlijks 30.000 euro voor, een bedrag dat hij laat doorstorten naar goede doelen omdat een gouverneur wettelijk geen betaald mandaat mag opnemen. In ruil voor dat bedrag moet Steve een aantal vergaderingen voorzitten. Er zijn ook politici van andere partijen die boter op hun hoofd hebben. Maar in het geval van Steve "Gratis" Stevaert is dit toch opvallend. De voorzitter van de raad van bestuur van Ethias zal natuurlijk iedere betrokkenheid bij het beleid van zijn bedrijf ontkennen en zal geen enkele verantwoordelijkheid voor de crisis opnemen. Maar heeft die raad van bestuur dan echt niets te zeggen? Waarvoor dient die 30.000 euro dan die wordt betaald aan Stevaert?

Een reden om te twijfelen aan Obama

"Zeg me wie je vrienden zijn, en ik zeg je wie jij bent." Dat is een oude spreuk die niet alleen van toepassing is op de leiding van het Vlaams Belang naar aanleiding van de kandidatuur van een kopstuk van Blood&Honour op de lijsten van deze partij. Het gaat zeker ook op voor Barack Obama die steun krijgt uit voor conservatieven onverdachte hoek. Na de republikein Colin Powell, die nog diende onder Bush, spreekt ook de conservatieve Londense burgemeester Boris Johnson zich uit voor Obama. Hij werd daarin voorgegaan door onder meer SP.a bij ons, maar ook een aantal VLD'ers trokken naar de conventie van de Democraten waar Obama officieel als kandidaat werd aangesteld. Volgens de conservatief Johnson heeft Obama de meeste kwaliteiten om de nieuwe VS-president te worden. Hij "lijkt zeer intelligent" en "ademt hoffelijkheid en oprechtheid uit", aldus het kopstuk van de partij van Margaret Thatcher. Als dat soort figuren begint steun te geven aan Obama, weten we dat ze ervan overtuigd zijn dat er weinig in huis zal komen van de beloofde "verandering"...

Organisator neo-naziconcert stond op VB-lijst in Limburg

Bij het Vlaams Belang zijn er in Limburg blijkbaar wel meer sympathisanten van de hardere neo-nazistische lijn. De Hasseltse NSV-voorzitter Van Roy kwam eerder al in opspraak omdat hij zich op het internet voor een harde fascistische vuist uitsprak. Nu blijkt er in Bree een organisator van de Blood&Honour concerten op de lijst van het VB te hebben gestaan. De ouders van de betrokkene vinden dat alvast verschrikkelijk.

Nadat er op korte tijd tientallen neo-naziconcerten ongestoord plaatsvonden, telkens met het excuus dat er niet kon worden opgetreden, bleek nu dat er toch een onderzoek was gestart. Op basis van videobeelden die undercover werden gedraaid, stelde het parket vast dat er inbreuken waren op de racismewetgeving. Dat ze daartoe deze videobeelden nodig hadden, is nogal bizar. In ieder geval was dat blijkbaar wel de aanzet om dan toch eens een kijkje te gaan nemen op enkele van de vele neo-naziconcerten in ons land. Afgelopen weekend nog was er zo’n concert in Diksmuide. Ook daar werden volgens ooggetuigen kreten als “Heil Hitler” geroepen. De politie had undercover agenten ter plaatse die verschillende inbreuken op de anti-racismewetgeving vaststelden. Er werden naziliederen gezongen en sommigen brachten de Hitlergroet.

Nu werden drie kopstukken van Blood&Honour even opgepakt. Weinig verrassend bleek dat één van hen in 2006 nog was opgekomen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Bree stond Kristof Vanholen op de 8ste plaats van de VB-lijst. De nu 28-jarige neo-nazi woont inmiddels in Bocholt. Dat een VB’er naziliederen zingt, is op zich geen probleem voor die partij. Als we de schrijfsels van ex-VB’er Jurgen Verstrepen mogen geloven, aarzelen sommige parlementsleden en kopstukken van die partij (hij noemde evenwel geen namen) niet om ook al eens een naziliedje uit volle borst mee te zingen.

Het organiseren van concerten van Blood&Honour is voor het VB echter een stap te ver. Of was het toch de media-aandacht rond het feit dat Vanholen op een VB-lijst had gestaan die de doorslag gaf? In ieder geval kondigde VB-voorzitter Valkeniers aan dat de organisatoren van Blood&Honour uit de partij zouden worden gezet. Was de partij eerder niet op de hoogte van de neo-nazistische opvattingen van onder meer Vanholen? Het zou ons verbazen dat er geen politieke discussies werden gevoerd met kandidaten voor de partij bij de verkiezingen. Maar natuurlijk is het voor Valkeniers en co vervelend dat het Vlaams Belang eens te meer wordt geassocieerd met neo-nazi’s.

De ouders van Vanholen distantieerden zich uitdrukkelijk van de politieke opvattingen van hun zoon. Zijn moeder stelde in De Standaard: “Mijn vader keert zich om in zijn graf. Zijn broer is in een concentratiekamp overleden.”

Vanholen, alias Valhalla op internetfora, had de tent op camping IJzerhoeve in Diksmuide afgehuurd onder het mom van een Keltische bruiloft, terwijl het in werkelijkheid ging om een concert van Blood&Honour. Daarnaast werd ook Chris Moorkens uit Merksem opgepakt. Moorkens werd eerder al veroordeeld, onder meer wegens racistisch geweld.

Moorkens was goed bevriend met Jürgen Goris, een rechtse skinhead die in 2002 in OLV-Waver twee jongeren doodschoot en daar recent voor werd veroordeeld. Op het proces van Goris was Moorkens één van de getuigen. Moorkens werd zelf ook meermaals veroordeeld wegens geweld. Zo raakte Moorkens in 2005 slaags met enkele jongeren in Malle omdat hij er met enkele vrienden meende aangesproken te worden op zijn Keltisch kruis. “Zij hadden problemen met ons kruisje en met onze kortgeschoren koppen”, verklaarde Moorkens toen aan de rechter als reden voor het gevecht. Moorkens zou één van de centrale kopstukken van Blood&Honour in ons land zijn.

Zijn buren zullen het wellicht niet leuk vinden dat Moorkens niet werd vastgehouden. De neo-nazi zorgt immers voor heel wat overlast in zijn buurt. In lokale kranten verklaarden buren dat het er een komen en gaan was van “kaalkoppen vol tatoeages” en dat er heel wat lawaaihinder is, “Als zijn vechthonden de hele buurt niet bijeenblaffen, is het zijn muziek. Alhoewel, muziek.”

De derde neo-nazi die werd opgepakt, was de organisator van een eerder concert van Blood&Honour in Bellegem. Ook hij was een vaste stamgast van het skinheadcafé De Kastelein in Brugge.

Zal dit gerechtelijk optreden volstaan om de neo-nazi’s te stoppen? We vrezen van niet. Het is positief dat wordt geprobeerd om een einde te maken aan de reputatie van ons land als een vrijhaven voor neo-nazistische activiteiten. Maar dat volstaat niet in de strijd tegen neo-nazisme. We zien dat periodes van economische crisis en miserie voor een meerderheid van de bevolking openingen creëren voor extremistische groepen. Dat blijkt onder meer uit de toename van racistisch geweld in landen als Rusland. Ook bij ons is er een gevaar voor dergelijke ontwikkelingen, tenzij een alternatief wordt aangeboden waardoor geïsoleerde neo-nazi’s effectief in hun isolement blijven zitten.

21.10.08

Opgepakt kopstuk Blood&Honour op VB-lijst in Bocholt?

Voorlopig bracht enkel de VRT dit nieuws: één van de drie opgepakte kopstukken van Blood&Honour zou bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor het VB geweest zijn in het Limburgse Bocholt. Het zou gaan om een jonge arbeider. Dat is opvallend nieuws, maar de media heeft dit nog niet gedetailleerder gebracht.


Klimaatverandering: sneller dan aanvankelijk gedacht

Volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF) warmt de aarde sneller op dan aanvankelijk vooropgesteld door de Verenigde Naties. Volgens het WWF is het mogelijk dat tussen 2013 en 2040 in de zomer alle ijs smelt. Tegen het einde van de eeuw zou de zeespiegel met 1,2 meter stijgen. Het WWF publiceerde haar rapport “Climate change: faster, stronger, sooner”. Daarin voorspelt de milieugroepering onder meer dat het gebied rond de Middellandse Zee meer zal kampen met langdurige droogte, de gletsjers in de Alpen zouden blijven slinken,... “Het aantal en de intensiteit van de stormen over de Britse eilanden en de Noordzee [zullen] verhogen, wat zal leiden tot hogere windsnelheden en grotere schade in West- en Centraal-Europa”, aldus het WWF.

> Komende zaterdag houden wij een anti-kapitalistisch milieufestival in Antwerpen, kom zeker deelnemen aan de discussies of gewoon even luisteren naar enkele groepjes die ’s avonds optreden!

OESO: Kloof tussen arm en rijk in industrielanden neemt toe

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceert een rapport waarin het stelt dat de ongelijkheid in de industrielanden sterk toeneemt. Sinds 2000 nam deze kloof gevoelig toe in Duitsland, Noorwegen, Finland, Italië, Canada en de VS. In een aantal andere landen zou de kloof iets kleiner geworden zijn. “De situatie is er sterk op vooruit gegaan voor de rijke gezinnen, in vergelijking met de minder gestelden”, aldus de OESO.

Italië. Massaal verzet tegen besparingen in onderwijs

Door Linda Schuetz vanuit Italië

Vorige vrijdag vond in Italië een staking plaats na een oproep van de “basisvakbonden”. De traditionele vakbondsfederaties deden geen oproep. Toch werden maar liefst 2 miljoen arbeiders gemobiliseerd. 300.000 betogers trokken door de straten van Rome, hieronder ook tienduizenden studenten.

Kinderdagverblijven, lagere scholen en middelbare scholen, universiteiten,… Overal is ere en enorme woede tegenover het immense besparingsprogramma dat de naam “Gelmini hervormingen” draagt. Tienduizenden kinderen, jongeren en ouders bezetten hun scholen en universiteiten of nemen deel aan protestacties in het hele land. Er worden faculteiten bezet aan de universiteiten van Bologna, Milaan, Turijn, Genua, Napels, Rome,... In deze sector alleen al zou er 445 miljoen euro worden bespaard.

Als het Gelmini-programma er door komt, zou dit leiden tot het ontslag van 80.000 leraars en 43.000 niet-lesgevende personeelsleden (zoals secretariaatsmedewerkers en technisch personeel). Dit zou bovenop de 47.000 jobs komen die reeds verdwenen onder de vorige “centrum-linkse” regering van Romano Prodi. En dat op een ogenblik dat het aantal scholieren in het publieke onderwijs toeneemt, heel wat klaslokalen zijn reeds overbevolkt.

In het lager en middelbaar onderwijs wil de regering afstappen van het voltijdse ritme dat er vandaag is. Er zou enkel nog 24 uur per week les kunnen worden gevolgd. Heel wat ouders zouden hierdoor voor moeilijke keuzes worden geplaatst. Sommigen (vooral moeders) zullen hun voltijdse betrekking opgeven. Anderen zullen – indien ze dit kunnen betalen – hun kinderen naar private, vaak katholieke, scholen sturen.

Er zullen ook een reeks kleinere scholen worden gesloten, vooral in het zuiden van Italië en op de eilanden. Dat zal als gevolg hebben dat jongeren veel verder moeten trekken om les te kunnen volgen. Ook is er heel wat woede tegenover de geplande maatregel van de “maestro unico” waardoor één leraar alle vakken in de lagere school zou mogen geven. De leraars in Italië zijn echter niet opgeleid om alle vakken te geven, de kwaliteit van het onderwijs zou dan ook sterk dalen.

De regering wil ook meer gewicht geven aan beoordelingen van het gedrag van de jongeren. Het zou zelfs een reden kunnen vormen om jongeren te laten overzitten. De studenten die momenteel hun scholen bezetten, worden met een dergelijke sanctie bedreigd. Iedere inspraak van jongeren en leraars wordt onder vuur genomen. Scholen en universiteiten zouden op bedrijfsleest worden geschoeid met een schoolraad waarin vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties (Confindustria en Confartigianato) naast andere vertegenwoordigers van banken en financiële instellingen zouden zitten. De bank Unicredit is nu reeds vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de universiteit van Bologna. Dit is een stap in de richting van de privatisering en verdere vermarkting van het onderwijs.

De regering-Berlusconi wil 15 miljard besparen in de publieke sector. De 8 miljard besparingen in het onderwijs vormden daar een onderdeel van. Berlusconi probeert daarbij de werknemers van de publieke sector voor te stellen als “fannuloni”, luiaards. Tegelijk eist de patroonsfederatie Confindustria dat gestopt wordt met nationale overeenkomsten in bepaalde sectoren. De patroons willen eengemaakte strijd vermijden, wat op zich belangrijk is in een land waar de meeste arbeiders in kleine bedrijven werken.

De regering wil verder het stakingsrecht beperken, zeker in de publieke sector. De situatie in Italië ziet er niet rooskleurig uit met stijgende prijzen voor voedsel en energie tegen de achtergrond van lage lonen en jobonzekerheid. Als de financiële crisis verder overslaat naar de reële economie zullen de gevolgen voor de arbeiders verschrikkelijk zijn.

Lotta, het CWI in Italië, stelt dat er nood is aan een algemene staking om de jongeren, leraars, ouders,... te verenigen met andere arbeiders uit de publieke en de private sector. Berlusconi kwam in 1994 ten val na een massale beweging waarbij drie miljoen arbeiders op straat kwamen. De huidige strijd biedt een kans om te bouwen aan sterke anti-kapitalistische krachten en dat kan de basis vormen voor de opbouw van een massale partij van arbeiders en jongeren.

20.10.08

Frans protest tegen afbraak onderwijs

In Frankrijk werd afgelopen weekend betoogd door leraren en ander personeel uit de onderwijssector. De rechtse regering onder leiding van president Sarkozy wil fors het mes zetten in het onderwijs. Dit jaar zouden 11.200 banen verdwijnen en voor volgend jaar zijn er nog eens 13.500 jobs bedreigd. Zo wordt quasi komaf gemaakt met zorgbegeleiding voor jongeren met leerstoornissen. Wie niet op het exacte ritme en volgens de opgelegde regels kan volgen, wordt blijkbaar de toegang tot het onderwijs ontzegd.

Het protest tegen de besparingsplannen was massaal met volgens de vakbonden 80.000 betogers. Het onderwijspersoneel verwees daarbij onder meer naar een bekende uitspraak van Abraham Lincoln: "Als u vindt dat onderwijs duur is, probeer dan eens onwetendheid." Dat is misschien sarcastisch bedoeld, maar het zit wel dichter bij de realiteit aan dan soms wordt gedacht. Het neoliberale marktdenken inzake onderwijs geeft effectief de voorkeur aan onwetendheid voor bredere lagen.

Amerikaanse presidentsverkiezingen

Blood&Honour hield opnieuw ongestoord een bijeenkomst

Afgelopen weekend was het Diksmuide dat werd getroffen door een invasie van enkele tientallen kaal geschoren extreem-rechtse figuren vanuit heel Europa. In Diksmuide zijn ze wel wat gewoon op dat vlak, jarenlang trok de IJzerbedevaart hetzelfde publiek aan (naast uiteraard andere lagen die voor het gros van de aanwezigen zorgden op dit evenement). In de IJzerhoeve werd in een grote tent gefeest en geroepen door de naar schatting 800 neo-nazi’s. De uitbater stelt dat er geen problemen waren. Het lokale bestuur hielp hen een handje. Er waren misschien wel vervelende identiteitscontroles op weg naar Diksmuide, maar rond de plaats van gebeuren hield de politie al te nieuwsgierige anti-fascisten weg. Een student journalistiek wou een beter zicht krijgen op wat er gaande was, maar werd terug weg gestuurd door de politie. Dat op de achtergrond nog de kreten “Heil Hitler” hoorbaar waren, deerde de agenten niet. Met deze nieuwe bijeenkomst werd de reputatie van België als vrijhaven voor neo-nazi’s opnieuw alle “eer” aan gedaan.

17.10.08

Franse linkse leider werd bespioneerd door wapenbedrijf

Olivier Besancenot van de LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire) kent momenteel in Frankrijk een opvallende populariteit. De zoektocht naar een alternatief op de traditionele politici heeft de jonge postbode in een sterke positie geplaatst. Dat leidt blijkbaar ook tot negatieve reacties bij het establishment. Besancenot en zijn gezin werden gevolgd door private detectives die werden betaald door SMP Technologies in Parijs, dat daartoe minstens 20.000 euro betaalde aan het detectivebureau Synipole. Zeven personen werden reeds opgepakt (waaronder twee politie-agenten). Wat was de aanleiding voor het volgen van Besancenot? De linkse politicus had zich uitgesproken tegen het elektrische pistool Taser dat mensen tijdelijk moet verlammen bij politie-operaties. In de VS vielen reeds verschillende slachtoffers door het gebruik van dit wapen. Amnesty International werd door het bedrijf voor de rechtbank aangeklaagd omdat het had gesteld dat er in de VS reeds 290 doden waren gevallen door dit wapen.

Asielwanhoop leidt weeral tot dodelijk slachtoffer

De wanhoop van asielzoekers leidt tot dodelijke slachtoffers. Dit asociale beleid heeft duidelijk bloed aan de handen. Nadat vorige zondag een Serviër in Vottem zelfmoord pleegde, kwam nu een 31-jarige man uit Tsjaad om toen hij in de Antwerpse haven van een zeeschip sprong. Het schip moest de man samen met twee anderen repatriëren. Twee van de drie sprongen vanop de cabine van het schip. Een 23-jarige man uit Guinée overleefde dit, de man uit Tsjaad niet.

1,5 miljoen armen in ons land

Het is vandaag de wereldwijde dag tegen de armoede. Daarbij wordt teruggekomen om de armoedecijfers in ons land. Bijna 1,5 miljoen mensen lopen hier het risico om arm te worden. Dat cijfer is de afgelopen jaren amper gewijzigd, en dat in een periode dat het economisch nog relatief goed ging. Wat zullen de gevolgen zijn van een economische recessie met bijhorende golf van ontslagen? In 2006 kende 14,7% van de Belgische bevolking een verhoogd armoederisico. Vooral langs Franstalige kant is er een groot armoederisico (17%) tegenover 11,7% in Vlaanderen. Bij vrouwen is het risico groter dan bij mannen (15,6% tegenover 13,7%). Bejaarden, alleenstaande moeders,... zijn allemaal groepen die meer met armoede te kampen hebben. Ook onder migranten is er meer armoede.

16.10.08

Twee keer een zelfde speech...

We kregen via enkele omwegen volgende mail in onze inbox. Het gaat om een mail verstuurd vanuit VZW Vrede.

"Via de link verderop kan u twee speeches volgen van de (latere) Canadese en Australische premier. Het gaat om de ultieme speeches waarin de steun wordt uitgesproken aan de oorlog tegen Irak (op resp. 18 en 20 maart 2003) en wat blijkt….? Het gaat om tweemaal dezelfde speech. Een geval van plagiaat door een medewerker van huidig premier Harper zo blijkt. Het heeft deze laatste niet gehinderd om de verkiezingen te winnen. Maar het zegt wel veel over de manier waarop grote leiders hun beleid uitstippelen: marionetten van spindoctors….

Zie de speeches op dit alternatieve TV-kanaal http://www.brasschecktv.com/page/439.html

En hier http://www.embassymag.ca/html/index.php?display=story&full_path=2008/october/1/harper/ een artikel met het verhaal achter de affaire.

Asielbeleid. Het patronaat bepaalt wie welkom is en wie niet

De federale regering heeft besloten om een dienst voor economische migratie op te zetten in de schoot van de Dienst Vreemdelingenzaken. Die nieuwe dienst werd deze zomer opgezet terwijl de minister van migratie nog steeds geen criteria voor regularisatie heeft bekend gemaakt, en dat ondanks herhaaldelijke betogingen van de mensen-zonder-papieren. Deze evolutie van het asielbeleid laat weinig goeds verwachten voor de mensen-zonder-papieren, maar ook niet voor de Belgische arbeiders.

Waarom wil de regering economische migratie stimuleren, terwijl het al jarenlang poogt een meedogenloze opdeling te maken tussen “echte” politieke vluchtelingen – die wel papieren krijgen – en “slechte” economische vluchtelingen die zo snel mogelijk worden uitgewezen naar hun land van herkomst? Is er iets veranderd bij het politieke establishment? Absoluut niet. Maar voor het patronaat en haar politici zijn de vluchtelingen die nu tot hier raken gewoon niet diegene die ze het beste kunnen gebruiken.

De “geselecteerden” en de anderen

De bazen zijn daarin niet racistisch: als ze hun winsten kunne opdrijven door mensen met een andere religie of huidskleur uit te buiten, dan zullen ze dat niet laten.

Enerzijds zijn er de geschoolde arbeiders, die een aantal tekorten kunnen opvullen in sectoren waar er een tekort is aan gekwalificeerd personeel (zoals de gezondheidszorg) of hoogopgeleiden (voor bijvoorbeeld spitstechnologische informatica). Voor deze groep willen regering en patronaat graag (tijdelijke) papieren en een degelijk loon voorzien. Hier is er sprake van een jacht op hooggeschoolden die anders misschien eerder geneigd zouden zijn om te kiezen voor een groot land zoals Frankrijk, Groot-Brittannië of de VS, die reeds langer proberen hooggeschoolden binnen te halen.

Het gaat hierbij om een “selectieve” immigratie waarbij het gastland geen basisopleiding moet voorzien (dat wordt overgelaten aan neokoloniale landen) maar wel onmiddellijk voordeel haalt uit deze migratie. Als de citroen uitgeperst is, kan deze steeds terug worden gestuurd. De “selectieve migratie” is zowat het tegendeel van het delokaliseren van bedrijven. Bij selectieve migratie wordt de arbeidskracht gedelokaliseerd zodat de Belgische bedrijven hier blijven. Het doel is echter hetzelfde: zoveel mogelijk winst maken tegen een zo laag mogelijke prijs.

Er zijn ook andere groepen vreemdelingen die zeker welkom zijn voor het patronaat: diegenen die hier in het zwart werken tegen lage lonen en zonder sociale zekerheid. Dat is meestal het geval in sectoren waar vooral laag opgeleiden werken (bouw, horeca). Hoe kunnen migranten tot extreme arbeids- en loonsvoorwaarden worden gedwongen? Heel eenvoudig: door hen geen papieren te geven zodat ze in constante angst leven voor politiecontroles die een voorbode kunnen zijn van een uitwijzing uit het land. Dat is waarom het patronaat en de liberalen zich zo hard verzetten tegen een algemene regularisatie van de mensen-zonder-papieren, het zou hen immers een hele groep arbeidskrachten ontnemen die vandaag makkelijk en hard kunnen worden uitgebuit.

Wie niet beschikt over het nodige “brein” of handigheid wordt zonder pardon teruggestuurd naar het land van herkomst. Dat uitwijzingsbeleid moet de “geprivilegieerden” meteen ook duidelijk maken dat ze beter in de pas lopen.

Gegarandeerde mislukking

De politiek van selectieve migratie doet – minstens – twee vragen opwerpen. Is dat beleid houdbaar (voor de patroons en hun politici)? En is het aanvaardbaar (voor de anderen)? Het antwoord is twee keer neen.

Europa en de VS willen hun wetgeving tegen illegale migratie versterken. Ze doen dat door muren te bouwen aan de grenzen en kampen voor wie wordt afgewezen. Vanuit de gesloten centra worden de afgewezen migranten op vliegtuigen gezet. Maar al die maatregelen volstaan niet om de druk van de immigratie tegen te houden. De problemen van de zogenaamde Derde Wereld (problemen van koloniale plundering en nadien van uitbuiting ten voordele van multinationals) zijn immers immens: economische onderontwikkeling, relatieve overbevolking, massale armoede,… De economische ontwikkeling in een groot aantal van deze landen is dermate ongelijk dat het nooit de achterstand op de ontwikkelde kapitalistische machten kan inhalen en bovendien nemen de sociale problemen in deze landen enkel maar toe.

De afgelopen maanden werd deze ontwikkeling nog versterkt door de economische crisis en de speculatie op onder meer voedselproducten. Miljoenen mensen zijn hierdoor in de armoede verzeild geraakt en in tal van landen kwam het tot voedselrellen. Dat was niet hun eigen schuld maar het directe resultaat van de financiële speculatie die de niet te stillen winsthonger van een kleine toplaag moest proberen te bevredigen.

Dit zal er eens te meer toe leiden dat honderdduizenden jongeren hopen op een betere toekomst en de kans willen wagen om deze te vinden in het Noorden. De hoop op een degelijke job en een loon waarmee ook de familie in eigen land kan worden onderhouden, is echter een illusie. De repressieve aanpak en de muren rond Fort Europa kunnen misschien afremmend werken, maar ze stoppen het proces niet.

Dit beleid is echter ook onaanvaardbaar voor de werkenden en hun gezinnen. Een selectieve immigratie – althans selectief in functie van de behoeften van het patronaat – maakt van de “geselecteerde” arbeiders pionnen die kapitalisten kunnen verplaatsen van het ene naar het andere land naargelang het hen uitkomt. Tegelijk worden de niet-geselecteerden onder de knoet gehouden met zwartwerk en extreme uitbuiting. Dat dient om onder alle werkenden een “legale” concurrentie op te zetten met de geselecteerde migranten en een “wilde” (want clandestiene) concurrentie met arbeiders-zonder-papieren. Tegelijk worden hoogopgeleiden uit hun landen van herkomst weggehaald, maar dan wel nadat deze landen hebben ingestaan voor de opleidingskosten.

Deze “selectieve migratie” is hypocriet en wij verzetten er ons volledig tegen. Terwijl de kapitalisten steeds pleiten voor een vrij verkeer van kapitaal en ondernemingen, geldt dit niet voor arbeiders die een betere toekomst zoeken. Wij verdedigen de eis van een algemene regularisatie om de arbeiders van lokale én vreemde afkomst in onze landen te verenigen. De vastberaden verdediging van de arbeids- en loonsvoorwaarden die werden afgedwongen door de arbeidersbeweging is noodzakelijk om te vermijden dat de komst van buitenlandse arbeiders wordt gebruikt door het patronaat om de arbeidsomstandigheden en de sociale bescherming te breken. Daarnaast is het nodig om de arbeidersbeweging internationaal uit te bouwen op basis van solidariteit. Arbeidersverzet in de ex-koloniale wereld is een noodzakelijk onderdeel van onze gezamenlijke strijd tegen het kapitalisme.

We moeten opkomen voor de nationalisatie van de sleutelsectoren van de economie zodat de multinationals worden aangepakt en niet hun slachtoffers. Enkel dan zal er een echte politiek van ontwikkeling mogelijk zijn. Een internationale herorganisatie van de productie onder arbeiderscontrole en -beheer biedt een antwoord op de onstabiele economische (en ecologische) situatie waaronder de overgrote meerderheid van de bevolking gebukt gaat. Er is nood aan een socialistische politiek!

Door Jean Peltier (Luik) en Pablo (Brussel)

15.10.08

Hitler-lookalike voor rechtbank voor Hitlergroet

Stefan Wijkamp, de gestoorde Hitler look-a-like uit Kerkrade in Nederland staat terecht omdat hij de Hitlergroet bracht op het Duitse militaire kerkhof in Lommel in maart 2007. Toen hield Blood&Honour een zoveelste activiteit in ons land waartegen niet werd opgetreden. Wijkamp gilde toen zijn toespraak uit in een poging om te lijken op zijn geliefde "Führer" wiens kapsel en snor hij reeds overnam. Het lijkt een parodie te zijn uit pakweg het één-programma "Fans", maar Wijkamp beweert dat het pure ernst is. Hij erkende voor de rechtbank dat hij de Hitlergroet bracht, maar dat was volgens hem onschuldig. Wel bizar dat niet werd gepleit over de ontoerekeningsvatbaarheid van de "Hitler van Kerkrade".

Campina Reggae: doe je ding

Hieronder vind je een video van Campina Reggae, een groep die op 25 oktober op het milieufestival van Internationaal Verzet in Antwerpen zal spelen.

Wereldgezondheidsorganisatie: levensverwachting in arme landen tot 40 jaar lager

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de gevolgen van armoede zich ook laten merken in de levensverwachting. Het verschil tussen de rijkste en armste landen neemt toe, het verschil in levensverwachting bedraagt reeds zowat 40 jaar. Concreet betekent dit dat in veel armere landen de bevolking gemiddeld maar de helft zo lang leeft als bij ons. De voornaamste redenen zijn uiteraard economisch van aard: slechte werk- en levensomstandigheden, gebrek aan gezondheidszorg en andere openbare diensten,... De helft van de 136 miljoen vrouwen die jaarlijks bevallen krijgt geen enkele vorm van medische begeleiding. Ook kindersterfte is een sociaal gegeven. De Wereldgezondheidsorganisatie merkte op dat in sommige wijken van de Keniaanse hoofdstad Nairobi het sterftecijfer voor kinderen onder de vijf jaar minder dan 15 per 1000 is, terwijl dit in de sloppenwijken rond de stad oploopt tot 254 per 1000.

14.10.08

25 oktober: anti-kapitalistisch milieufestival in Antwerpen

Onder druk van het bedrijfsleven en de politici, zonder noemenswaardige inspraak van de bevolking, zal er 1 miljard euro belastinggeld nodig zijn om het prestigeproject van de Oosterweelverbinding te realiseren!

De gezondheid van de mensen komt in gevaar door de massa’s fijn stof die de auto’s en vrachtwagens zullen verspreiden. Internationaal Verzet pleit voor meer investeringen in gratis openbaar vervoer en oplossingen zoals een tunnel waardoor het fijn stof afgeleid en gezuiverd kan worden en het lawaai gedempt.

Op het anti-kapitalistisch milieufestival van Internationaal Verzet in Antwerpen (op 25 oktober) zullen we onder meer discussie voeren over het verzet tegen de Oosterweelverbinding. In de namiddag starten we met discussies over energie, overbevolking, voedselcrisis en natuurrampen. ’s Avonds volgt een meeting en nadien optredens. Werk mee aan dit milieufestival!

http://myspace.com/milieufestival

Democratie in Rusland...

De Russische miljardair Abramovitsj werd met 97% van de stemmen verkozen als parlementslid in het noordoosten van Rusland. De multimiljardair werd rijk op de uitverkoop van de gemeenschapsmiddelen na de val van het stalinisme. Hij investeerde de afgelopen jaren in de Noordoostelijke regio van Rusland waar hij ook 8 jaar gouverneur was. Hij kocht het gebied - met inbegrip van de 50.000 inwoners - op en droeg de leiding over aan zijn oliebedrijf Sibneft. Het Middeleeuwse stelsel van lijfeigendom vindt er een hedendaagse variant.

Verdere concentratie in automobielsector?

De economische crisis heeft verregaande gevolgen in de automobielsector waar reeds jarenlang een overproductie is. De crisis doet het aantal nieuw verkochte wagens sterk afnemen, waarop de grote automobielbedrijven zoeken naar mogelijkheden om de kosten te drukken. Dat gebeurt door massale afdankingen de afgelopen jaren (ook bij ons zagen we dit met het verdwijnen van Renault in Vilvoorde en het afbouwen van VW in Vorst en Opel in Antwerpen). Nu ontstaat er discussie over een mogelijke fusie van Chrysler en General Motors, twee van de drie grote Amerikaanse autoproducenten. GM maakt immense verliezen, in de eerste helft van dit jaar 18,7 miljard dollar, en dreigt failliet te gaan. Het antwoord daarop zou bestaan uit een fusie waarbij er een verdere concentratie is op de automobielmarkt. De tendens van een verdere concentratie onder het kapitalisme en uiteindelijk zelfs monopolievorming werd 150 jaar geleden - nog voor er sprake was van een automobielsector - reeds beschreven door Karl Marx. Had Marx dan toch gelijk?

13.10.08

Uitzichtloze situatie drijft asielzoeker tot wanhoopsdaad

Gisteren pleegde een asielzoeker in het gesloten centrum te Vottem zelfmoord nadat zijn verzoek om in ons land te blijven werd afgewezen. Het ging om een jongeman uit Servië die eind september werd opgepakt bij een controle op een Thalystrein van Parijs naar Brussel. De uitzichtloze situatie van asielzoekers leidde eerder tot wanhoopsacties zoals hongerstakingen die het leven van verschillende sans-papiers bedreigden. Deze zelfmoord is een nieuwe individuele wanhoopsdaad. Het repressieve asielbeleid is daarvoor verantwoordelijk, maar de traditionele politici zullen ongetwijfeld opnieuw hun kop in het zand steken.

1 euro per uur... Slavenarbeid bij ons

Terwijl syndicale militanten opkomen voor een loonsverhoging om zo de koopkracht te verhogen, wil het patronaat de lonen naar beneden trekken. Eind vorige week werd een nieuw schandaal van slavenarbeid in ons land bekend. Het parket van Veurne begon een onderzoek naar een bouwbedrijf dat in Diksmuide op een werf werkte met Letse bouwvakkers die slechts 1 euro per uur werden betaald. Dat betekent tegenwoordig dat deze arbeiders minstens 2 uur moesten werken om een brood te kunnen kopen! Het ging om 9 arbeiders die op een camping in De Panne werden ondergebracht. De negen verdienden amper 350 euro per maand en moesten daar nog een pak kosten van betalen (inclusief de huur van het werkmaterieel van het Limburgse bouwbedrijf!). De negen waren officieel zelfstandige bouwvakkers, in de praktijk slavenarbeiders.

Maandagochtend: de beurzen gaan terug open...

Het topoverleg rond de financiële crisis heeft niets opgeleverd. Vandaag kijken de wereldleiders vol spanning en met weinig vertrouwen uit naar de verdere ontwikkeling van de crisis. De aspirine die dit weekend werd overeengekomen zal niet volstaan in het gekkenhuis van het kapitalisme...

10.10.08

ABVV-Jongeren in Brussel voeren actie voor koopkracht

In Brussel voerden de ABVV-jongeren gisteren een actie in het kader van de prijsstijgingen die ook gevolgen hebben voor jongeren. Energie, voeding en huisvesting worden immers bijzonder duur. Er werd specifiek ingegaan op de huisvestingsprijzen voor jongeren met een tentenkamp. De Actief Linkse Studenten namen deel aan de actie met de eis van meer publieke sociale woningen en een publieke financiering van het onderwijs van 7% van het BBP zodat er toegankelijke sociale diensten zouden zijn aan de universiteiten en hogescholen.Enkel een superflexibele toekomst voor jongeren?

Wie als jongere denkt dat hij of zij niets te maken heeft met de geschillen tussen arbeiders en patroons, slaat de bal mis. Want sociale zekerheid en openbare diensten gaan ons allen aan. Het patronaat wil de solidariteitsbanden doorknippen, en dit heeft voor zowel arbeiders als jongeren zware gevolgen.

Vandaag komen jongeren op een arbeidsmarkt waar ze weinig kansen krijgen. In Brussel is één op de vier jongeren afhankelijk van een werkloosheidsuitkering of van het OCMW. Toename van flexibiliteit en lagere lonen zijn de norm. Als het van de politici afhangt, verandert daar niets aan.

De toename van interimarbeid betekent voor veel jongeren niet meteen dat er een springplank is naar meer succes. Weekcontracten, soms dagcontracten, bieden geen werkzekerheid en ondermijnen de mogelijkheden tot verzet. Dat moet de arbeidsvoorwaarden van alle arbeiders onder druk zetten. Vooral jongeren worden getroffen: 45,3% van de uitzendkrachten zijn jonger dan 25 jaar en 64% is jonger dan 30 jaar (cijfers voor 2004).

De dalende koopkracht ondermijnt voor veel jongeren de mogelijkheid om verder te studeren. Het leidt er ook toe dat jongeren langer thuis blijven wonen, 37% van de 18 tot 35-jarigen woont thuis. De dalende koopkracht gaat gepaard met het opdrijven van de prestatiedrang in het hoger onderwijs. Tegelijk worden vakantiejobs gevaarlijker: in 2007 waren er onder jobstudenten 10,1% meer arbeidsongevallen dan in 2006.

Thomas

FN bevestigt: stakingsacties moeten aan banden worden gelegd

Het VB moest voorzichtig zijn om zich al te scherp uit te spreken tegen de stakingsacties van vorige maandag. De partij beseft dat heel wat VB-kiezers ook ontevreden zijn over de koopkracht en wel eens sympathie zouden kunnen hebben voor de syndicale acties. Daarom hield de partij het op een symbolische actie die vooral diende om Marie-Rose Morel tevreden te stellen. De collega's van het FN deden evenmin iets op 6 oktober, maar verspreidden nadien wel een bericht waarin ze zich uitspraken tegen de acties van 6 oktober. De extreem-rechtse partij deelde mee het stakingsrecht te erkennen, maar zich toch uit te spreken tegen blokkades zoals op de Scheldelaan in Antwerpen. Daarmee weten we meteen hoe extreem-rechts het stakingsrecht ziet: staken mag, maar niemand mag het voelen. Dat is slechts een opstapje naar hun echte slogan: "Werken baat, staken schaadt"...

9.10.08

Zoek de verschillen...

Het VB verspreidt een toch wel erg raar beeld van anti-fascistische actievoerders. Volgens de partij zijn wij allemaal punkers, gewelddadig langharig "werkschuw" tuig,... De realiteit was anders: het ware doodgewone studenten.


Marx is terug...

Vandaag publiceerde De Standaard een opvallende afbeelding bij een opinieartikel van de liberaal Paul De Grauwe over de financiële crisis. In het artikel wordt nergens verwezen naar Marx en ook bij de afbeelding staat geen onderschrift. Maar ter linkerzijde zullen velen hem wel hebben herkend: Marx is back! Blijkbaar zelfs met een Cubaanse sigaar.

Lokale televisie over anti-fascistische actie in Gent...

40-jarig overlijden VMO-leider komend weekend herdacht in zaal gemeente Brasschaat

Komend weekend is er een herdenking van Wim Maes, de leider van de Vlaamse Militanten Orde die in 1968 overleden is. De VMO werd begin jaren 1980 veroordeeld als privé-militie na een reeks gewelddaden. Blijkbaar kan een privé-militie wel zonder problemen herdacht worden via een omweg: een overleden leider van de VMO zal worden herdacht. Opvallend detail: dit zal gebeuren in de refter van de school GIB aan de Door Verstraetelei in Brasschaat. De aanvraag om een zaal van de gemeente te krijgen kwam van VB-gemeenteraadslid Hoegaerts, fractieleider van het VB in Brasschaat.

8.10.08

Dewinter en co geblokkeerd in Gent: het echte relaas van wat er gebeurde aan de Blandijnberg

Gisteren werd aan de Gentse universiteit een meeting van de studenten van het Vlaams Belang, NSV (Nationalistische Studentenvereniging), verhinderd door een grote groep studenten die hun universiteit blokkeerden waardoor extreem-rechts, dat van buitenaf werd gemobiliseerd, niet binnen raakte. Onder leiding van Dewinter moest het VB afdruipen… Na de sensatieverhalen in de media brengen wij het echte relaas van wat er is gebeurd aan de Blandijnberg.

Voor de eerste keer sinds 15 jaar zou de NSV een activiteit organiseren aan de Ugent, terwijl ze aan deze universiteit niet erkend zijn. De 32-jarige geschiedenis van de organisatie spreekt sowieso al voor zich, maar het ging vandaag vooral om een potentieel gevaarlijk precedent. Immers, indien de rector, zoals hij zelf stelt, telkens zou moeten toegeven aan juridisch getouwtrek, dan kan elke vereniging de universiteit als ‘openbare instelling’ gebruiken om een activiteit te organiseren. Dit waren dan ook de voornaamste argumenten van de verschillende verenigingen die deelnamen aan de succesvolle blokkade tegen NSV en consoorten.

Noch NSV, noch een andere fascistische vereniging moet volgens ons een forum krijgen aan de universiteit. Studenten, personeelsleden, professoren, etc. zijn immers de mensen die de universiteit vorm geven, en het is dan ook aan hen om te beslissen aan wie een forum wordt gegeven. In het verleden waren er nog blokkades, een tactiek die enkel haalbaar is indien er een voldoende ruime mobilisatie is. Dat maakt het mogelijk om op een vreedzame wijze een blokkade te houden.

De NSV (Nationalistische Studentenvereniging) had met goedkeuring van de rector een zaal gehuurd om een debat te houden over ‘Groot Nederland’ met onder andere Filip Dewinter. Het ging niet om een erkende vereniging, en bovendien had de universiteit tot nogtoe een politiek om geen auditoria of zalen te verhuren aan derden die problematisch waren of zeer politiek getint waren. Blijkbaar gebeurde dit nu wel. ALS ging samenzitten met verschillende linkse en progressieve (al dan niet politieke) verenigingen om een actie te organiseren. Wij pleiten daarbij steevast voor een grote mobilisatie waardoor de NSV kan worden gestopt, dat is exact wat gisteravond gebeurde. Onder meer na de bijzonder succesvolle anti-NSV betoging van maart 2008 in Gent, is het idee van massaal protest om extreem-rechts te stoppen breder verspreid geraakt.

Reeds in de late namiddag kwamen mensen van verschillende verenigingen en ALS samen in de Blandijn om de vreedzame actie voor te bereiden. Rond 17u braken een 30-tal fascisten echter door de security van de universiteit en sloegen zich een weg door de (beperktere groep) antifascisten die toen reeds aanwezig waren. Nog voor de actie goed en wel begon, stond er echter 100 man aan de Blandijn, waardoor de fascisten werden doorverwezen naar een auditorium nabij de zij-ingang van de faculteit. Meteen werden ze daar ingesloten door een blokkade, waarop zij reageerden met vandalisme in het desbetreffende auditorium. Tafeltjes, stoelen en ander materieel werd letterlijk vernield door de gefrustreerde fascisten.

Rond 19u konden we al spreken van minstens 250 mensen die gemobiliseerd waren in de Blandijn zélf. Even later werden de trappen aan de inkom ingenomen door ALS en andere studenten. De timing was perfect, want toen kwam Filip Dewinter met zijn knokploeg. Voorpost en andere NSV’ers chargeerden, met deelname van Dewinter, op de vreedzame blokkade. Zo’n negen ALS’ers kregen toen klappen (wij stonden helemaal vooraan op dat moment), maar toch kwamen de fascisten er niet door en werd er geen meter toegegeven. Er werden strijdbare slogans gescandeerd onder studenten, wat aantoont dat er een basis bestaat voor dergelijke actie. Uiteindelijk moest de politie zelfs met het waterkanon ingrijpen om Dewinter, Voorpost en andere marginalen te laten – letterlijk én figuurlijk - afdruipen, uiteraard onder euforie van de honderden protesterende studenten in de Blandijn.

Na onderhandelingen met de politie en rekening houdend met het feit dat honderden studenten mee hielpen blokkeren, konden we bekomen dat de fascisten die nog vastzaten in een auditorium, één voor één geëscorteerd werden naar buiten. Na een tijdje was de veiligheid rond de Blandijn gegarandeerd en werd de mobilisatie vreedzaam ontbonden aan de Zuid.

ALS heeft een belangrijke rol gespeeld in zowel de mobilisatie als de organisatie van deze vreedzame blokkade. De samenwerking met verschillende verenigingen uit het progressieve spectrum heeft daarnaast ook aangetoond dat er niet alleen een brede politieke basis is om de NSV te bestrijden, maar vooral de mobilisatie van 300 mensen illustreerde hoe er over NSV gedacht wordt aan de UGent. Hun erkenningsaanvraag zal alvast geen draagkracht meer hebben na het vandalisme en geweld die ze vertoonden.

Met een delegatie van een 35-tal mensen was ALS alleszins goed aanwezig en konden we een basis leggen voor verdere antifascistische strijd. Onze visie over de antifascistische strijd werd duidelijk gemaakt via ons pamflet, waarin gewezen wordt op de voedingsbodem voor organisaties als NSV en Vlaams Belang. In periode van economische crisis zal daar rekening mee gehouden moeten worden en zijn dergelijke acties des te belangrijker. Het feit dat ze niet in de universiteit geraakt zijn en dat de fascisten zichzelf gediscrediteerd hebben, bezorgt ons alvast een tijdelijke overwinning. Het houdt hier echter niet bij op; de strijd tegen fascisme en de voedingsbodem ervan is ook een strijd tegen het neoliberale beleid!

Egypte blokkeert medische voorziening Palestina

De afsluiting van de Palestijnse Gaza-strook gaat verder. De Egyptische politie besloot om een konvooi met medisch materiaal voor de Gazastrook tegen te houden. Het konvooi werd georganiseerd door verschillende oppositiegroepen en moest vertrekken vanuit het kantoor van de journalistenvakbond. De politie verhinderde dit echter. Hiermee ontzegt de Egyptische overheid de Palestijnen op de Gazastrook de toegang tot medische verzorging. En dat allemaal om de grote broer in de VS gunstig te stemmen.

Sarah Palin, kandidaat vice-president in de VS

Sarah Palin is kandidaat vice-president in de VS. Ze staat gekend als religieus-fundamentalistisch, militaristisch en uiterst conservatief. In The Guardian verscheen een cartoon over de politiek van Palin in haar thuisbasis Alaska.

7.10.08

Dewinter valt anti-fascisten aan. VB geblokkeerd aan Gentse universiteit

Deze avond kon de NSV (studentenclub van het Vlaams Belang) in de Blandijn met toestemming van de rector een meeting organiseren waarop VB-kopstuk Dewinter zou spreken. Linkse studentengroepen riepen op tot een vreedzame tegenactie. Met zo'n 300 jongeren werd de Blandijn afgesloten tot grote ergernis van extreem-rechts. Dewinter en co gingen over tot een fysieke aanval op de studenten, maar bij hun charge weken de studenten – die met meer waren – niet uit waardoor de charge negatief uitviel voor Dewinter en kompanen. De NSV’ers die in de Blandijn zaten, moesten door de politie worden ontzet. Een overwinning voor de anti-fascisten! Het VB moest afdruipen en verspreidde meteen, onder meer via de media, de leugen dat de linkse studenten met "geweld" de meeting hadden verhinderd. Nochtans waren het de VB'ers die overgingen tot een charge op de studenten. Ook Dewinter zelf was daar actief bij betrokken.Jongeren en werkenden: solidair voor koopkracht

Tijdens de acties voor meer koopkracht namen ook een aantal jongeren van Internationaal Verzet en Actief Linkse Studenten deel aan betogingen. Dat was niet overal mogelijk, de meeste lessen gingen door. Maar waar mogelijk namen scholieren en studenten deel aan het protest, solidariteit is immers belangrijk - ook in de strijd voor koopkracht en werk!

6.10.08

Dinsdag om 18u actie aan Blandijn. Stop het NSV!

Wij, de progessieve verenigingen actief aan de UGent, roepen samen op om deel te nemen aan een vreedzame protestactie tegen NSV, de Nationalistische StudentenVereniging. NSV is immers een extreemrechtse organisatie van het ergste soort. Zij schuwen geen geweld en propageren openlijk racistisch en homofoob gedachtengoed. We zullen dit in onze argumentatie bewijzen aan de hand van tal van recente voorbeelden.

Op politiek vlak NSV maakt deel uit van de fascistische traditie in de extreme rechterzijde. Toen de NSV werd opgericht noemden ze hun tijdschrift: “Signaal” … net zoals het nazi-propagandatijdschrift tijdens de Tweede Wereldoorlog. In april dit jaar namen meerdere NSV leden deel aan de beruchte Eurorus meeting. Hier werd onder andere oud KKK-leider David Duke uitgenodigd. Frederik Ranson, voormalig NSV-Gent bestuurslid, was zelfs mede-organisator en spreker op deze meeting. In hun afgewezen toetredingsaanvraag aan de Universiteit Gent verklaarde NSV een “solidaristische” vereniging te zijn. Dit is een rechtstreekse verwijzing naar de ideologie van Benito Mussolini, de Italiaanse dictator die, aan de zijde van Hitler, Italië mee in de tweede wereldoorlog heeft gestort. Methoden om aan politiek te doen van het NSV onderscheiden hen van elke andere vereniging die actief is aan onze universiteit. Systematisch zoeken zij provocatie en geweld op. Enkele jaren geleden bezette de NSV een tijdlang studentenhuis De Brug. Ze joegen studenten en personeel naar buiten en vielen het lokaal van Verkeerd Geparkeerd (een holebi-beweging) binnen. Uiteindelijk werden enkele leden van het NSV gearresteerd.

Daarenboven verdedigt het NSV openlijk homofobe en racistische ideeën, die de universiteit zelf als onaanvaardbaar omschrijft in haar ethische code. Zo nodigde NSV-Gent enkele jaren geleden de veroordeelde racist Guillaume Faye uit als spreker. Faye werd eerder veroordeeld tot een zware boete wegens “het aanzetten tot racistisch geweld”. Aan het begin van het academiejaar 2006-2007 kwam Eddy Hermy spreken op het openingsdebat van de NSV. Hermy is een oud lid van de veroordeelde paramilitaire “Vlaamse Militanten Orde” (VMO) die bovendien het “Nieuw-Solidaristisch Alternatief” (N-SA) oprichtte.

Tenslotte willen we er op wijzen dat dit een gevaarlijk precedent schept. Nooit eerder zou het NSV toelating gekregen hebben om een activiteit te organiseren in de UGent. Nu de NSV driegt met een rechtzaak besloot de rector een oogje dicht te knijpen. Het NSV heeft in het verleden onze universiteit en zijn studenten reeds meermaals geweld aangedaan. Zoiets kunnen we toch niet tolereren aan onze universiteit? Kom daarom op dinsdag 7 oktober om naar de vreedzame protestactie tegen de NSV. Het is aan ons studenten om te tonen dat wij dit niet moeten hebben.
We spreken af om 18u in de inkomhal van de Blandijn. Tot dan!

Ondertekenaars: Animo Gent, Gras, Comac, Actief Linkse Studenten, Vonk Marxistische Studenten, Rood Ugent, 'T Zal Wel Gaan, Anarchistisch Kollektief

http://www.geennsv.be

Hypocrisie bij LDD

nieuwbakken LDD-parlementslid John Vrancken was niet direct gekend als een werklustig VB-parlementslid. Sinds enige tijd verruilde hij VB voor LDD. Canvas maakte een opvallende reportage waarin een beeld wordt gegeven van Vrancken vóór en nà zijn wissel tussen VB en LDD. Het verschil is opmerkelijk, net zoals wasproducten volgens bepaalde reclamespots witter dan wit wassen, heeft ook de overstap naar LDD op Vrancken een opvallende invloed gehad. Kijk maar naar deze reportage...

Bekijk deze video

Nederland: 'hippie-meppen' weer helemaal in

Overgenomen vanop Yelloman1.blogspot.com

De iets oudere lezers herinneren zich nog wel de jaren zestig, de tijd waarin protesterende hippies en andere wereldverbeteraars het etiket van langharig tuig kregen opgeplakt en die van ome agent regelmatig rake klappen te verduren kregen. Wel, die tijden zijn in Nederland weer helemaal terug. Althans niet zozeer de bloemenkinderen en langharige twintigers met de verdacht ruikende sigaretjes zijn terug, maar wel het door de politie hardhandig uit elkaar meppen van protesterende jongeren is weer helemaal 'in'.

Zo vonden we deze beelden van 23 november verleden jaar, toen scholieren van de middelbare scholen uit Middelburg de straat op gingen om te protesteren tegen de zogenaamde 1040-urennorm. Let vooral op hoe de agenten op de jeugdige menigte blijven inhakken, zelfs al doen zij niks verkeerd en volgen zij gedwee de bevelen van de politie op. In het land waar de Wilders'en het hoge woord voeren is de politie allerminst onder de indruk van de aanwezige persfotografen en camera's. De mannen in het blauw voelen zich immers gesteund door de rechtse koers van het kabinet Balkenende, met als belangrijkste agendapunt het herstellen van de 'normen en waarden'.

Van de schokkende beelden werd een videoclip gemaakt:

5.10.08

Front National was niet welkom in Molenbeek!

Gisteren betoogden we met een 60-tal mensen door de straten van Molenbeek naar aanleiding van de geplande meeting van het Front National in dezelfde gemeente. Het FN moest haar meeting annuleren, maar wij besloten alsnog een optocht te houden door Molenbeek om onze overwinning kenbaar te maken aan de bevolking. Dat was erg succesvol, langs de korte betoging verkochten we 71 exemplaren van het maandblad "Socialistisch Links". Vooral het feit dat we onze anti-racistische strijd koppelen aan zaken als de koopkracht om zo te strijden tegen de voedingsbodem voor racistische vooroordelen en electorale steun voor extreem-rechts, werd goed onthaald. We sloten de betoging af met een meeting. De bekendmaking van het FN dat haar meeting niet zou doorgaan, heeft uiteraard onze mobilisatie beperkt. Maar met een propagandatocht door de gemeente hebben we de basis gelegd voor een sterkere anti-racistische werking in Molenbeek.

Foto's door Frederik DG