14.8.08

VNJ: "Wir haben es nicht gewusst"

Naar aanleiding van de banden tussen de VNJ (jongerengroep verbonden met het Vlaams Belang) en de Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ, een groep die nazi-kampen organiseert), maakte de VNJ bekend dat het "niet wist" wat de aard van die HDJ-groepering was. Dat er wel meer uitwisselingen zijn, doet daar niets van af. Teneinde het ontkenningsplaatje te vervolledigen, werd meteen ook ontkend dat de VNJ banden heeft met het Vlaams Belang. Het VNJ stelde: "In geen enkele van onze bestuursorganen is het Vlaams Belang vertegenwoordigd." De partij zelf is er uiteraard niet in vertegenwoordigd, maar partijmilitanten des te meer. Een blik op het tijdschrift van VNJ is veelzeggend: de opmaak gebeurt door de jongerenvoorzitter van het VB en is qua stijl amper te onderscheiden van publicaties van het VBJ. De hoofdredacteur was enige maanden geleden verantwoordelijk voor het opzetten van een steunsite voor Denemarken (in volle cartoonhetze) en deed ook ervaring op als webmaster van Seccessie, het blad van Paul Beliën en diens vrouw Alexandra Colen (de puriteinse kwezel die grotendeels van het publieke VB-toneel is verdwenen). De huidige hoofdredacteur heeft wel nog geen zelfde bekendheid in het VB als één van zijn voorgangers: Rob Verreycken alias Rob Klop.

Ook wordt aan het VNJ-blad meegewerkt door figuren als Lieve Van Onckelen, niet bepaald een jongere, die tevens het secretariaat verzorgt van het Bormshuis (waar destijds overigens het archief van Kosmos werd opgeborgen: de organisatie die links moest bespioneren). Het VNJ stelt dat het klopt dat er een aantal leden van HDJ aanwezig zijn geweest op een VNJ-activiteit. Maar meteen wordt eraan toegevoegd: "Als we dat op dat moment wel geweten hadden, dan hadden we hen niet op onze activiteit toegelaten."

Huidig verbondsleidster Elke Serpieters reageerde destijds op een internetdiscussie over HDJ op het VNJ-forum dat de "Duitse kameraden" wel tevreden zouden zijn als er enkele VNJ'ers een tegenbezoek zouden brengen. Wellicht werd daarom niet de verbondsleidster maar wel de VNJ-voorzitter nu aangesteld om in de media te antwoorden? Kwestie dat het ontkenningsverhaal een beetje geloofwaardig zou overkomen voor buitenstaanders.

Geen opmerkingen: