29.8.08

Job-Terminator

De Californische Republikeinse gouverneur Schwarzenegger speelt opnieuw zijn rol als "Terminator", ditmaal door over te gaan tot een eenzijdig ontslag van 22.000 ambtenaren en door het loon van 200.000 anderen te beperken tot het minimumloon. Volgens Schwarzenegger waren de maatregelen nodig om de verliezen van de deelstaat op te vangen. Die verliezen zijn het gevolg van het vertragen van de Amerikaanse economie.

28.8.08

1,4 miljard armen

Een nieuw onderzoek naar de wereldwijde armoede heeft de Wereldbank ertoe gebracht de armoedecijfers aan te passen. Voorheen werd de grens op 1 dollar per dag gesteld en werd uitgegaan van 985 miljoen armen. Nu wordt de grens op 1,25 dollar geplaatst en is er sprake van 1,4 miljard armen. Een kwart van de bevolking in de ontwikkelingslanden is arm.

Gezondheidsrisico voor militairen in Afghanistan?

Terwijl Crembo extra Belgische troepen naar Afghanistan stuurt om er ook deel te nemen aan risicovolle acties, ontstaat er twijfel over de veiligheidsrisico's voor de Belgische militairen in Afghanistan. Er zijn namelijk heel wat klachten over hoofdpijn en misselijkheid in pantserwagens door zenders die radiosignalen moeten verstoren. Er kwam nieuw materiaal om radiosignalen te verstoren in de pantsers, waarop er al tal van klachten kwamen van zowel de chauffeur als de bemanning buiten het voertuig. Er zouden al twee militairen vrijgesteld zijn op basis van deze klachten. Defensie ontkent dat het probleem van de nieuwe apparatuur komt, maar bij gelijkaardige pantserwagens zonder deze apparatuur komen de klachten niet voor.

Ahmadinejad als stand-up comedian


Video vanop dailymotion


27.8.08

Meer armoede in de VS

Vorig jaar waren er volgens cijfers van het Amerikaanse Census Bureau 37,3 miljoen armen in de VS. Dat was een opvallende stijging tegenover de 36,5 miljoen armen in 2006. Op een jaar tijd waren er dus bijna 1 miljoen Amerikanen extra die in de armoede terecht kwamen. Daarbij wordt - sinds 1960 al - rekening gehouden met een erg lage armoedegrens van 14.360 euro per jaar voor een gezin van vier personen.

Regisseur Chinees spektakel bij Olympische Spelen: hier geen vakbonden!

Nadat Steven Spielberg had afgehaakt om de openingsceremonie te regisseren (naar eigen zeggen uit protest tegen de Chinese aanpak van Tibet, volgens de Chinezen omdat hij niet opkon tegen het talent van Zhang Yimou), zorgde de Chinese regisseur Zhang Yimou voor een groot spektakel. Volgens de regisseur zelf was dit spektakel in het Westen niet mogelijk geweest. De reden die hij daarvoor aanhaalt klinkt niet erg “communistisch”, Yimou stelde immers: “Westerse acteurs werken vier en een halve dag per week, lassen twee koffiepauzes per dag in en slagen er niet eens in om behoorlijk in een rijtje staan. In het westen zijn er allerhande vakbonden en belangenverenigingen, maar daardoor bereiken ze in één maand niet eens waar de Chinezen één weekje over doen.” Diegenen ter linkerzijde die nog steeds vasthouden aan een verdediging van het Chinese regime, mogen eens uitleggen wat hun standpunt over de arbeidscondities van acteurs is…

26.8.08

Professioneel brievenschrijver

Humo maakte bekend dat een gepensioneerd onderwijzer en secretaris van het VB in Londerzeel, Swa Cauwenbergh, de lezersrubrieken van zowat alle kranten bestookt met brieven onder tal van (verzonnen) pseudoniemen. Om de VB-visie in de lezersrubrieken aan bod te laten komen, verstuurde Cauwenbergh tientallen e-mails met lezersreacties. Daarbij maakte hij de fout om telkens een kopie van de mail naar zijn eigen adres te sturen. Humo vond het vreemd om telkens lezersbrieven te krijgen die op elkaar leken (en die niet leken op deze van Staf De Wilde uit De Haan - de man die normaal verantwoordelijk is voor het vullen van de lezersrubriek van Humo). Swa Cauwenbergh ontkent. In een hilarisch interview met Humo (Hier online beschikbaar) stelt hij dat hij de mensen achter de gebruikte aliassen kent en heeft ontmoet in een Antwerps café. Dat er valse adressen werden gebruikt, "wist hij niet". De kopie van de mails die ze naar hem stuurden, was om de "stijl" na te lezen. Het VB zit verveeld met de kwestie en vroeg zich af of Humo niets interessanter had te melden.

Zij speculeren, wij betalen de rekening...

Beurstoezichthouder CFTC maakte bekend dat 81% van alle oliecontracten op Nymex, de grondstoffenbeurs van New York, in handen zijn van speculanten. Dat cijfer is veel hoger dan aanvankelijk werd aangenomen. Volgens De Tijd voedt dit "de stelling dat de olieprijs vooral gedreven wordt door speculatie". Sommigen worden bijzonder rijk door te speculeren op de olieprijzen. De toezichthouder maakte ook bekend dat op een bepaald ogenblik in juli één groep 11% van alle oliecontracten controleerde.

25.8.08

Overlopend parlementslid verwijt VB “onderkruiperij, achterbaksheid en geraffineerde stemmingmakerij”. Zo hoort u het eens van een ander

John Vrancken was namens het Vlaams Belang verkozen in het Vlaams Parlement. De Limburgse VB’er stapt nu op en vervoegt Dedecker. Vrancken had het moeilijk met wat hij de “stammentwisten” in het Limburgse VB noemt. In het Belang van Limburg gaf hij een opmerkelijke beschrijving van de activiteiten van de VB-parlementsleden: “Onderkruiperij, achterbaksheid, geraffineerde stemmingmakerij, alles is goed om zichzelf in de schijnwerpers te werken. De partijtop blijft hier blind voor, trekt de schouders op wanneer iemand aan de alarmbel trekt.” Het VB reageerde zuur en stelde dat Vrancken overstapt omwille van “jobonzekerheid”. De partij stelt in Limburg “zeer bewust” te hebben gekozen “voor kwaliteit, stijl en inzet”. Dat vond het VB blijkbaar niet bij Vrancken, maar wel bij Linda Vissers.

Binnenkort ook Belgische grondtroepen naar Afghanistan?

Minister van oorlog De Crem ontkent het nog, maar tegelijk gaf luitenant-generaal Van Caelenberge in Le Soir toe dat het ministerie van defensie de vraag van de NAVO voor extra Belgische troepen onderzoekt. Van Caelenberge ontkent wel dat het zou gaan om grondtroepen. Dat werd gesuggereerd door Le Soir. De NAVO is nochtans wel op zoek naar grondtroepen om haar positie in het Afghaanse moeras te versterken. Eerder besloot Crembo reeds om vier F16’s en 140 extra militairen naar Afghanistan te sturen. Zijn goede vriend Bush had Crembo dat gevraagd. Benieuwd of een Amerikaanse vraag naar grondtroepen even snel wordt ingewilligd door Crembo.

Modder eten om honger te stillen

Gelezen op de site van MO magazine:

In de sloppenwijken van Haïti zijn modderkoeken booming business: het zijn droge, gele, ronde koeken, gemaakt van klei, zout, olie en water. Als je er een eet, kun je de honger een paar uur onderdrukken.

'Haïti ondervindt de ergste gevolgen van de voedselcrisis die zich over de wereld verspreidt', schrijft Raj Patel, onderzoeker en auteur van Buy This! Alles wat je niet wilt weten over eten, in een opiniestuk. 'Doordat de voedselprijzen enorm zijn gestegen en de lonen gelijk gebleven of omlaag gegaan zijn, kunnen de armen geen kant meer op.'

Om de honger uit te roeien moet de armoede bestreden worden. 'De beste manier om daarmee te beginnen is investeren in scholing voor jongere meisjes. De grootste ongelijkheid zouden we dan aanpakken en het is tevens de beste manier om de bevolkingsgroei af te remmen.'

22.8.08

4 oktober: FN lanceert verkiezingscampagne in Molenbeek

Op 4 oktober wil het Front National in Molenbeek een meeting houden om zijn verkiezingscampagne te starten. Het FN heeft in de voorbije maanden zijn vroegere voorzitter-voor-het-leven gedumpt (na een gerechtelijke veroordeling van de man in kwestie) en kende meerdere afsplitsingen (en hergroeperingen). Eind januari werd het Franse FN-boegbeeld Le Pen erbij gehaald om de Belgische afdeling van het FN een hart onder de riem te steken. Toen protesteerden Blokbuster en Résistance Internationale.

Zal McCain de crisis op de huizenmarkt oplossen?

De Republikeinse presidentskandidaat McCain ligt in de peilingen voor op Obama. McCain is een echte republikein en lijkt een kopie te zijn van Bush. Blijkbaar is hij op sommige vlakken ook niet al te snugger. Op een vraag van een journalist naar het aantal huizen die McCain en zijn vrouw bezitten, moest de presidentskandidaat het antwoord schuldig blijven. Hij wist het echt niet en liet zijn medewerkers achteraf een mededeling rondsturen dat het om vier huizen ging (een cijfer dat wordt betwist door Newsweek dat het over zeven huizen heeft). Alleszins is het duidelijk dat McCain niet direct veel zal begrijpen van de crisis op de huizenmarkt of zich zou kunnen inleven in het lot van de honderdduizenden die uit hun woning worden gezet omdat ze de lening niet kunnen afbetalen.

Olympisch protest eindigt in strafkamp

Twee bejaarde Chinezen moeten naar een strafkamp omdat ze wilden protesteren tegen de onteigening van hun huis voor de Olympische Spelen. Ze dienden aanvragen in om te mogen protesteren. Die aanvraag werd afgewezen, en de aanvragen werden gebruikt om de oudjes naar een strafkamp te sturen. De twee zijn 79 en 77 jaar en werden uit hun huis gezet met de belofte van een nieuw appartement. De twee leven nu in krotten aan de rand van de stad en het nieuwe appartement kwam er niet. Het bekendmaken van de straf voor de twee komt niet goed uit voor het Chinese regime dat probeert een imago te creëren van “openheid”. Die openheid geldt vooral voor de Olympische sponsors en hoogwaardigheidsbekleders, niet voor de eigen arbeiders of bejaarden.

21.8.08

Franse militairen omgekomen in Afghanistan - binnenkort ook Belgen?

Minister van oorlog Crembo, alias De Crem, liet op een drafje de beslissing om Belgische troepen te laten deelnemen aan risicovolle acties in Afghanistan door de ministerraad goedkeuren. Hierdoor wordt de kans op slachtoffers groter. Het feit dat de afgelopen dagen 10 Franse soldaten omkwamen, is een teken aan de wand. Ook Sarkozy steunt de oorlog in Afghanistan en stelt zich even stoer op als Crembo. Maar twee derden van de Fransen denken dat de Franse troepen niets te zoeken hebben in Afghanistan. Dat zal in ons land niet veel anders zijn. Er is een oorlog bezig in Afghanistan waarbij de Taliban terrein terug aan het winnen is op basis van de miserie en ontgoocheling die algemeen aanwezig is onder de Afghanen. De drugsproductie kent een nooit geziene omvang. Maar dat is allemaal geen probleem in de "oorlog voor democratie". De Franse slachtoffers deze week vielen bij een aanval door de Taliban waarbij de Franse troepen lang moesten wachten op versterking. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de luchtversterking zelf verantwoordelijk was voor een aantal doden omdat een verkeerd doelwit werd geraakt: de eigen troepen. Zal Crembo bij ons een zelfde arrogantie aan de dag leggen als de bodybags van Belgische soldaten terugkomen?

Massale staking in India tegen dure prijzen

Gelezen in De Standaard: "Miljoenen Indiërs hebben woensdag het werk neergelegd om te protesteren tegen de inflatie, die naar het hoogste niveau in dertien jaar is gestegen. De stakers zijn werknemers van luchthavens, treinstations, banken en de overheid.De inflatie in India heeft 12,4 procent bereikt, het hoogste niveau sinds 1995. De oorzaak ligt, net als in Europa, bij de hoge brandstof- en voedselprijzen."

De ondermijning van de (reeds beperkte) koopkracht leidt nu dus ook in India tot acties. Na de globalisering van het kapitaal, wordt het tijd voor een internationalisering van het verzet tegen het neoliberalisme. Het potentieel hiervoor is duidelijk aanwezig!

20.8.08

Amerikaanse arbeiders moeten besparen

De afgelopen jaren was er een economische groei, maar daar konden de gewone werkenden en hun gezinnen niet van profiteren. Integendeel, door het opdrijven van de flexibiliteit en het onder controle houden van de "loonkost" (een mooiere omschrijving voor het besparen op onze lonen) gingen de reële lonen er op achteruit. Nu er in de VS amper nog groei is, maar eerder crisis en recessie wordt dit nogmaals op de werkenden afgewenteld. Nochtans zijn zij niet verantwoordelijk voor die crisis. Alleszins worden de gevolgen op het gezinsbudget steeds duidelijker. De dagelijkse levensbehoeften zijn vandaag goed voor gemiddeld 58% van het gezinsbudget, het hoogste percentage sinds 1980. Dit komt door de stijging van de prijzen: huisvesting werd dubbel zo duur tussen 2000 en 2005, energie werd heel wat duurder en ook andere prijzen (onder meer voor voeding) nemen toe. Op deze manier wil het establishment de crisis laten betalen door de armsten.

Noordpoolijs smelt nog sneller af...

Gelezen in De Morgen: "Het ijs op de Noordpool smelt dit jaar sneller dan tot nog toe was aangenomen. Sedert twee weken is er zo'n afsmelting aan de gang dat nu al bijna de vergelijkende waarde van vorig jaar is bereikt, zo heeft klimaatwetenschapper Lars Kaleschke vastgesteld op basis van dagelijkse satellietmetingen en observaties van de ijsbreker Polarstern. Volgens de berekeningen van de wetenschapper is er nu nog zowat 6,1 miljoen vierkante kilometer van het water aan de Noordpool met ijs bedekt. Op hetzelfde tijdstip vorig jaar was dat ongeveer 5,8 miljoen vierkante kilometer. (...) In de jaren negentig had het zomerijs op het einde van de arctische zomer nog een omvang van 8 miljoen vierkante kilometer. Sedertdien neemt de ijsmassa in de zomer steeds af."

19.8.08

VBJ: amper nog actief

Het VB was jarenlang trots op haar jongerenwerking. De afgelopen maanden en jaren is er echter een opvallende terugloop van de activiteiten en zeker van het militantisme van de VBJ. Acties worden beperkt tot het partijpersoneel, activiteiten dienen louter ter voorbereiding om postjes te verdelen of er toegang tot te krijgen. De problemen werden nu ook erkend door verschillende leidinggevende figuren uit de VBJ tijdens een internetdiscussie op politics.be. Zo stelde de Antwerpse VBJ-verantwoordelijke Bert Deckers: “Wat het militantisme betreft is er een algemeen (negatief) verschijnsel. ik ga er hier niet verder over uitweiden.” Betogingen zijn volgens Deckers niet aan de orde, “de partijtop” heeft “besloten om geen betogingen meer te organiseren uit voorzorg”. De reden voor die voorzorg wordt door Deckers gezocht bij “allochtone medeburgers” en “extreem-linkse beroepsterroristen” die VB-betogingen zouden aanvallen. VBJ-voorzitter Verreyt bevestigt: “Goede prikactie met betrouwbare personen leveren soms meer op dan een massabetoging die wordt doorgezwegen.” Over welke massa Verreyt het heeft, is niet duidelijk. Ook hij wijst op de rol van “extreem-links”, maar tegelijk ook die van “enkele idiote (liefst nog gedrogeerde of bezopen) skinheads”. Met andere woorden: er is een terugval in de actieve werking van de VBJ en het is de schuld van al wie het niet met de VBJ eens is.

Forza Flandria: hypocrisie troef!

Het initiatief om op het internet een groep te beginnen voor discussie over “Forza Flandria”, een samenwerking tussen rechtse nationalistische krachten, maakt van bij het begin duidelijk dat hypocrisie in deze kringen troef is. Op deze blog kregen we een reactie van een zekere Steven Verschoot, een lid van Jong Gezond Verstand (JGV, de jongeren van LDD) met een tirade tegen onze collega-blogger Yelloman die het aandurfde om melding te maken van het bestaan van Jong Forza Flandria. Die misdaad wordt hem niet vergeven door de rechts-liberalen die dromen van een grote extreem-rechtse eenheid. Verschoot stelt dat Forza Flandria een “privé-initiatief” is en geen “partij-initiatief” waardoor een melding maken van het bestaan ervan gelijk gesteld wordt met “politieke roddelblaadjes”. Een vreemde redenering voor een initiatief op het internet. Verschoot van JGV dreigt ermee Yelloman te laten vervolgen, alsof daar enige basis toe zou bestaan. De arrogantie in die kringen is soms even groot als hun hypocrisie. Bovendien wordt meteen meegedeeld dat “freedom of speech” niet onbeperkt is, “anderen aanvallen” (het bekend maken van het bestaan van Forza Flandria…) mag niet volgens de verdedigers van de “vrije meningsuiting”.

> Lees hier ons oorspronkelijk bericht en de reacties erop

18.8.08

Italiaans racisme

De Italiaanse regering reageerde kwaad omdat een katholiek blad de regering had omschreven als fascistisch. Anderzijds zijn er wel wat mensen in de Italiaanse regering die positief staan tegenover het fascisme of tegenover actieve fascisten. Het beleid van deze regering is bovendien behoorlijk conservatief en vaak openlijk racistisch. Dat volstaat uiteraard niet om de regering "fascistisch" te noemen (de arbeidersbeweging werd geen fundamentele nederlaag toegebracht), maar waakzaamheid is wel geboden. Zo was er de maatregel die minister Maroni wou doorvoeren om vingerafdrukken te laten centraliseren van alle Roma-kinderen om zo het "bedelen" tegen te gaan. Bovendien wou Maroni een groot aantal Roma's het land laten uitzetten. Unicef was verontwaardig en ook andere mensenrechtenactivisten vonden dit schandalig. Moest Maroni zijn zin krijgen, dan kan hij even goed alle Roma's een gele driehoek laten opspelden om ze te herkennen. Dit is een racistische maatregel van een uiterst rechtse regering. Een gevaarlijke situatie, maar deels hebben we dit aan het falen van links te danken. Het achterna lopen van een neoliberaal beleid onder het mom van het "minste kwaad" heeft ons niet het "minste" kwaad, maar het "ergere" kwaad opgeleverd. Bovendien heeft deze historie zowat de hele PRC (Rifondazione) kapot gemaakt waardoor er geen sterke politieke linkse oppositie meer is. Diegenen die ook elders pleiten voor een "minder kwaad" mogen daar wel eens een paar lessen uit trekken.

Onrust in Kasjmir

Naast de meer mediagenieke brandhaarden, komen er ook andere kruitvaten op deze wereld tot ontploffen. In Kasjmir woedt al enkele weken een harde strijd in het Indische deel van het bezette land (een deel van Kasjmir wordt door Pakistan bezet, een deel door India - en een klein deeltje ook door China). Er waren stakingsoproepen van nationalisten en het kwam meermaals tot gewelddadige confrontaties tussen betogers en politie. Hieronder vind je een foto van een politieman die er niets anders op vond dan de betogers te bestrijden met hun eigen wapens: door met stenen te gooien. En dat uiteraard allemaal in naam van de oorlog tegen het terrorisme.

Maoïsme in Nepal?

De maoïstische leider Prachanda wordt de nieuwe premier van het kleine Aziatische land Nepal. Hij kreeg een grote meerderheid van de stemmen in het parlement, ook leden van andere partijen steunden Prachanda. De nieuwe premier liet nog niet weten hoe hij als zelfverklaarde "marxist" iets zal doen voor het lot van de armen en de arbeiders. Wel verklaarde hij emotioneel te zijn omwille van zijn verkiezing en bovendien ging het volgens een collega-maoïst, Bbaburm Bhattarai, om een "dag van trots" die "met gouden letters in de analen van de geschiedenis van de natie" zal worden vermeld. Baburm Bhattarai stelde ook nog dat Prachanda een leider "voor een nieuw tijdperk" zal zijn, "vergelijkbaar met Lenin of Napoleon". We vrezen dat er meer van Napoleon zal volgen dan van Lenin...

14.8.08

Bush aarzelt om marionettenregime in Georgië te steunen...

Bush aarzelt om zijn vrienden in Georgië te steunen, ondanks het aandringen van het marionettenregime onder leiding van Sakaashvilli. Bush heeft al voor minder de oorlog verklaard, maar Rusland is misschien net iets te machtig en beschikt bovendien wel over massavernietigingswapens...

Geen harde aanpak van criminelen...

In Zuid-Korea probeert het regime de economie te versterken door een reeks veroordeelde bedrijfsleiders amnestie te verlenen. De bedrijfsleiders waren veroordeeld wegens verduistering, fraude, corruptie en zelfs geweldplegingen. Nu gaan ze vrijuit waardoor ze ongestoord hun fraude en corruptie kunnen verderzetten met het goedkeuren van de regering. Die regering hoopt dat de amnestie voor deze bedrijfsleiders een stimulans zal betekenen voor de economie. Wie daar de prijs voor zal betalen, werd niet meegedeeld. Maar uiteraard is het evident dat de gewone werkenden het slachtoffer zullen zijn van corrupte maffiapraktijken in de bedrijfswereld.

VNJ: "Wir haben es nicht gewusst"

Naar aanleiding van de banden tussen de VNJ (jongerengroep verbonden met het Vlaams Belang) en de Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ, een groep die nazi-kampen organiseert), maakte de VNJ bekend dat het "niet wist" wat de aard van die HDJ-groepering was. Dat er wel meer uitwisselingen zijn, doet daar niets van af. Teneinde het ontkenningsplaatje te vervolledigen, werd meteen ook ontkend dat de VNJ banden heeft met het Vlaams Belang. Het VNJ stelde: "In geen enkele van onze bestuursorganen is het Vlaams Belang vertegenwoordigd." De partij zelf is er uiteraard niet in vertegenwoordigd, maar partijmilitanten des te meer. Een blik op het tijdschrift van VNJ is veelzeggend: de opmaak gebeurt door de jongerenvoorzitter van het VB en is qua stijl amper te onderscheiden van publicaties van het VBJ. De hoofdredacteur was enige maanden geleden verantwoordelijk voor het opzetten van een steunsite voor Denemarken (in volle cartoonhetze) en deed ook ervaring op als webmaster van Seccessie, het blad van Paul Beliën en diens vrouw Alexandra Colen (de puriteinse kwezel die grotendeels van het publieke VB-toneel is verdwenen). De huidige hoofdredacteur heeft wel nog geen zelfde bekendheid in het VB als één van zijn voorgangers: Rob Verreycken alias Rob Klop.

Ook wordt aan het VNJ-blad meegewerkt door figuren als Lieve Van Onckelen, niet bepaald een jongere, die tevens het secretariaat verzorgt van het Bormshuis (waar destijds overigens het archief van Kosmos werd opgeborgen: de organisatie die links moest bespioneren). Het VNJ stelt dat het klopt dat er een aantal leden van HDJ aanwezig zijn geweest op een VNJ-activiteit. Maar meteen wordt eraan toegevoegd: "Als we dat op dat moment wel geweten hadden, dan hadden we hen niet op onze activiteit toegelaten."

Huidig verbondsleidster Elke Serpieters reageerde destijds op een internetdiscussie over HDJ op het VNJ-forum dat de "Duitse kameraden" wel tevreden zouden zijn als er enkele VNJ'ers een tegenbezoek zouden brengen. Wellicht werd daarom niet de verbondsleidster maar wel de VNJ-voorzitter nu aangesteld om in de media te antwoorden? Kwestie dat het ontkenningsverhaal een beetje geloofwaardig zou overkomen voor buitenstaanders.

13.8.08

A people's history of American empire

Olympische Spelen: alles voor de sponsors!

Terwijl gewone Chinezen gedwongen worden om de Olympische Spelen via de televisie te volgen, als ze al interesse hebben in de Spelen en over een TV beschikken uiteraard, worden de Spelen zelf geteisterd door lege zitplaatsen. De sponsors kregen automatisch een pak plaatsen toegekend om wedstrijden bij te wonen. Deze plaatsen konden ze verloten of uitdelen. Veel sponsors laten de plaatsen voor wat ze zijn waardoor er grote lege stukken zijn. Hierop hebben de organisatoren "supporters" ingehuurd om de lege plaatsen te vullen (dat komt beter over op televisie - met 2,5 miljard dollar opbrengst aan TV-rechten kan je al eens iets extra doen). De Chinezen die de lege zitjes moeten opvullen zijn in het geel gekleed en moeten voor "sfeer" zorgen door voor alle atleten en teams te supporteren.

Terug naar de Middeleeuwen: dronken vrouw "lokt verkrachting uit" aldus Britse overheid

Gelezen in De Standaard: "Veertien Britse vrouwen die dronken waren toen ze verkracht werden, kregen een kleinere compensatie. Als je gedronken hebt, dan heb je de verkrachting uitgelokt. Dat was de logica van de Britse Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) om aan een slachtoffer een kwart van de financiële tegemoetkoming niet uit te betalen. 'Het was alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg', vertelde Helen aan de Britse krant The Guardian. Ze werd vijf jaar geleden verkracht toen ze een nachtje op zwier was in de Londense wijk West End. De dader werd nooit gevat. Het CICA deelde haar in een officiële brief mee dat ze geen 14.000 euro compensatie zou ontvangen, maar 25 procent minder. 'We hebben bewijzen dat uw excessieve alcoholconsumptie een belangrijke rol speelde in het incident', stond in de brief.
(...)
'Je kan niet beletten dat je verkracht wordt. Het is niet illegaal om uit te gaan en te drinken. Het is wel illegaal om iemand te verkrachten', zei Helen.

Haar advocaat vocht de beslissing van het compensatiefonds aan en won de zaak. Uiteindelijk moest de CICA toegeven dat de regels niet alleen in haar geval verkeerd waren toegepast, maar dat veertien vrouwen om die reden minder compensatiegeld hadden gekregen.

De organisatie Women Against Rape heeft laten weten dat het beleid van de CICA symptomatisch is voor de 'schuldcultuur' waarmee slachtoffers van verkrachting geconfronteerd worden. Ze vindt het belangrijk dat de vrouwen een financiële vergoeding krijgen omdat ze op die manier erkend worden als slachtoffer in een land waar maar zes procent van de verkrachtingen uiteindelijk tot een veroordeling leiden."


Die postfeministen die denken dat de strijd gestreden is, komen van een kale reis terug.

12.8.08

Le Pen verkoopt partijlokaal aan Chinezen...

De Franse extreem-rechtse leider Le Pen zit in de problemen. Zijn partij deed het de afgelopen jaren niet zo goed op electoraal vlak en dat leidt ertoe dat een groot deel van de financiering is weggevallen. Bij gebrek aan overheidssubsidies dreigt het gevaar van het bankroet voor de extreem-rechtse partij FN. Een financieel bankroet wel te verstaan, politiek gezien is het FN al lang bankroet (al van voor haar oprichting). Le Pen komt daarom met drastische maatregelen voor de dag. Het partijlokaal in Parijs wordt verkocht aan buitenlanders. Het is aan Chinezen verkocht die er een school willen installeren om Frans te leren aan buitenlanders. Wellicht zullen de vorige gebruikers van het pand daar niet bepaald mee opgezet zijn. Het gebouw zou een slordige 15 tot 20 miljoen euro waard zijn. Een groot deel van dat geld zal worden gebruikt om schulden af te lossen.

Organisatoren nazi-kamp hebben ook Vlaamse connecties...

De afgelopen dagen bracht de media artikels over een inval op een nazistisch jongerenkamp in Duitsland waarbij 39 kinderen tussen 8 en 14 jaar werden gedrild door figuren die dwepen met de ideeën en symbolen van het nazisme. De organisatie van het kamp was in handen van de Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ). De kinderen moesten er in uniform marcheren en zelfs de afwas kreeg er een nazistisch tintje: de vaatdoeken waren bedrukt met hakenkruisen.

Het kamp bood een naar eigen zeggen “avontuurlijke vakantie voor jongeren” aan. De kinderen kregen er een doorgedreven neo-nazistische vorming. Zo moesten ze op vooroorlogse kaarten het grondgebied van Duitsland aantonen met inbegrip van gebieden die intussen niet langer tot Duitsland behoren, maar volgens de organisatoren bij Groot-Duitsland horen. Er werden tal van vlaggen in beslag genomen alsook nazistische literatuur. Het Duitse parket is een onderzoek begonnen en de jeugdrechtbank gaf bevel om het kamp te ontruimen.

Het opdoeken van dit “jongerenkamp” deed stof opwaaien, maar nu blijkt dat de organisatoren ook over vrienden beschikken in ons land. Twee jaar geleden waren de Vaderlandsetrouwe Duitse Jongeren nog te gast bij het VNJ, de extreem-rechtse “jeugdbeweging” die nauw gelieerd is met het Vlaams Belang. Het AFF wijst er op dat de HDJ op 4 mei 2006 te gast was bij het VNJ. Het feit dat de HDJ zich onder meer baseerde op de traditie van de verboden Wiking-Jugend, was geen bezwaar voor het VNJ om de Duitse vrienden uit te nodigen voor een bezoek.

Hierop werd zelfs een oproep gelanceerd om met een groep VNJ’ers naar Duitsland te trekken voor een wederbezoek aan de HDJ. Dat bezoek is wellicht afgesprongen omdat de geïnteresseerde VNJ’ers onvoldoende het Duits machtig waren. Wellicht betreuren ze nog steeds de historische oorzaak daarvan.

Het is bizar dat een openlijke neo-nazistische groepering als de HDJ zonder enige bezwaren verwelkomd wordt door de jongerenbeweging die zo nauw gelieerd is met het Vlaams Belang. Zo is één van de vaste medewerkers van de VNJ, Lieve Van Onckelen, tevens medewerker van het Bormshuis. De opmaak van het ledenblad wordt verzorgd door onder meer Hans Verreyt, werknemer van het VB en verantwoordelijke voor de VB Jongeren. De VNJ staat ieder jaar in voor de herdenking van de Oostfronters in Stekene, nu het voor de oud-Oostfronters van het Sint-Maartensfonds niet meer mogelijk was om deze herdenking te organiseren.

Tal van VB-kopstukken komen uit de VNJ-stal. Voormalig VB-senator Wim Verreycken schreef zelfs een VNJ-lied genaamd “Dietse vendels”, met onder meer volgende strofe: “Dietse vendels breken baan. V.N.J. marcheert vooraan. Tegen rode wereldwoeker, Vormen wij een woud van eik, Dat elk onkruid nederslaat. Vlaamse volk wordt staat!” Niet bepaald een onschuldige jeugdvereniging dus. Maar dat is geen bezwaar om er jaarlijks tienduizenden euro subsidies aan te geven...

De media heeft vreemd genoeg de banden tussen HDJ en VNJ nog niet naar voor gebracht. Nochtans gaat het om een bijzonder dubieuze groepering waarbij onduidelijk is waarom de HDJ nog niet is verboden (als onofficiële opvolger van de verboden Wiking-Jugend). Wat doen de toekomstige VB-kaders bij een dergelijke groepering? En waarom worden ze uitgenodigd bij de (huidige en toekomstige) VB’ers?

11.8.08

Ook in Groot-Brittannië worden steeds meer gezinnen uit hun huis gezet

In de VS komt de crisis hard aan bij veel gezinnen. Na de hypotheek- en de financiële crisis wordt ook de reële economie steeds meer geraakt. De gewone bevolking betaalt een hoge prijs voor de crisis. Zo'n 2 miljoen gezinnen hebben reeds of zullen de komende maanden hun huis verliezen. Dat zorgde er al voor dat er heuse tentenkampen opdoken aan de rand van grote steden. De krottenwijken uit wat hier wel eens de Derde Wereld wordt genoemd, komen op die wijze wel erg dichtbij. Na de VS volgen ook andere landen. Dit jaar hebben al 18.900 Britse gezinnen hun woning verloren omdat ze de lening niet meer kunnen afbetalen. Dit was een stijging met 48% tegenover dezelfde periode van een jaar voordien. Economen verwachten dat dit jaar 45.000 gezinnen hun woning zullen verliezen en volgend jaar nog eens 75.000.

Forza Flandria - Alles wat ons verdeelt, versterkt hen

Forza Flandria is het geesteskind van enkele internetactivisten van voornamelijk de Lijst-Dedecker. Het gaat hoofdzakelijk om ex-VB'ers die nog steeds deelnemen aan verschillende activiteiten van rechtse groeperingen als Voorpost. Als echte liberalen bedreigden ze zelfs onze collega-blogger Yelloman toen deze hun logo als illustratie had gebruikt bij een artikel. Daarmee hebben we nu wellicht de eerste politieke formatie die liever niet in de aandacht komt en haar logo liever niet verspreid ziet. Erg liberaal klinkt het niet en wellicht zal ook LDD-kopman Dedecker zelf niet bepaald opgezet zijn met het initiatief, maar dat hoeft blijkbaar allemaal niet. Op dit ogenblik lijkt Forza Flandria beperkt te zijn tot een internetgroepering om in navolging van Berlusconi extreem-rechts te verenigen. Het gemeenschappelijke aspect van de leden van deze "eenheid" is dat ze allen nadruk leggen op hetgeen de gewone werkenden verdeelt: taal, afkomst,... In naam van de eenheid is de werkelijke slogan van Forza Flandria "Alles wat hen verdeelt, versterkt ons".

De strijd gaat verder...

8.8.08

Olympische Spelen begonnen - een beeld uit de oude doos

40 jaar geleden vonden de Olympische Spelen in Mexico plaats. Twee Afro-Amerikanen, Tommie Smith en John Carlos, werden respectievelijk eerste en derde op de 200 meter. Drie jaar na de moord op Malcolm X, 6 jaar na die op Martin Luther King, besloten de twee "negers" om een sterke boodschap te brengen tegen het Amerikaanse establishment. Op het podium brachten ze een gebalde vuist tijdens het Amerikaanse volkslied: dit was de groet van de Black Power. De tweede, Peter Norman, had een badge op om zijn steun uit te spreken voor zijn twee collega's.

Dit soort acties werden door de Olympische autoriteiten nooit geapprecieerd, jarenlang was de leiding van de Olympische Spelen een bolwerk van allerhande rechtse figuren die er nooit een probleem mee hadden om de Spelen te laten plaatsvinden in dictatoriale landen.

De niet zo “groene” Olympische Spelen in Peking

Het Chinese regime had de Olympische Spelen in Peking aangekondigd als de “Groene Olympische Spelen”. Dat werd gekoppeld aan ambitieuze doelstellingen om de lucht- en waterkwaliteit in de Chinese hoofdstad te verbeteren. Nu is Peking één van de meest vervuilde steden ter wereld.

In plaats van de reële problemen aan te pakken, hebben de Chinese autoriteiten ervoor gekozen om een aantal maatregelen op korte termijn te nemen waarbij het vooral gaat om grotendeels kosmetische ingrepen die slechts van toepassing zullen zijn tijdens de Spelen.

Peking heeft zowat 17 miljard dollar uitgegeven voor verbeteringen aan het milieu tijdens de Olympische Spelen. Toch heeft dat weinig verschil gemaakt. De aanhoudende bouwwoede en toenemend autogebruik hebben de inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren volledig teniet gedaan.

Van 20 juli tot in september (als de Olympische en de Paralympische Spelen zijn afgelopen) is er voor zo’n 1,5 miljoen auto’s een verbod om op de weg te komen. Daarmee hoopt het regime de luchtkwaliteit te verbeteren.

Zowat 200 staal, cement en chemische bedrijven moeten de deuren sluiten of verhuisden naar een lokatie buiten de stad. Heel wat arbeiders werden afgedankt, anderen werden verplicht om “Olympische vakantie” op te nemen met een al even Olympische loondaling die daarmee gepaard gaat.

Tot 70% van de luchtvervuiling in Peking komt van de omringende provincies. Dat verklaart ook waarom de pogingen om de stad zelf verbeteringen aan te brengen niet volstaan tegen de achtergrond van een breder probleem. De Verenigde Naties stelde in een rapport uit 2006 reeds dat de aanwezigheid van fijn stof in Peking acht keer hoger lag dan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De 17 miljoen inwoners van Peking moeten deze lucht iedere dag inademen, niet enkel tijdens het drie weken durende sportspektakel. Voor een kind is het inademen van zo’n vervuilde lucht gelijkwaardig aan het roken van 40 sigaretten per dag.

De luchtvervuiling wordt ook versterkt door de groeiende aanwezigheid van auto’s in de Chinese hoofdstad. Nu zijn er zo’n 3,3 miljoen auto’s en iedere dag komen er nog meer dan duizend bij. China is zich aan het omvormen van het “koninkrijk van de fiets” tot de tweede grootste en snelst groeiende automarkt ter wereld. De blinde zoektocht naar winst wordt daarbij duidelijk. Vanuit een ecologisch standpunt is het waanzin om het Westerse kapitalistische model van autobezit door te voeren in China met zijn 1,3 miljard inwoners.

De grote automultinationals worden echter met open armen ontvangen door de regering die haar uiterste best doet om de ingeslagen weg verder te zetten. Deze bedrijven investeren grote sommen en hebben hun hoop op China gesteld om tegenvallende verkoop in andere landen op te vangen. De marktleider, General Motors, verkoopt nu meer dan een miljoen auto’s per jaar in China. Volkswagen verkoopt meer auto’s in China dan in Duitsland.

Tegelijk zijn de investeringen in het spoorvervoer, ongetwijfeld de meest ecologische wijze van massatransport, drastisch afgenomen ten voordele van een uitgebreid programma van wegenbouw. Eén van de redenen hiervoor is dat zowat alle grote wegen in China tolwegen zijn die worden aangelegd door private bedrijven die contracten aangaan met provinciale regeringen.

China is wereldwijd de tweede grootste importeur van olie en auto’s zijn nu goed voor ongeveer de helft van de ingevoerde olie. China koopt nu meer olie van Saoedi-Arabië dan de VS en het is de belangrijkste buitenlandse investeerder in Iran in Soedan. Zowel geopolitiek als ecologisch is de ontwikkeling van een autocultuur in China een belangrijke verandering die zal leiden tot tegenstellingen tussen de oudere imperialistische machten en het opkomende China.


Socialistisch alternatief
Er is momenteel geen alternatief op massaal autogebruik. Nochtans is dat dringend in China en op internationaal vlak. Een socialistisch alternatief gaat uit van een democratische controle en planning van de economische ontwikkeling om middelen te heroriënteren van het destructieve naar het sociaal noodzakelijke en een ecologisch houdbare productie.

In plaats van de vervuiling en de strijd tussen de 120 Chinese autobouwers, zouden de middelen en kennis van deze industrie kunnen worden ingezet om te werken aan een massaal programma van veilig, goedkoop en degelijk openbaar vervoer. Als de huidige trends aanhouden, zal de productie van uitstootgassen in China vele keren groter zijn dan alle inspanningen van oudere geïndustrialiseerde landen samen om deze uitstoot te beperken.

Het regime in China is niet in staat om het land (en de planeet) te stoppen in de wedren naar een ecologische ramp. Enkel door de controle over de industriële productie uit de handen van de huidige elite van kapitalisten en niet verkozen vertegenwoordigers te nemen en de volledige bevolking in te schakelen in een democratische planning voor een ecologische economische ontwikkeling, kan de huidige koers worden veranderd.

Artikel vanop chinaworker.info

7.8.08

Blood&Honour: "guns, not booze"

De bietenkwieten van Blood&Honour proberen in ons land hun werking staande te houden. Rond de herdenking van de geboortedag van Hitler (20 april) was er bijvoorbeeld opnieuw een Hitler-herdenking. De woordvoerder van Blood&Honour hield daar een toespraak waarvan de tekst werd verspreid. Hij maakte meteen duidelijk dat hij zijn tijd niet ging verspillen “aan het aanduiden en beklagen van de ware vijand, de joodse controle over onze blanke landen.” Wel haalde hij sterk uit naar de eigen beweging… “Eenieder die al een tijd in de beweging rondloopt heeft vast door dat het niet goed gaat met de beweging. Het gaat zeer slecht. De verkeerde normen worden gesteld, de verkeerde waarden worden onze kameraden aangepraat, en een verkeerd beeld van radicaal activisme word ons voorgehouden.” Meer bepaald werd uitgehaald naar de “overheersende alcohol subcultuur” en de eenzijdige kledij van sommige nazi’s. De oplossing voor de nazi is duidelijk: “Zet de alcohol fles eens aan de kant, en koop van dat geld eens iets nuttigs. Om de een populaire, maar o zo onderschatte slogan in de mond te nemen: Buy guns, not booze!” Qua oproep tot geweld kan dat tellen. En het zal nodig zijn, want de woordvoerder riep ook op tot een “nacht van de lange messen” om de beweging “schoon te vegen”. Een skinhead moet “meer littekens dan haar op z’n hoofd” hebben, aldus de opper-bietenkwiet.

Geen crisis voor topfiguren banken

Terwijl de banken in de problemen komen door de financiële crisis in de Verenigde Staten, moeten de toplui van de banken zich geen zorgen maken. In 2007 kreeg Votron, de topman van Fortis, een jaarloon van 4,5 miljoen euro. Zijn basissalaris bedroeg 'amper' 750.000 euro, maar met onder meer een bonus van 2,5 miljoen euro wordt dat bedrag sterk opgedreven. De bonus voor Votron lag in 2007 een half miljoen euro hoger dan in 2006. Benieuwd hoeveel bonussen en premies zullen worden betaald in het crisisjaar 2008...

6.8.08

Oliebedrijven boeken grote winsten - maar willen steeds meer

Deze cartoon verscheen in The Guardian:

Naar nieuwe massale afdankingen in de automobielsector?

Vandaag publiceerde De Tijd een opvallend artikel waarin wordt gewaarschuwd voor het faillissement van een grote autobouwer in de VS. "Een van de drie grootste autobouwers van de Verenigde Staten gaat tijdens de komende vijf jaar zo goed als zeker over de kop. Dat is de conclusie van een analyse van de Italiaanse bank UniCredit die gisteren werd gepubliceerd. UniCredit berekende dat General Motors (GM) 84 procent kans heeft om de boeken te moeten neerleggen. Voor concurrent Ford is dat minstens 75 procent. Als ook Chrysler toegevoegd wordt, bedraagt de kans dat een van hen over de kop gaat liefst 95 procent. GM, de grootste autobouwer ter wereld, maakte vorige week een van de grootste kwartaalverliezen uit zijn geschiedenis bekend. De groep dook 15,5 miljard dollar (10 miljard euro) in het rood. Het is het op twee na grootste kwartaalverlies ooit bekendgemaakt door een bedrijf."

Het Verraders-Belang?

De bietenkwieten van het Nationaal-Solidaristisch Alternatief (afgekort: naza's, of toch maar "nieuwe SA"?) willen een heus congres organiseren om zichzelf op te richten. Voor de randanimatie hebben ze zelfs al een Duitser gevonden die wil komen optreden. Ze kwamen uit bij niemand minder dan Horst Mahler, een voormalig terrorist die werd veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij de terreurgroep RAF en die nadien van uiterst "links" naar extreem-rechts overstapte. De terrorist zal zijn vrienden naza's komen onderhouden, maar zal zich wel een beetje moeten inhouden. De naza's proberen op hun site namelijk ook afstand te nemen van wat ze zelf de "marginalen" noemen die te pas en te onpas nazistische symbolen bovenhalen. Naza's zijn geen nazi's en willen niet als bietenkwieten worden bestempeld. Dat heeft echter enkel betrekking op de vorm, niet op de inhoud. Kris Roman van de naza's trok zelfs naar Rusland om er uit te halen naar het "verraad" van het VB dat teveel "goeie maatjes wil zijn met de joodse gemeenschap". Zijn verontwaardiging werd door de Russische naza's gedeeld, de N-SA website deelde mee: "De zaal was gewoon ontsteld van zoveel verraad".

5.8.08

Terechte commentaar van het AFF bij initiatief-Dewael

Het is weer zomer en dan komen de liberalen graag nog eens naar buiten met toespraken of teksten waarin ze uithalen naar neo-nazi's of groepen als Blood&Honour. Nu schreef minister Dewael een brief naar zijn Vlaamse collega van onderwijs, Vandenbroucke, in de vorm van een opiniestuk in De Standaard. Het AFF merkt terecht op: "Wie wat wil realiseren in dit landje moet zijn weg kennen." De blog van het AFF publiceerde enkele bijzonder terechte commentaren op het initiatief van Dewael. Dat artikel kan je hier lezen. We hebben net als het AFF de indruk dat er vooral woorden worden geproduceerd, maar dat het effectief daarbij blijft.

Is Frank niet goed genoeg meer voor Marie-Rose?

Welke bietenkwiet wordt de man van Marie-Rose Morel? Die vraag leek heel wat media te boeien nadat de Schotense furie zichzelf had aangeboden op een datingsite. Na haar echtscheiding wil Morel terug wat meer "fun" in het leven en daarom zoekt ze vriendschap. Blijkbaar vindt ze die onvoldoende binnen de partij en wil ze ook daarbuiten menselijke contacten leggen. Wellicht onthouden migranten zich beter van die oproep. Maar sowieso is deze historie toch wat vreemd. Het lijkt nogal sterk mediagestuurd te zijn. Wil Morel via deze weg haar kansen op een Europees zitje veilig stellen? Eerder was er kritiek gekomen op haar openlijke sollicitatie om de tweede plaats op de Europese lijst in 2009 in te nemen (na Frank Vanhecke), sommige VB'ers dachten dat het geen goed idee was om een "koppel" naar Europa te sturen. De Europese parlementsleden hebben het best verdienende zitje van alle parlementairen. Vandaar dat Karel Dillen zichzelf destijds deze vetpot toeëigende en deze achteraf in de familie liet blijven (via Koen Dillen). Nu wil Morel Vanhecke in Europa gaan vervoegen, dat is makkelijk om samen naar het werk te gaan. Is de dating-site historie geen gepland onderdeel in de planning van Marie-Rose om met haar Frank naar het Europees parlement te kunnen trekken?

4.8.08

25 oktober: antikapitalistisch milieufestival van Internationaal Verzet in Antwerpen

Op 25 oktober organiseert Internationaal Verzet in Antwerpen een antikapitalistisch milieufestival met workshops, een meeting en optredens. Er wordt in de namiddag gestart met discussies over energie, klimaatverandering, overbevolking en voedselcrisis. De meeting 's avonds staat in het teken van de Oosterweelverbinding en andere prestigeprojecten. Nadien volgen optredens met onder meer Campina Reggae, Montezuma, Brainded Girlfriend,... Dit alles vindt plaats in jeugdhuis Kavka aan de Oudaan.

Vandaag zijn de milieuproblematiek en de opwarming van de aarde niet langer omstreden. De enorme impact van de vervuiling valt niet meer te ontkennen: meer milieurampen, meer milieuvluchtelingen (50 miljoen tegen 2010 volgens het ‘rapport-Stern’), de stijging van de zeespiegel,...

Welke antwoorden bieden de traditionele politici aan?

De EU-klimaatcommissie besliste recent dat 20% van de energie in Europa tegen 2020 hernieuwbaar moet zijn en dat de CO2-uitstoot eveneens met 20% moet worden verminderd. Dit is echter te weinig te laat. Ondertussen zullen de grote vervuilers, de multinationals, met rust gelaten worden of zullen ze taksen opgelegd krijgen die ze gewoon in hun prijs aan de consumenten doorrekenen.

Voor een antikapitalistisch milieuprogramma

Internationaal Verzet denkt niet dat de traditionele politici in staat zijn een echte oplossing naar voor te schuiven, aangezien de winst altijd primeert in dit systeem. Om ons echt over de milieuproblematiek te kunnen buigen, zullen we die winsthonger moeten elimineren en op zoek gaan naar een alternatief waarbij mens en milieu centraal staan. Welke concrete ecologische problemen het kapitalisme met zich meebrengt en welk programma Internationaal Verzet als antwoord naar voor brengt, komt aan bod in de workshops.

14-16u:
> energie
> klimaatverandering
16u30-18u30:
> overbevolking
> voedselcrisis

Oosterweelverbinding: prestige en winst gaan voor op milieu en koopkracht

Om 20u start een meeting over de veelbesproken Oosterweelverbinding, de brug als sluiting van de Antwerpse ring. Onder druk van het bedrijfsleven en de politici, zonder noemenswaardige inspraak van de bevolking, zal er 1 miljard euro belastinggeld nodig zijn om dit nieuwe prestigeproject te realiseren!

De gezondheid van de mensen komt in gevaar door de massa’s fijn stof die de auto’s en vrachtwagens zullen verspreiden. Internationaal Verzet pleit voor meer investeringen in gratis openbaar vervoer en oplossingen zoals een tunnel waardoor het fijn stof afgeleid en gezuiverd kan worden en het lawaai gedempt.

Doe mee
Ben je het beu om bij de pakken te blijven zitten en heb je zin om samen met ons de strijd aan te gaan tegen milieuvervuiling en megawinsten ten koste van ons klimaat? Aarzel dan zeker niet en neem contact met ons op!

Hoe kan je meehelpen?
-affiches ophangen
-flyers verdelen
-milieufestival comité starten op school
-mee voorbereiden workshops
-lid worden van Internationaal Verzet
-iets anders:

Bel ons 0499/19 33 88 of mail milieufestival@gmail.com

> PDF-versie van het pamflet
> PDF-versie van de affiche (tevens voorkant pamflet)

Onze mening over nazi-punks, verwoord door de Dead Kennedys...

1.8.08

Met de Blokbusterbus naar betoging tegen fascistisch "anti-islamcongres" in Keulen op 20 september

Op 20 september trekken we naar Keulen (Duitsland) om deel te nemen aan een internationale mobilisatie tegen een racistisch anti-islamcongres waarop ook het VB van de partij zal zijn. Blokbuster legt een bus in en uiteraard roepen we op om mee te gaan, hier vind je meer info.

Ondanks politieke crisis, wel beslissing tot opdrijven militaire interventie Afghanistan

Terwijl de traditionele partijen in eigen land vooral verbaal een communautaire oorlog uitvechten, was er wel snel eensgezindheid om de reële militaire betrokkenheid van ons land bij de bezetting van Afghanistan op te drijven. De oorlogslogica van De Crem werd gevolgd door de ministerraad die daarmee De Crem bevestigd heeft als schoothondje van Bush en co.

De ministerraad steunde het voorstel van De Crem om vier F16’s en honderd militairen voor zes maanden naar het zuiden van Afghanistan te sturen. Daarbij zal worden deelgenomen aan gevechtssituaties en zullen risicovolle acties worden ondernomen. Totnutoe werd vooral tussengekomen bij de bewaking van de luchthaven van Kaboel, wat veel minder gevaarlijk was als een missie in Kandahar.

Vanop de basis van Kandahar zal worden samengewerkt met de Fransen en Nederlanders. Er kan ook worden deelgenomen aan de operatie “Enduring Freedom”, een beslissing die vooral Bush moet paaien. In noodsituaties mogen de F16’s ook boven Pakistan vliegen. Tenslotte zal de operatie geen vier maar minstens zes maanden duren.

Deze uitbreiding van de Belgische deelname aan de oorlog en bezetting van Afghanistan komt er op een vreemd ogenblik. Op hetzelfde moment werd immers bekend dat het ministerie van Defensie een berg onbetaalde facturen heeft liggen. Terwijl er geen middelen zijn voor die facturen, zijn er wel middelen voor een grotere interventie in Afghanistan.

Zowel Groen als SP.a gaven kritiek op de voorstellen van De Crem. Zo stelde Van der Maelen (SP.a) dat het defensiebudget dit jaar fors za l worden overschreden. Ook werd kritiek gegeven op het feit dat de ministerraad deze beslissing nam zonder enige discussie in de Kamercommissie Defensie. Volgens de minister was het moeilijk om die bijeen te roepen in volle vakantieperiode. Blijkbaar was het wel minder moeilijk om in diezelfde periode een belangrijke beslissingen over de interventie in Afghanistan te nemen.

Minister De Crem toont met zijn politiek aan dat hij de oorlogszuchtige conservatieven rond Bush achterna loopt. Op een ogenblik dat brede lagen uitkijken naar het einde van het tijdperk-Bush en zowat alle trouwe bondgenoten van Bush in de problemen komen, vervoegt De Crem het slinkende groepje van Bush-schoothondjes. Met dat verschil dat hij meer dan pakweg Tony Blair eerder een schootpoedel is.

Ook opvallend is dat de ministerraad met de voorstellen van De Crem heeft ingestemd. Hierdoor worden alle regeringspartijen, van sociaal-democraten over liberalen tot christen-democraten, verantwoordelijk voor de oorlogspolitiek die De Crem wil voeren. Op 3 augustus wordt al een eerste detachement van 55 geniesoldaten naar Afghanistan gestuurd om de voorbereidingen te treffen om in september met de echte missie van start te gaan. De ministerraad hield bij deze beslissing geen rekening met het advies van de Inspectie van Financiën dat stelde dat er geen middelen zijn voor de extra verlenging van de missie.

Dit jaar zal de militaire interventie 5,2 miljoen euro kosten. Dat geld wordt bij de belastingbetalers gezocht, maar die hebben er geen inspraak over. Wedden dat een overgrote meerderheid pakweg de koopkracht een dringender probleem vindt waarin eerder zou moeten worden geïnvesteerd? Maar daar zijn volgens de regering geen middelen voor waarbij plots wel wordt geluisterd naar adviezen van financiële diensten en instellingen.

De arrogante politiek van De Crem is verwerpelijk en alle regeringspartijen zijn mee verantwoordelijk voor zijn oorlogspolitiek. De kritiek van SP.a en Groen is terecht, maar komt wat hypocriet over na hun houding in vorige regeringen (we zijn de wapenleveringen aan Nepal nog niet vergeten). Wij verzetten ons tegen iedere Belgische deelname aan militaire interventies.

Oliewinsten naar een nieuw record

Exxon, één van de grote oliemultinationals, heeft in het tweede kwartaal van 2008 zo maar even 11,68 miljard dollar winst gemaakt. Dat was nog eens 14% meer dan vorig jaar en het is meteen de grootste winst ooit van een Amerikaans bedrijf op één kwartaal. Ook andere oliemultinationals boekten recordwinsten. Dat is natuurlijk cynisch tegen de achtergrond van de dure prijzen die wij moeten betalen aan de pomp. Zo weten we meteen waarom we meer moeten betalen.