14.5.08

Spiritisten tegen repressieve aanpak mensen-zonder-papieren

De Spiritisten van Vl.Pro hebben een internetpetitie opgezet tegen de repressieve aanpak van de mensen-zonder-papieren bij de actie van 29 april voor de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Het is positief dat ze zich uitspreken tegen die repressie en voor het recht om actie te voeren. Jammer dat ze daar niet meer op aandrongen toen ze nog in de regering zaten of dat ze het niet koppelen aan actieve deelname aan de mobilisaties. Maar op zich is het toch positief dat er tenminste één traditionele partij bedenkingen durft te uiten bij de ondermijning van het recht om actie te voeren. Alle anderen hullen zich in stilzwijgen of steunen actief de repressie.

> http://www.ipetitions.com/petition/laatonzevriendenvrij/index.html

Geen opmerkingen: