19.5.08

Geen loonnorm voor royals

De koninklijke familie heeft al een mooie opslag afgedwongen voor 2008. Ze hebben niet gewacht op de interprofessionele onderhandelingen voor een loonnorm. Terwijl de gewone werkenden de afgelopen twee jaar slechts 5% opslag kregen (index inbegrepen), zorgde de koninklijke familie beter voor zichzelf met 5% opslag voor 2008 alleen. Samen krijgen ze 13.043 miljoen euro in 2008, 5% meer dan vorig jaar. De verhoging was groter dan gedacht om koopkrachtproblemen te vermijden… Er werd letterlijk gesteld dat de verhoging nodig was om de “koopkracht van de koning te handhaven en de gestegen lonen van zijn personeel te betalen”. Als de koopkracht van de koning 5% opslag per jaar vraagt, waarom zouden onze lonen dan niet onmiddellijk mogen stijgen met 1 euro per uur?


> Afbeelding door Etienne Heyndrickx

Geen opmerkingen: