5.5.08

Asielbeleid: razzia was voorloper op aankondiging repressiever beleid

De politici in Europa willen de mensen zonder papieren harder aanpakken. Vorige week zagen we een eerste voorbeeld hiervan met een razzia bij een betoging van mensen zonder papieren. Daarbij werden 13 betogers naar gesloten centra overgebracht, 148 betogers werden opgepakt. Minister Turtelboom kondigde aan dat het Belgisch asielbeleid nog strenger zal worden.

In heel de discussie over asielrecht wordt door de traditionele politici nooit gekeken naar de omstandigheden waarin mensen zonder papieren leven. Na de zelfmoord vorige week van een asielzoeker in Merksplas was het enige nieuws dat werd gebracht dat een opstand van asielzoekers was vermeden. Een journalist op het VTM-nieuws had het over onrust bij een aantal “belhamels” in het gesloten centrum. Waarom die asielzoeker zo tot wanhoop was gedreven dat hij er besloot zelf een einde aan te maken, kwam niet aan bod. Hetzelfde fenomeen zien we als het over vluchten in het algemeen gaat. De redenen waarom mensen vluchten worden nooit vermeld. Nochtans laat niemand zijn of haar familie, vrienden en omgeving achter voor het plezier.

De razzia van vorige week, toen bij een toegelaten betoging van mensen zonder papieren en hun sympathisanten (onder meer aan de ULB waar een solidariteitsactie plaats vindt) 148 mensen werden opgepakt, was blijkbaar slechts een voorloper op de aankondiging vandaag dat het Belgische asielbeleid strenger zal worden. Minister Turtelboom stelde dat mensen zonder papieren voortaan tot 18 maanden kunnen worden opgesloten in gesloten centra. Ook de opsluiting van kinderen in gevangenissen zal blijven gebeuren. Dat dit ingaat tegen de rechten van kinderen en tegen ieder greintje sociaalvoelendheid, neemt de minister er blijkbaar bij. De Europese Commissie steunt een repressieve aanpak en wil harde maatregelen tegen de naar schatting 8 miljoen mensen zonder papieren in Europa.

Een deportatie moet volgens de minister iets gewoon worden: “We moeten aan mensen ook duidelijk maken dat het geen enkele zin heeft om de repatriëring te proberen tegen te houden in de hoop dat de termijnen verstrijken en er uiteindelijk toch een regularisatie volgt.” De Europese aanpassingen van het asielbeleid met een nadruk op het ontwikkelen van een “fort Europa” leiden tot verzet. Woensdag is een internationale protestactie gepland aan het Europees parlement (afspraak om 12u30 aan place Schuman). Ook vanuit de ULB wordt gemobiliseerd naar die actie en zal tevens worden geprotesteerd tegen de razzia van vorige week.

LSP steunt het verzet tegen het repressieve asielbeleid. Wij verzetten ons tegen de razzia die vorige week plaats vond en eisen de onmiddellijke vrijlating van al wie daar werd opgepakt. Daarnaast wordt het tijd dat de problemen worden aangepakt, in plaats van de gevolgen. Terwijl multinationals en grote bedrijven jarenlang de neo-koloniale wereld hebben geplunderd en leeg geroofd, vaak met de hulp van dictatoriale marionettenregimes, worden zij vandaag niet aangepakt. Het zijn die mensen die uit wanhoop voor de miserie waarmee ze geconfronteerd werden, hun land ontvluchtten die vandaag worden bestempeld als “problemen”. Ons standpunt is duidelijk: pak de multinationals aan en niet hun slachtoffers! Daartoe is het nodig om ons te organiseren en op te komen voor een andere maatschappij, dat is een onderdeel van het socialistisch alternatief waar wij voor staan.

Geen opmerkingen: