19.5.08

2008. Lidmaatschap van een communistische partij niet langer strafbaar in Californië

De Senaat van Californië heeft vorige donderdag een wet goedgekeurd waardoor lidmaatschap van een communistische partij niet langer een reden is om ontslagen te worden als ambtenaar. In de Koude Oorlog werd deze maatregel doorgevoerd om communisten aan te pakken. Niet enkel communisten werden op die manier vervolgd, iedereen die wat “anders” was mocht zich bedreigd voelen. Er werd vrij ver gegaan in Californië. Communist zijn, volstond om ontslagen te worden. Maar ook om gebruik te maken van een faciliteit van een openbare school kon gevraagd worden om een verklaring te tekenen dat de “gebruiker geen deel uitmaakt van een communistische actiegroep of frontorganisatie”. De afschaffing van de maatregel dat communistisch lidmaatschap volstond om ontslagen te worden, botste op weerstand. De Republikeinse senator Denham waarschuwde voor het rode gevaar vanuit Cuba en China (de nauwe handelsbanden tussen de VS en China werden even achterwege gelaten in de argumentatie).

Geen opmerkingen: