30.5.08

Belgische asielcentra beroeren Europees Parlement

Gelezen in De Tijd: "Een controversieel rapport over gesloten centra in België heeft hevige beroering veroorzaakt in het Europees Parlement. De commissie Binnenlandse Zaken en Justitie van het halfrond keurde het rapport, opgemaakt door de Italiaanse communist Giusto Catania, gisteren met een uiterst nipte meerderheid goed. Catania noemt het feit dat EU-burgers worden opgesloten in de gesloten centra in België 'schokkend en buiten verhouding', zeker omdat het gaat om een administratieve maatregel. De betrokken EU-burgers werden opgesloten wegens kleine criminaliteit of zwartwerk. Catania hekelt ook de lange detentietermijnen, soms tot vijf maanden, en het ontbreken van een tolk. Het rapport eist ook een aanpassing van de Belgische wetgeving, zodat de gedetineerden in een 'verstaanbare taal' kennis krijgen van bijvoorbeeld hun uitwijzingsbevel. Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA), die samen met Catania de centra bezocht, vond het verslag 'niet in overeenstemming met de werkelijkheid'. Vooral de opmerkingen over taalgebruik vond ze niet kunnen. 'Het verslag houdt geen rekening met de Belgische taalwetten', liet ze weten. Haar fractie, de christendemocratische EVP, stemde tegen. De EVP wenst een minderheidsstandpunt aan het verslag toe te voegen. Rapporten over bezoeken aan gesloten centra in andere EU-lidstaten worden meestal gecontesteerd."

Als we het standpunt van Brepoels rond het taalgebruik goed begrijpen, stelt ze dat asielzoekers niet in een verstaanbare taal worden benaderd omwille van de taalwetten in dit land die boven de nood aan verstaanbaarheid staan.

Ruim 200 miljoen migranten in 2050 door klimaatverandering

De klimaatveranderingen zullen leiden tot een toename van het aantal vluchtelingen. Dat stellen experten van de Verenigde Naties. Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) zijn er al 24 miljoen mensen gevlucht omwille van het milieu. Tegen 2010 zouden er 50 miljoen migranten zijn en tegen 2050 zelfs 200 miljoen. Dat beweerde Janos Bogardi van het United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS). Vooral verwoestijning en het stijgende zeeniveau zouden verregaande gevolgen hebben. Landen als Egypte of Vietnam zouden hard worden getroffen.

Bobbejaan Schoepen brengt socialistisch strijdlied

Bobbejaan Schoepen is terug en brengt "Le temps des cerises" met Geike Arnaert (Hooverphonic). Dit lied is bekend in de socialistische beweging waar het nog vaak wordt gezongen. Amsab schreef hierover: "Het liedje is bij ons vooral bekend geworden in de jaren 1950-1960 door de versie van de populaire Franse chansonnier, acteur Yves Montand. Wat minder geweten is, is dat het ook tot het klassieke repertorium van de socialistische beweging behoort. Het werd in 1866 geschreven door Parijzenaar en socialistisch militant Jean-Baptiste Clément; het was zeker niet zijn meest politieke lied.
(...)
Na zijn terugkeer in Frankrijk hervatte hij zijn samenwerking met socialistische periodieken waardoor hij in de gevangenis belandde. Hij kwam vrij in 1870 en nam deel aan de opstand van de Parijse Commune (1871) waar hij verkozen werd in de Conseil de la Commune. Na de nederlaag tijdens de ‘semaine sanglante’ (waar Clément op de barricades stond en waar hij een lied schreef met dezelfde titel) kon hij vluchten, eerst naar Londen, en dan weer naar Brussel. In 1885 droeg hij het lied op aan Louise, een vrouw die de gewonden op de barricaden kwam verzorgen. Op die manier kreeg het lied de status van 'het lied van de Commune'. Het lied over een verloren liefde werd het lied over een - weliswaar mislukte - revolutie."


29.5.08

1,3 miljard hongerigen

Vandaag schrijft De Tijd: "De voedselcrisis kan het aantal mensen die honger lijden met de helft doen stijgen tot 1,3 miljard. Dat stelt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in een rapport. 'De regeringen moeten ingrijpen en fors investeren in landbouw en voedselhulp', zegt Jacques Diouf, de directeur-generaal van de FAO. (...) De organisatie heeft een lijst met enkele tientallen landen, vooral in Afrika, waar de hongersnood zal toenemen. Precieze schattingen zijn er niet, maar het aantal mensen in hongersnood kan stijgen van 862 miljoen vandaag naar eventueel zelfs meer dan 1,3 miljard mensen."

Voormalige woordvoerder Bush bevestigt: president misleidde publieke opinie over Irak

Scot McCellan was tot in 2006 woordvoerder van president Bush. Voorheen werkte hij ook al voor Bush toen die gouverneur in Texas was. Volgens de voormalige woordvoerder werd de publieke opinie steevast misleid over de oorlog in Irak. Nu meent hij dat de oorlog in Irak niet noodzakelijk was, maar toch werd verkocht aan de publieke opinie. "In de zomer van 2002 hadden topadviseurs van Bush een strategie uitgetekend om de oorlog agressief te verkopen. In het tijdperk van de permanente campagne draaide het allemaal om het manipuleren van de publieke opinie ten voordele van de president." Hij voegde er nog aan toe: "De president had zichzelf beloofd dat hij iets zou doen waar zijn vader in mislukt was: een tweede ambtstermijn winnen. Dat betekende permanent campagne voeren. Spijtig genoeg had die strategie ook negatieve gevolgen: nooit tijd nemen voor reflectie, nooit een tweede keer nadenken, nooit compromissen maken. Vooral niet als het om Irak ging." Qua kritiek kan dat tellen en dan nog van een weinig verdachte bron, namelijk een figuur die jarenlang een trouwe medewerker was van Bush.

28.5.08

Belgisch asielbeleid op de korrel genomen door Amnesty International

Gelezen op De Morgen online:
Amnesty International betreurt in zijn jaarrapport dat de Belgische asielwet vorig jaar werd verstrengd. De mensenrechtenorganisatie is wel tevreden dat België als eerste land ter wereld wapens met verarmd uranium verbood. Dat verklaarde Eva Brems, de Vlaamse voorzitster, bij de voorstelling van het rapport."In België, Frankrijk en Zwitserland werd de asielprocedure in 2007 verscherpt", schrijft Amnesty in zijn jaarrapport. "In België werd de beroepstermijn van de asielzoeker ingekort tot 15 dagen. Dat is veel te kort om een advocaat te zoeken, wat sowieso niet makkelijk is vanuit een gesloten centrum." De mensenrechtenorganisatie stelde ook vast dat in België vaak psychiatrische patiënten worden opgesloten in asielcentra.

Asielbeleid. Het leven zoals het is… gesloten centra
De asieldiscussie woedt momenteel in de regering en de media. Aanleiding is een voorstel van minister Turtelboom om een puntensysteem door te voeren bij de regularisatieprocedure. Daarbij zou het vooral belangrijk zijn om werk te hebben, liefst nog in een knelpuntenberoep. Eens te meer wordt de discussie over het asielbeleid gevoerd vanuit het perspectief van de bedrijven. Een stem die zelden aan bod komt, is deze van de asielzoekers zelf. We publiceren een verslag van het leven in een gesloten asielcentrum geschreven door een ooggetuige.
> Artikel op LSP-site

Brazilië: vijf miljoen aanwezigen op Gay Pride

In het Braziliaanse Sao Paulo vond afgelopen weekend een Gay Pride plaats die qua omvang immens was. Een menselijke zee met zo’n 5 miljoen aanwezigen trok door de straten van de stad om op te komen voor gelijke rechten voor holebi’s. Op deze betoging liepen vooraan twee vertegenwoordigers van de holebi-gemeenschap uit steden waar de Gay Pride werd verboden: Jeruzalem en Moskou. De organisatoren waren bijzonder tevreden, de optocht wordt sinds 1996 georganiseerd en toen waren er 2.000 aanwezigen. Nu is de Braziliaanse Gay Pride uitgegroeid tot een massale gebeurtenis.

27.5.08

Bart Debie definitief veroordeeld - Cassatie bevestigt arrest

Het arrest van het Antwerpse Hof van Beroep werd niet verbroken door het Hof van Cassatie. Hierdoor is Bart Debie veroordeeld tot 4 jaar cel waarvan één effectief. Hij wordt voor vijf jaar uit zijn burgerlijke en politieke rechten ontzet en zal wellicht bijzonder snel uit de Antwerpse gemeenteraad verdwijnen. De veiligheidsspecialist van het VB kan zijn website over criminaliteit dus meteen aanvullen met een veroordeelde crimineel die ook politiek actief is. Als flik maakte Debie zich schuldig aan geweld, verduisteringen, vervalste PV's, racisme,... De man zelf was niet bepaald enthousiast over deze harde aanpak van criminaliteit bij de politie en vond de uitspraken van het gerecht schandalig en zag er een politieke afrekening in. Of Debie veiligheidsspecialist van het VB zal blijven, is niet duidelijk. Alleszins zou het getuigen van een bijzonder cynische opstelling van die partij...

Homofobie vandaag. President van Gambia wil alle holebi's "onthoofden"

President Yahya Jammeh van Gambia wil homo’s die het land niet vrijwillig verlaten, onthoofden. Alle holebi's krijgen 24 uur om het land te verlaten. De president stelde dat hij anders hun hoofd zal afsnijden. Hij is er trots op dat de wetgeving in Gambia hierdoor strenger zal zijn dan in Iran... Strijd tegen homofobie blijft ook vandaag nodig!

Festival van Cannes. Belgische belastingbetalers betalen 400.000 euro

Het festival van Cannes zit er op. Deze bijeenkomst van de top van de filmwereld op internationaal vlak kon opnieuw op heel wat belangstelling rekenen. Ook onder de Belgische politici en de filmwereld was er interesse in deze bijeenkomst. Meer zelfs: de Belgische belastingbetalers (u en ik dus) betalen minstens 400.000 euro voor de aanwezigheid van Belgische politici of stands en publiciteit op het festival van Cannes. Er trokken zo maar even 5 ministers naar Cannes, waaronder Reynders, Anciaux, Marcourt en Daerden (wellicht deels in de hoedanigheid van een bescheiden artiest die instond voor enkele succesvolle filmpjes op You Tube). Daerden trok wel als privé-persoon naar Cannes en verbleef in zijn eigen villa (die te koop zou staan voor 750.000 euro). Een Belgische avond op de "Plage des Goélands" kostte 50.000 tot 65.000 euro. Het Belgisch paviljoen zowat 150.000 euro. De kosten van Reynders en Anciaux zijn niet bekend gemaakt, waardoor het totaal van 400.000 euro een minimum is. Zo wordt het budget voor cultuur natuurlijk rap opgefeest...

26.5.08

Belgische politiek gedomineerd door komieken

We hadden al vermoedens in deze richting na het surrealisme van het blunderparkoers bij de regeringsvorming. Maar nu wordt effectief bevestigd dat de traditionele politiek in dit land wordt gedomineerd door komieken. Geert Hoste heeft afgedaan wegens minder grappig dan Yves en Bart, het olijke duo dat in een vorig leven als "de dikken en de dunnen" door het leven ging. Of dat een compliment is voor Hoste, laten we aan de mening van de lezer over. Iemand vond in zijn archieven een foto van Yves en Bart in hun jonge jaren.

Duitsland. 8.000 scholieren staken en betogen in Berlijn

Op dit ogenblik vinden tal van stakingen en acties plaats in Berlijn. Naast het gezondheidspersoneel, het openbaar vervoer, het gemeentepersoneel en de politie-agenten, trokken ook duizenden scholieren de straat op tegen het asociaal beleid van de zogenaamd “rood-rode” coalitie van SPD en Die Linke.

De combinatie van de groeiende prestatiedruk, het tekort aan leerkrachten, de te grote klassen (met gemiddeld 30 scholieren in de hogere jaren) en de invoering van een jaarlijkse bijdrage van 100 euro per scholier voor schoolmateriaal zorgen ervoor dat de situatie in de Berlijnse scholen catastrofaal is op dit ogenblik.

De scholieren eisen 3000 extra leraars, het intrekken van de bijdrage voor schoolmateriaal en een ander schoolsysteem zodat jongeren na de lagere school niet op basis van het inkomen van hun ouders een schoolkeuze hoeven te maken.

Uit het PISA-rapport van de OESO bleek dat Duitsland in vergelijking met andere landen een goed onderwijs aanbiedt, maar dan wel voor die jongeren die van rijke afkomst zijn. De scholieren die vorige week betoogden, hadden spandoeken gemaakt met slogans als “Neen aan de super-stress” of “Rijke ouders voor iedereen”.

Leden van Sozialistische Alternative (SAV, onze Duitse zusterorganisatie) namen deel aan de mobilisatie voor de staking. We hielpen er mee een succes van te maken en kwamen ook tussen met een extra editie van ons maandblad Solidarität. Daarnaast kwam ook de rapper Holger Burner, een lid van de SAV, naar de betoging om de actie te begeleiden met militante muziek.

In de aanloop naar de staking probeerde het overkoepelende actiecomité van de scholieren in zoveel mogelijk scholen stakingscomités op te zetten om de staking en betoging te organiseren. Ook waren er politieke werkgroepen in heel wat scholen om de situatie uit te leggen en actieplannen voor te stellen.

Jenny Trost, één van de leden van het actiecomité en een lid van SAV, stelde in een toespraak op de betoging: “Laten we samen bouwen aan een beweging tegen de besparingen in het onderwijs en op de sociale zekerheid. We moeten samen strijden zodat de heersende politici en hun vrienden in de grote bedrijven merken dat we het menen”.

Er is een conferentie gepland om een balans op te maken van de staking en om nieuwe acties te plannen in de herfst (na de zomervakantie). Als de rood-rode regering de eisen van de scholieren niet inwilligt, zullen er immers nieuwe acties volgen.

Anne Engelhardt

23.5.08

Hongerdood schokt in Engeland

Gelezen in De Standaard: Khyra Ishaq, een meisje van zeven uit Birmingham, is waarschijnlijk aan de hongerdood gestorven. Khyra werd zaterdag samen met haar vijf broertjes en zusjes gevonden in een vuile kamer. Het meisje overleed in het ziekenhuis. De politie vond geen levensmiddelen in huis. Buren vermoedden dat de kinderen broodkruimels aten die zij voor de vogels uitstrooiden.

De moeder, Angela Gordon (33), en stiefvader Junaid Abuhamza (29) zijn opgepakt. Khyra zou al tien weken niet meer naar de school zijn gegaan omdat ze daar werd gepest om haar 'moslimkleding'. Sindsdien heeft slechts een keer een sociale werker het gezin bezocht. Ook de buren merkten niets op.


Honger is geen monopolie van de zogenaamde "derde" wereld...

Asielbeleid: geen beterschap op komst?

Minister Turtelboom (Open VLD) stelt voor om mensen-zonder-papieren te regulariseren indien ze voldoen aan enkele criteria waarop "punten" worden gegeven. Vanaf 70 punten komen ze in aanmerking voor een regularisatie. Met de indeling wordt meteen duidelijk gemaakt waarvoor mensen-zonder-papieren voor de liberalen welkom zijn: om die klusjes op te knappen die anderen niet bereid zijn te doen of niet kunnen. Dat was de basis voor de migratie in de jaren 1960 en ook nu willen de liberalen migratie afstemmen op wat nuttig is voor de bedrijfswereld. Wie een knelpuntberoep kan uitoefenen, mag blijven. De anderen moeten maar in de illegaliteit blijven werken aan lage lonen en onder extreme uitbuiting.

Het puntensysteem van Turtelboom legt vooral nadruk op de werksituatie, ook al is er de afgelopen jaren systematisch geprobeerd om zoveel mogelijk te vermijden dat vluchtelingen zouden kunnen werken. Daarnaast zijn er ook betwijfelbare aspecten zoals "lokale verankering" (wie bepaalt zoiets en hoe geef je er punten op?) en de mening van de lokale burgemeester weegt eveneens hard door (die kan +10, 0 of -10 geven - blijkbaar is er een "gis-correctie" ingevoerd?). Maar doorslaggevend voor de liberalen, is en blijft het economische belang: in knelpuntberoepen kan in het wit worden gewerkt, de rest blijft best zo zwart mogelijk. Dat is de liberale visie. Een aspect dat niet aan bod kwam in deze discussie was de positie van de mensen-zonder-papieren zelf.

Armoede bij ons: twee derden migrantenkinderen bestaansonzeker

Een rapport van de Europese Commissie over ongelijkheid bracht een aantal opvallende gegevens. Zo is de VS één van de landen met de sterkste polarisering tussen rijk en arm. Bij ons zijn er ook een reeks pijnpunten:

  • 1,5 miljoen Belgen leeft in bestaansonzekerheid
  • 64% van alle kinderen van migrantenouders wordt geboren in bestaansonzekerheid (bij kinderen van Belgische ouders is dat 12%).
  • Enkel in Portugal is de ongelijkheid tussen arm en rijk groter dan in de VS
  • In de EU heeft een kind van hoogopgeleide ouders 2 tot 11 keer meer kans om hoger onderwijs te volgen, in ons land is dat 3,2 keer.

22.5.08

Frankrijk: acties tegen rechtse beleid van SarkozyHet worden weer drukke dagen van protest en verzet tegen het asociale beleid van de Franse president Sarkozy. Die wil de komende periode fors besparen in de openbare diensten met onder meer een aanval op de pensioenen. Ook in het onderwijs wil hij het mes zetten door ruim 10.000 personeelsleden te laten wegvloeien. Het personeel van de openbare diensten neemt het niet meer en organiseert acties. Vanaf vandaag zijn er tal van stakingsacties die het openbaar leven in Frankrijk plat leggen.

Amerikaanse kredietcrisis kost 33.000 jobs in financiële sector

De Amerikaanse kredietcrisis zal in New York alleen leiden tot een verlies van 33.000 jobs in de financiële sector. Dat stelt een studie die werd uitgevoerd op vraag van burgemeester Bloomberg. Zowat 10% van de werknemers uit de sector verliest zijn of haar job. Eerdere voorspellingen hadden het over 20.000 jobs die zouden verdwijnen. Dit heeft ook gevolgen voor de economie van de stad. Het gaat immers grotendeels om werknemers met hoge inkomens, de best betaalden ter wereld. De financiële sector is goed voor zowat één derde van alle salarissen in New York. Eén job op Wall Street zorgt voor drie jobs in andere sectoren als de schoonmaak, horeca, verkoop,...

Glasgow: anti-fascistisch verzet tegen poging tot publieke activiteit BNP

Afgelopen weekend probeerde het extreem-rechtse BNP (British National Party) publiekelijk campagne te voeren in een drukke winkelstraat van Glasgow. Ze deden dit in een buurt waar linkse groepen regelmatig campagne voeren. De poging van de BNP om daar aanwezig te zijn met een stand, pamfletten en kranten leidde tot verzet van de omstaanders. Hierop probeerden ze het opnieuw verderop in de straat. Met een groep CWI-leden en andere anti-racisten zorgden we ervoor dat ook dit niet doorging. We begonnen een groep van voorbijgangers te verzamelen en activisten van andere linkse groepen. Samen vormden we een cordon rond de BNP-activisten. Heel wat omstaanders kwamen onmiddellijk meedoen toen ze hoorden dat het om BNP-leden ging. De politie kwam tussen om de BNP'ers aanvankelijk te beschermen, maar uiteindelijk toch af te voeren toen het protest van anti-fascisten bleef duren. Deze zaterdag zullen we opnieuw in de buurt zijn om publieke activiteiten van de BNP te verhinderen. Wellicht voelde extreem-rechts zich gesterkt door de verkiezing van een lid in het regionale parlement van Londen. Daartegenover moet de arbeidersbeweging in verzet gaan en bouwen aan een politiek alternatief op de BNP en de gevestigde partijen.

21.5.08

Antwerpse procureur-generaal: oranje-blauw en sp.a vinden grondwet minder belangrijk dan belangen diamantindustrie

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois was opvallend hard voor een wetsvoorstel van de grote partijen (CD&V, VLD en SP.a) om de belangen van de Antwerpse diamantsector te verdedigen tegen de grondwet in. De partijen stelden voor om bij inbeslagnames niet langer de beslissingen door een onderzoeksrechter te laten gebeuren, maar door een “bijzonder gemachtigde” met ervaring in de bedrijfswereld. Volgens de procureur-generaal kwam dit voorstel er door het “goed opgezette lobbywerk van de sector”. Naar eigen zeggen had hij een “bijzonder onbehaaglijk gevoel” toen hij het wetsvoorstel las. Ook klaagt hij de willekeur aan: “Is het toevallig dat de nieuwe regeling niet zal gelden bij zware misdrijven, maar wel bij zware belastingfraude?” Het voorstel werd gesteund door een reeks ondertekenaars van onder meer CD&V, N-VA, CDH, SP.a, Open VLD en MR.

Ook Verenigde Staten en Groot-Brittannië rekruteren minderjarige soldaten

Gelezen in De Morgen: "Wie denkt dat de problematiek van kindsoldaten enkel in ontwikkelingslanden speelt, vergist zich. Ook rijke landen als de VS, Groot-Brittannië en Israël bezondigen zich op dit vlak aan wanpraktijken. In de Verenigde Staten rekruteert het leger steeds meer minderjarige soldaten. Volgens het nieuwe Child Soldiers Report is het aantal min-18-jarige rekruten ten gevolge van de oorlogen in Irak en Afghanistan "dramatisch" toegenomen. Bovendien worden de jongeren gelokt met allerlei voordelen en onderwijsvouchers. Ook Groot-Brittannië zette in Irak tussen 2003 en 2005 al minderjarige soldaten in. Maar in de meeste gevallen werden ze al na enkele weken teruggetrokken. De jongste drie jaren maakten de Britten geen gebruik meer van kindsoldaten. Israël krijgt dan weer slechte punten omdat het zijn krijgswetten gebruikt om honderden Palestijnse minderjarigen te arresteren. Bovendien verzamelden de rapporteurs aanwijzingen dat die jonge gevangenen vaak slecht behandeld of gefolterd worden. Ten slotte organiseren nogal wat landen militaire trainingen in scholen. De kinderen dragen er uniformen, slapen in barakken en worden dagelijks onderworpen aan militaire driloefeningen. Onder meer Israël, Argentinië, Brazilië, Egypte en Rusland organiseren zulke militaire scholen."

Geen Finkelstein bij KVHV-Gent… Allemaal de schuld van “trotskistische elementen”?

Norman Finkelstein had afgezegd om afgelopen maandag te spreken bij KVHV-Gent. Dat gebeurde nadat de auteur op de hoogte werd gebracht (vanuit verschillende hoeken) over het karakter van KVHV-Gent, volgens De Morgen “nog rechtser dan de NSV”. De neo-fascisten die de lakens uitdelen bij het KVHV, onder aanvoeren van de eeuwige student en champagne-liefhebber Tom Vandendriessche, wilden Finkelstein laten spreken over zijn boek “De holocaustindustrie”.

Alles wat de holocaust ook maar een beetje in vraag kan stellen, is interessant voor de KVHV’ers. Nu Finkelstein heeft afgezegd wordt door het KVHV uitgehaald naar… de Actief Linkse Studenten en vooral naar de PFK-vertegenwoordiger Marc Puyol die een “trotskistisch element” wordt genoemd. Volgens een verklaring van het KVHV zou Finkelstein hebben afgezegd wegens “ridicule insinuaties van dubieuze extreemlinkse bronnen”.

Het is echter niet door de Actief Linkse Studenten dat de spreekbeurt van Finkelstein voor de neo-fascisten van KVHV-Gent niet zal plaatsvinden. Het zijn immers niet wij die de agenda van deze professor bepalen. Integendeel, we hebben een aantal bedenkingen bij de wijze waarop zijn boek “The Holocaustindustry” is opgemaakt en kan worden gebruikt door extreem-rechts. Eerder verklaarde ook Rob “Klop” Verreycken fan te zijn.

Het Gentse KVHV zat ermee verveeld, een dag voor de bijeenkomst kondigde de organisatie aan dat Finkelstein had afgezegd. Nochtans was dit al eerder geweten, wellicht probeerde het Gentse KVHV nog verder om Finkelstein te overtuigen om alsnog te komen spreken. Nu zit de frustratie erg diep en stelt de groep dat het zich “samen met zijn raadsmannen beraadt over toekomstige stappen” tegen “deze totalitaire praktijken” van de Actief Linkse Studenten. Hiermee maakt het KVHV meteen duidelijk waar het voor staat: in naam van de vrije meningsuiting moet het verboden worden om kritiek te geven op het KVHV en de bijzonder rechtse standpunten die daar worden verkondigd.

De Actief Linkse Studenten verzetten zich tegen iedere aanwezigheid van extreem-rechtse en neo-fascistische studentengroepen aan de universiteiten en hogescholen. Wij voeren een politieke campagne tegen extreem-rechts. Dat past blijkbaar niet in het kraam van het KVHV dat antwoordt met onsamenhangende insinuaties, dreigementen en aankondigingen van nieuwe juridische procedures. Het Gentse KVHV probeert zich uitdrukkelijk radicaler te positioneren dan NSV-Gent, zo werd op het interne forum van KVHV kritiek gegeven op het feit dat sommigen bij het Gentse NSV niet altijd even “raciaal deterministisch” zijn. Een delegatie van KVHV-Gent nam deel aan bijeenkomsten van de nationaal-solidaristische N-SA in Brugge (onder meer aan een optocht vorig jaar). En volgende zomer zullen sommige KVHV’ers blijkbaar deelnemen aan een internationale bijeenkomst georganiseerd door de Hongaarse neo-nazi’s van HVIM. Hoe lang laat de Gentse universiteit nog toe dat neo-fascisten zich organiseren met subsidies en infrastructuur van de universiteit?

20.5.08

Obama is niet anders

Het was niet bepaald subtiel van Bush, maar dat zijn we gewoon. Hij stelde dat het voorstel van Obama om te onderhandelen met Syrië, Iran of Noord-Korea hetzelfde is als de pogingen om te onderhandelen met de nazi’s voor de oorlog. De reactie van Obama was echter ook veelzeggend: “In plaats van harde woorden en besluiteloosheid moeten we zoals Kennedy, Nixon en Reagan alle elementen van de Amerikaanse macht gebruiken, waaronder harde en directe diplomatie om landen als Iran en Syrië onder druk te zetten.” Nixon en Reagan (of Kennedy) staan niet bepaald bekend als linkse rakkers. Obama beweert op te komen voor verandering, maar in de feiten volgt hij de politiek van zijn voorlopers..

Gevolgen economische crisis in de VS

De gevolgen van de economische crisis in de VS zijn erg voelbaar voor de gewone Amerikanen. De Tijd schreef vorige week nog: “Amerikaanse consumenten dingen sinds kort af op de prijzen in elektronicazaken. Ze schrappen fitnessabonnementen en gaan minder uit eten. Arme Amerikanen vragen een recordaantal voedselzegels aan. Rijkere New Yorkers zoeken goedkopere kapsalons voor hun hondjes. Het recessiespook doet iedereen besparen.” Bij Starbucks (een koffiezaak) daalde de omzet in het eerste kwartaal met 5%. Nog opvallender is dat het aantal oogoperaties dit jaar met 17% zal dalen in de VS. Oogcorrecties zijn niet gedekt door de ziekteverzekering en velen kunnen het zich niet meer permitteren. Ander opvallend cijfer: dit jaar zullen 28 miljoen Amerikanen beroep doen op voedselhulp, tegenover 26,5 miljoen vorig jaar.

Nog enkele foto's van asielacties in Brussel

Foto's door Martin Descamps19.5.08

Geen loonnorm voor royals

De koninklijke familie heeft al een mooie opslag afgedwongen voor 2008. Ze hebben niet gewacht op de interprofessionele onderhandelingen voor een loonnorm. Terwijl de gewone werkenden de afgelopen twee jaar slechts 5% opslag kregen (index inbegrepen), zorgde de koninklijke familie beter voor zichzelf met 5% opslag voor 2008 alleen. Samen krijgen ze 13.043 miljoen euro in 2008, 5% meer dan vorig jaar. De verhoging was groter dan gedacht om koopkrachtproblemen te vermijden… Er werd letterlijk gesteld dat de verhoging nodig was om de “koopkracht van de koning te handhaven en de gestegen lonen van zijn personeel te betalen”. Als de koopkracht van de koning 5% opslag per jaar vraagt, waarom zouden onze lonen dan niet onmiddellijk mogen stijgen met 1 euro per uur?


> Afbeelding door Etienne Heyndrickx

Het ego van een topmanager…

Topmanagers van Nederlandse multinationals dreigen ermee het hoofdkantoor naar het buitenland te verhuizen indien er zoveel kritiek blijft komen op hun toplonen. De vijf belangrijkste topmanagers waren samen goed voor 131,8 miljoen euro in 2007. Dat is toch wat veel, vinden de meeste Nederlanders niet geheel onterecht. Zeker als het wordt vergeleken met de lonen van gewone werkenden. Maar de topmanagers nemen de kritieken niet. Topman Jeroen van der Veer van Shell (vorig jaar goed voor 9,4 miljoen euro) stelde: “we zijn normale mensen die ook normaal respect verdienen”. Ons niet gelaten, maar neem er dan ook een normaal loon bij. Of is 9 miljoen op jaarbasis normaal misschien? Indien wel, zijn we steeds bereid om een jaartje bij Shell te komen werken en nadien te gaan rentenieren. Topman Boersma van Essent noemde de reacties “ronduit beschamend”. Van der Veer dreigt: “De keuze is aan de samenleving. Of je hebt een hoofdkantoor en neemt op de koop toe dat er een groot aantal mensen hier werkzaam is met hoge salarissen. Of niet.”

2008. Lidmaatschap van een communistische partij niet langer strafbaar in Californië

De Senaat van Californië heeft vorige donderdag een wet goedgekeurd waardoor lidmaatschap van een communistische partij niet langer een reden is om ontslagen te worden als ambtenaar. In de Koude Oorlog werd deze maatregel doorgevoerd om communisten aan te pakken. Niet enkel communisten werden op die manier vervolgd, iedereen die wat “anders” was mocht zich bedreigd voelen. Er werd vrij ver gegaan in Californië. Communist zijn, volstond om ontslagen te worden. Maar ook om gebruik te maken van een faciliteit van een openbare school kon gevraagd worden om een verklaring te tekenen dat de “gebruiker geen deel uitmaakt van een communistische actiegroep of frontorganisatie”. De afschaffing van de maatregel dat communistisch lidmaatschap volstond om ontslagen te worden, botste op weerstand. De Republikeinse senator Denham waarschuwde voor het rode gevaar vanuit Cuba en China (de nauwe handelsbanden tussen de VS en China werden even achterwege gelaten in de argumentatie).

16.5.08

10-13 juli: kom naar ons zomerkamp!

Van donderdag 10 tot en met zondag 13 juli vindt ons jaarlijkse zomerkamp plaats, dit jaar in Zandvliet (in de buurt van Antwerpen). Het wordt opnieuw een spetterende vierdaagse bijeenkomst met tijd voor discussies, ontspanning, feest,... in het aangename gezelschap van linkse jongeren en minder jonge activisten die zich nog jong voelen. Er zijn 18 workshops gepland over diverse thema's, naast meetings, informele discussies,... Maar ook op het vlak van ontspanning is er voor elk wat wils: sport, feesten, barbecue of zelfs een heuse rode cantus! En dat allemaal voor de spotprijs van 35 euro, eten inbegrepen. Waarop wacht je nog om je vandaag nog in te schrijven?

> Praktische gegevens en programma

‘Ich tanze mit Dir in den Himmel hinein‘

Artikel vanop http://yelloman1.blogspot.com

Deze week haalt de extreem-rechtse internetkrant 't Scheldt nog eens ouderwets uit naar Marie-Rose Morel. Het oerconservatief en nationalistisch roddelkrantje ziet in Morel een echtbreekster die het triumviraat Dewinter-Annemans-Vanhecke uit elkaar speelde. De geruchten van een liefdesaffaire tussen Morel en gewezen voorzitter Frank Vanhecke stemt het katholieke krantje ook niet milder. Nu waren de twee gespot in Oostenrijk, op het bal van de FPÖ van Heinz-Christian Strache (en niet Jörg Haider zoals in het artikel vermeld).
Nog volgens 't Scheldt danste Morel er met haar boezemvriend Frank op de tonen van het overbekende ‘Ich tanze mit Dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe. Die Erde versinkt, und wir zwei sind allein…’Daarna krijgt Morel enkele welgemikte vegen uit de pan: voor de tweedracht die ze zaaide binnen het VB en het dramatisch verlies bij de jongste verkiezingen. Bij de volgende verkiezingen zou Morel samen met Frank vanhecke de Europese lijst trekken, tot verwondering van heel wat leden van de VB-partijraad die nog van niks weten. Volgens 't Scheldt 'is dit probleem nog niet op tafel gelegd'. Voor de verkiezingen van 2009 rekenen ze bij Vlaams Belang niet op een extra EP-zitje zodat iemand plaats zal moeten ruimen. En Morel is niet het enige probleem dat op tafel zal worden gelegd. Als Vlaams Belang niet beter doet dan de jongste peilingen aangeven, verliezen ze in het Vlaams parlement tien zetels.

Leuven: erkenning NSV buiten studentenkringen om

Artikel vanop http://www.blokbuster.be

Aan de Leuvense universiteit is er een bizarre ontwikkeling bezig. De overkoepeling van Leuvense studentengroepen (LOKO) en de Subsidiecommissie werden opzij gezet in het erkenningsproces van studentengroepen. Om extreem-rechts (NSV) toch gebruik te laten maken van zalen van de universiteit, werd besloten om via het Gemeenschappelijk Bureau van de KULeuven enkele bijkomende studentenverenigingen te erkennen, zonder enige inspraak van de studentenstructuren. Op deze website kan je dat zien. Het is bizar dat de Leuvense autoriteiten zomaar overgaan tot een erkenning van de neo-fascistische straatvechters van NSV en dat via een achterdeurtje omdat de voordeur geblokeerd blijft... Wie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid? Wie wil de extreem-rechtse geweldenaars persé erkend krijgen aan de universiteit?

15.5.08

Wilders en VB voor groot-Nederlandse gedachte

Het voorstel van Wilders om de haven van Antwerpen (en het omliggende gebied) bij Nederland te voegen, kon op instemming rekenen van extreem-rechtse figuren die opkomen voor de Groot-Nederlandse gedachte. De ordedienst van het VB, Voorpost, bijvoorbeeld is zelf op Groot-Nederlands niveau georganiseerd met afdelingen in zowel Nederland als Vlaanderen. Ook de VB-leiding zelf is het idee niet ongenegen. Meer zelfs, het was een centraal idee in de Beginselen van het Vlaams Blok bij de oprichting van die partij. Nu staat het wat verder op de achtergrond omdat het niet populair genoeg is. Er is blijkbaar wel geen eensgezindheid in Blok-land. De voorzitster van VB-Borgerhout deed volgende genuanceerde bijdrage in de discussie: "Wilders wil Vlaanderen terug inlijven bij Nederland, wat ons dan weer met een koningshuis opzadelt en de Ollanders het rijke zuiden dan weer kunnen leegplunderen zoals ze in het verleden ook hebben gedaan." Of VB'ster Laureyssen daarmee verwijst naar de periode 1815-1830 is ons niet volledig duidelijk. In dat geval zou Nederland het rijke zuiden (zijnde Wallonië?) hebben geplunderd?

Bush op bezoek in Israël

Deze cartoon verscheen in The Guardian:

Waar Dedecker zal terechtkomen na zijn volgende verkeersovertreding...

Waar Dedecker zal terechtkomen na zijn volgende verkeersovertreding... In een bootcamp natuurlijk! Opsluiten die snelrijder die een gevaar betekent voor onze veiligheid op onze wegen! Heropvoeden en niet pamperen, die crimineel!

14.5.08

Spiritisten tegen repressieve aanpak mensen-zonder-papieren

De Spiritisten van Vl.Pro hebben een internetpetitie opgezet tegen de repressieve aanpak van de mensen-zonder-papieren bij de actie van 29 april voor de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Het is positief dat ze zich uitspreken tegen die repressie en voor het recht om actie te voeren. Jammer dat ze daar niet meer op aandrongen toen ze nog in de regering zaten of dat ze het niet koppelen aan actieve deelname aan de mobilisaties. Maar op zich is het toch positief dat er tenminste één traditionele partij bedenkingen durft te uiten bij de ondermijning van het recht om actie te voeren. Alle anderen hullen zich in stilzwijgen of steunen actief de repressie.

> http://www.ipetitions.com/petition/laatonzevriendenvrij/index.html

1,5 miljoen kinderen in India met ondervoeding bedreigd

India wordt vaak voorgesteld als de nieuwe opkomende economische macht. De stijgende voedselprijzen dreigen echter een sociale ramp aan te richten onder de armste lagen van de bevolking in dat land. Volgens Unicef dreigen meer dan 1,5 miljoen kinderen in India ondervoed te raken door de stijgende prijzen voor onder meer voedsel. De regio telt nu reeds het grootste aantal slecht gevoede kinderen ter wereld en het wordt steeds erger. De verdubbeling van de voedselprijzen zijn daar mee voor verantwoordelijk. 30% van de baby's in India wordt geboren met een ondergewicht. 50 miljoen Indische kinderen onder de vijf jaar worden getroffen door ondervoeding. 300 miljoen Indiërs leven met minder dan 1 dollar per dag.

13.5.08

Er is hoop voor BHV en Leterme...

Een tip voor Leterme en co om politieke crises op te lossen: doe zoals Berlusconi. Die heeft een nieuwe regering gevormd (op minder dan 200 dagen!) en dat verliep zonder enige problemen. Integendeel, naast de 21 ministers waren ook de 37 staatssecretarissen razend enthousiast over de nieuwe ploeg. Met zo'n 60 regeringsleden is het bovendien mogelijk om het werk beter te verdelen en blijft er tijd over om tussendoor onderlinge voetbalwedstrijden te organiseren. Met vijf teams kan het zelfs een kleine competitie worden onder Italiaanse regeringsleden! Berlusconi doet het wel met een beperkter team dan het vorige, dan waren er zo'n 100 ministers en staatssecretarissen. Zo worden compromissen plots makkelijker. Alleen is er uiteraard geen steun voor onder bredere lagen van de bevolking die niet mee profiteren van de "jobs for the boys" en er zelf voor opdraaien omdat ze voor de financiering ervan moeten instaan.

Luchtvervuiling bedreigt onze gezondheid

Een onderzoek naar de impact van luchtvervuiling als gevolg van de toename van het verkeer, kwam tot de conclusie dat er een toename is van het gevaar op gezondheidsproblemen als gevolg van de fijne stofdeeltjes die vrijkomen. Er is een groeiend gevaar voor hartproblemen, maar ook tromboses als gevolg van bloedklonters nemen toe. Een onderzoeksgroep onderzocht zo'n 2000 Italianen in een zoektocht naar oorzaken van bloedklonters. Het feit dat dit nu ook gelinkt wordt aan de luchtvervuiling is nieuw.

VB steunt voorstel Wilders voor Groot-Nederlandse eenheid

Echt verrassend was het natuurlijk niet. De ordedienst van het Vlaams Belang, Voorpost, is bijvoorbeeld fervent voorstander van een "Groot-Nederlandse" unie van Nederland en Vlaanderen (en liefst ook nog de blanke boeren van Zuid-Afrika erbij). Ook het VB is als partij voorstander van een fusie tussen Nederland en Vlaanderen, een idee dat nu opnieuw werd voorgesteld door de rechtse populist Wilders in Nederland. Het VB ziet Vlaamse onafhankelijkheid als een eerste stap naar een dergelijke eenheid: "Nederlanders en Vlamingen vertonen heel wat gemeenschappelijke kenmerken. Ze zijn twee loten aan dezelfde stam", aldus het partijprogramma. VB-voorzitter Valkeniers voegde daar vandaag in De Morgen aan toe: "We moeten verenigen wat veel te lang gescheiden is." Met Wilders als stamhoofd, lijkt ons zo'n vereniging nogal eng te zijn. Een Nederlandse krant die Vlamingen zocht die zich voor zo'n eenheid uitspraken, kwam niet veel verder dan enkele jongeren die hoopten dat de Nederlandse coffeeshops op deze manier dichter bij huis zouden komen te liggen. Maar dat is wellicht niet de optie die het VB (of Wilders) verdedigt.

12.5.08

Wil Wilders een groot-Dietse unie?

Geert Wilders stelt voor om Nederland en Vlaanderen te fusioneren. Over Brussel heeft hij vooralsnog niets gezegd. De Nederlandse rechts-populist stelde dat een fusie goed zou zijn voor de economie en als antwoord op de communautaire twisten in ons land. Wilders verwees onder meer naar de mogelijkheid om de haven van Antwerpen in te lijven alsook de "lage belastingen" in ons land. Zo horen we het eens uit een onverdachte liberale hoek: ons land is goed voor de patroons en aandeelhouders. Als die binnenkort nog eens klagen over de vele belastingen, moeten ze misschien eerst eens proberen om hun collega-liberaal Wilders daarvan te overtuigen.

Video van betoging tegen repressief asielbeleid


Betoging mensen-zonder-papieren 7 mei 2008
Video van EGA-ULB

Vijf topmaangers in Nederland goed voor 131,8 miljoen euro aan bonussen...

Gelezen in Het Nieuwsblad: "De vijf grootverdieners van het Nederlandse bedrijfsleven hebben vorig jaar voor 131,8 miljoen euro aan bonussen ontvangen. Dat is evenveel als 4.000 Nederlanders bruto in een jaar verdienen, uitgaande van een modaal salaris. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. De oud-topmannen Jan Bennink van Numico en Rijkman Groenink van ABN Amro ontvingen vorig jaar samen ruim 100 miljoen euro. De overige drie van de top vijf zijn Jeroen van de Veer (Shell), Gary Pruitt (chemisch distributeur Univar) en Zach Miles (uitzender Vedior)."

9.5.08

Birma: "niet klaar voor hulpverleners". Voor multinationals als Total daarentegen...

De militaire dictatuur van Birma heeft het niet op de gewone bevolking van het land begrepen. Nadat het eerder repressief optrad tegen protestacties, wil het nu geen hulpverleners in het land toelaten om de tienduizenden slachtoffers van de cycloon bij te staan. Er zouden tienduizenden doden zijn gevallen en heel wat anderen zijn dakloos geworden. De omvang van de ramp was nog erger doordat aan de kusten beschermende bossen werden gerooid. Het regime wil geen buitenlandse hulpverlening toestaan in het land. Met multinationals als Total heeft het minder problemen, die zijn wel welkom om de lokale bevolking uit te buiten...

Protest tegen repressief asielbeleid houdt aan

De Dienst Vreemdelingenzaken bevestigde dat 11 van de opgepakte sans papiers bij een actie tegen het repressief asielbeleid vorige week zullen worden uitgewezen. Dit leidt tot heel wat protest en verzet. In de Begijnhofkerk werd een hongerstaking begonnen door zo'n 170 mensen zonder papieren. Ook worden lokale acties gepland gedurende de komende weken. Een hongerstaking is een wanhoopsdaad en wij denken dat mobilisatie een beter instrument is. Afgelopen woensdag was er bijvoorbeeld een betoging van zo'n 500 mensen door Brussel. Het werd een spontane betoging die ook enkele volksbuurten aandeed. Daar kregen de actievoerders enorm goede reacties en steun van de lokale bevolking. Daar moeten we verder op bouwen om collectief in verzet te gaan tegen het repressieve asielbeleid en voor een algemene regularisatie.

Rita Verdonk in de zak gezet...

Populisten als Rita Verdonk hebben het soms bijzonder makkelijk om hun standpunten naar voor te brengen. Alle media ligt aan hun voeten en rijke donatoren zorgen voor de nodige middelen. Voor de oprichtingsconferentie van "Trots op Nederland" (TON) had zo'n donateur toegezegd om voor 135.000 euro aa toegangstickets te kopen en gratis te verspreiden. De 1800 tickets werden verspreid, maar de betaling bleef uit... Verdonk vond het "heel erg teleurstellend" dat ze werd bedrogen door haar trotse Nederlandse vrienden.

8.5.08

Brits protest tegen BNP

De Londense verkiezingen hebben geleid tot een overwinning voor de conservatief Johnson. Tegelijk werd een Londense raad verkozen. Daarin is voor het eerst ook een extreem-rechtse vertegenwoordiger van de British Nationalist Party verkozen. Dat leidde meteen tot verzet. Onze Londense vrienden van International Socialist Resistance (ISR, de tegenhanger van Internationaal Verzet) organiseerden een protestactie met een 70-tal jongeren.

Dure energie - sterke winsten voor Suez

De dure energie heeft zo zijn gevolgen. Voor de meesten onder ons betekent het dat we meer moeten betalen en voor een groeiend deel van de bevolking zelfs dat het moeilijk wordt om de eindjes aan elkaar te knopen. Waar zoveel verliezers zijn, moeten er ook winnaars zijn. Zo werkt het kapitalisme nu eenmaal. De winnaars in dit geval vinden we bij de aandeelhouders van Suez, figuren als burggraaf Davignon die reeds superrijk zijn en daar nu nog een schep bovenop doen met de hulp van de dure energieprijzen. In het eerste kwartaal van dit jaar maakte energiegroep Suez (waartoe Electrabel behoort) een omzet van 13,7 miljard euro (+12,3%) en een bedrijfsresultaat van 2,3 miljard euro. Volgens de top van Suez zijn de dure prijzen "slechts beperkt" verantwoordelijk voor de groeiende omzet, deze prijsstijgingen zouden goed zijn voor een meeromzet van 358 miljoen euro.

Voormalig onderdeel van "American Nazi Party" na deelname aan bijeenkomst Blood&Honour, nu ook bij VBJ

De Amerikaanse groep "National Alliance" (voorheen onderdeel van de "American Nazi Party") staat voor een compromisloos verzet tegen alles wat niet blank is en zeker tegen alles wat joods is. Redenen genoeg om bij het lanceren van de publieke activiteiten van BBET (de Blood&Honour groep die werd opgerold nadat onder meer wapens werden gevonden bij militairen die deel uitmaakten van deze groep) aanwezig te zijn. Enkele jaren later deed de groep ons land nogmaals aan voor een politieke bijeenkomst: de Europese dag van de VBJ in Antwerpen afgelopen weekend.

> Lees meer op de Blokbuster site

7.5.08

1 mei was internationale strijddagDit was een optocht op 1 mei in het door Pakistan bezette deel van Kasjmir. De acties daar stonden vooral in het teken van de koopkracht naar aanleiding van de stijgende voedselprijzen. Klinkt bekend in de oren...

Opnieuw meer winst voor Total

Terwijl de bevolking van Birma te lijden heeft onder de gevolgen van een natuurramp, kan het Franse oliebedrijf Total opnieuw recordcijfers voorleggen. De Franse groep is ook in Birma actief, wat regelmatig tot controverse leidt. In het eerste kwartaal van dit jaar boekte total 18% meer nettowinst. Het kwam op een totaal van 3,6 miljard euro. Dat komt volgens de gedelegeerd bestuurder vooral door de "forse stijging van de olie- en aardgasprijzen". En dan zeggen dat er nog altijd patroons zijn die spreken over "koopkrachthysterie"... De Belgische regering maakte reeds 100.000 euro vrij voor noodhulp aan Birma.

VS vervolgt kindsoldaat in Guantanamo Bay

In het beruchte kamp van Guantanamo Bay zal het Amerikaanse regime nu ook een proces beginnen tegen een jongen die 15 was toen hij werd opgepakt in Afghanistan. Hiermee wordt dit de eerste kindsoldaat die voor een rechtbank komt sinds het oorlogstribunaal van Nürnberg na WO2. Het gaat om een Canadees die 15 was ten tijde van de beweerde feiten. Tijdens zijn opsluiting in Guantanamo Bay kreeg de jongen geen onderwijs. Hij zat intussen zo'n 6 jaar vast zonder enig proces. Mensenrechtenorganisaties protesteerden tegen deze behandeling van jongeren.

6.5.08

Italiaanse neofascisten moorden

In Verona in het noorden van Italië werd op 1 mei een jongere in elkaar geslagen door neo-fascisten. De man werd aangepakt omdat hij weigerde sigaretten te geven aan een bende fascisten. Die sloegen hem daarop in coma. Eén van de fascisten is reeds opgepakt, maar de anderen zijn nog voortvluchtig. De opgepakte fascist bleek van rijke afkomst te zijn. Hij werd al eens opgepakt wegens bendevorming voor racistische misdrijven. De overwinning van de Lega Nord versterkt het zelfvertrouwen van dit soort groepjes gewelddadige fascisten. De electorale neergang van radicaal-links heeft bijzonder negatieve gevolgen voor alle andersdenkenden. Een reden te meer om lessen te trekken uit het falen van radicaal-links om oppositie te voeren tegen een neoliberaal beleid!

Het einde van "Het Volk"

In feite was de krant "Het Volk" al enige tijd verdwenen, maar nu wordt het ook officieel. Na ruim 100 jaar verdwijnt nu ook de titel "Het Volk". Eerder verdween de aparte inhoud van het blad reeds en werd het een kopie van Het Nieuwsblad dat op zijn beurt samenwerkt met De Standaard. Onder het mom van vrije media in dit land, zien we dat er steeds minder verschillende media zijn. Het verdwijnen van Het Volk is daar slechts één uitdrukking van.

Bovendien gaat hiermee de spreekbuis van de christelijke arbeidersbeweging definitief verloren. Waar kan die christelijke arbeidersbeweging vandaag nog terecht om haar bekommernissen te uiten of om haar standpunten te publiceren? In het medialandschap dat gedomineerd wordt door enkele grote bedrijven, zal dat alvast niet meer kunnen. Misschien wordt het wel tijd om opnieuw die traditie van het einde van de 19e eeuw op te nemen en zelf eigen kranten te gaan produceren...

15 maanden cel voor Luikse neonazi

Overgenomen vanop yelloman1.blogspot.com

De correctionele rechtbank van Luik heeft drie mannen veroordeeld tot celstraffen van 12 tot 15 maanden voor racistisch geweld, de mannen hadden twee meisjes van Arabische origine aangevallen en hen racistische opmerkingen naar het hoofd geslingerd.

Een meisje werd bewerkt met een boksbeugel terwijl het andere meisje een pistool tegen het hoofd werd gezet. De drie moesten zich ook verantwoorden het uiten van bedreigingen, het toebrengen van slagen aan het adres van een cafébaas en zijn buitenlandse portier, en het brengen van de Hitlergroet. Onder de drie bevond zich een bekende neonazi (Fabian Verveinkt) die, zoals te zien is op de beelden, graag pronkt met Hitler en het nazisme.

5.5.08

VB betaalt hotelkosten internationale neo-nazis

Afgelopen zaterdag hielden de Vlaams Belang Jongeren een Europese jongerenbijeenkomst in Antwerpen met naar eigen zeggen zo'n 250 aanwezigen. De VBJ nodigde daarbij tal van dubieuze groepen uit, onder meer neo-nazi's uit Hongarije en fascisten uit Spanje. Die gewelddadige neo-nazi's uit Hongarije hebben er geen probleem mee om gemaskerd rond te lopen op betogingen en waren betrokken bij tal van gewelddaden. De Spaanse fascistenleider zat zelfs in de gevangenis. Toch werden ze allemaal vriendelijk ontvangen door het Vlaams Belang dat de hotelkosten voor haar rekening nam. Het is met andere woorden de gemeenschap, via de middelen die aan het VB worden gegeven, die moet opdraaien voor de overnachtingskosten van die neo-fascisten! Wij vinden dat schandalig. Bovendien is het opvallend dat het VB wel stelt dat buitenlandse groepen hier niet aan politiek zouden mogen doen (een punt dat expliciet in het 70-puntenprogramma stond), maar intussen zelf wel een groep buitenlanders naar hier haalt om aan politiek te doen. Terwijl Dewinter enerzijds stelt dat neo-nazi's niet welkom zijn bij het VB, laat hij wel toe dat zijn jongeren neo-nazi's uit heel Europa op kosten van de partij naar Antwerpen halen. Wellicht in de hoop dat er niet te veel aandacht aan zou worden gegeven zodat Dewinter en co kunnen blijven rekenen op de stilzwijgende maar actieve steun van allerhande neo-nazi's.

Neen aan de heropvoedingskampen!

De traditionele politici spelen met het idee van heropvoedingskampen voor jongeren. Na de deportatiekampen voor asielzoekers, moeten blijkbaar ook lastige jongeren worden aangepakt door de dames en heren politici. Opvallend daarbij is dat niet alleen wat doorgaans "rechts" genoemd wordt dit pleidooi verdedigt, maar ook zogenaamde "linksen" zoals Peter Van Velthoven. Die stelde op 1 mei dat de mogelijkheid van dergelijke "boot camps" niet mag worden afgeschreven. Wij zijn het daar absoluut niet mee eens en vinden dat dergelijke repressie onaanvaardbaar is!

Asielbeleid: razzia was voorloper op aankondiging repressiever beleid

De politici in Europa willen de mensen zonder papieren harder aanpakken. Vorige week zagen we een eerste voorbeeld hiervan met een razzia bij een betoging van mensen zonder papieren. Daarbij werden 13 betogers naar gesloten centra overgebracht, 148 betogers werden opgepakt. Minister Turtelboom kondigde aan dat het Belgisch asielbeleid nog strenger zal worden.

In heel de discussie over asielrecht wordt door de traditionele politici nooit gekeken naar de omstandigheden waarin mensen zonder papieren leven. Na de zelfmoord vorige week van een asielzoeker in Merksplas was het enige nieuws dat werd gebracht dat een opstand van asielzoekers was vermeden. Een journalist op het VTM-nieuws had het over onrust bij een aantal “belhamels” in het gesloten centrum. Waarom die asielzoeker zo tot wanhoop was gedreven dat hij er besloot zelf een einde aan te maken, kwam niet aan bod. Hetzelfde fenomeen zien we als het over vluchten in het algemeen gaat. De redenen waarom mensen vluchten worden nooit vermeld. Nochtans laat niemand zijn of haar familie, vrienden en omgeving achter voor het plezier.

De razzia van vorige week, toen bij een toegelaten betoging van mensen zonder papieren en hun sympathisanten (onder meer aan de ULB waar een solidariteitsactie plaats vindt) 148 mensen werden opgepakt, was blijkbaar slechts een voorloper op de aankondiging vandaag dat het Belgische asielbeleid strenger zal worden. Minister Turtelboom stelde dat mensen zonder papieren voortaan tot 18 maanden kunnen worden opgesloten in gesloten centra. Ook de opsluiting van kinderen in gevangenissen zal blijven gebeuren. Dat dit ingaat tegen de rechten van kinderen en tegen ieder greintje sociaalvoelendheid, neemt de minister er blijkbaar bij. De Europese Commissie steunt een repressieve aanpak en wil harde maatregelen tegen de naar schatting 8 miljoen mensen zonder papieren in Europa.

Een deportatie moet volgens de minister iets gewoon worden: “We moeten aan mensen ook duidelijk maken dat het geen enkele zin heeft om de repatriëring te proberen tegen te houden in de hoop dat de termijnen verstrijken en er uiteindelijk toch een regularisatie volgt.” De Europese aanpassingen van het asielbeleid met een nadruk op het ontwikkelen van een “fort Europa” leiden tot verzet. Woensdag is een internationale protestactie gepland aan het Europees parlement (afspraak om 12u30 aan place Schuman). Ook vanuit de ULB wordt gemobiliseerd naar die actie en zal tevens worden geprotesteerd tegen de razzia van vorige week.

LSP steunt het verzet tegen het repressieve asielbeleid. Wij verzetten ons tegen de razzia die vorige week plaats vond en eisen de onmiddellijke vrijlating van al wie daar werd opgepakt. Daarnaast wordt het tijd dat de problemen worden aangepakt, in plaats van de gevolgen. Terwijl multinationals en grote bedrijven jarenlang de neo-koloniale wereld hebben geplunderd en leeg geroofd, vaak met de hulp van dictatoriale marionettenregimes, worden zij vandaag niet aangepakt. Het zijn die mensen die uit wanhoop voor de miserie waarmee ze geconfronteerd werden, hun land ontvluchtten die vandaag worden bestempeld als “problemen”. Ons standpunt is duidelijk: pak de multinationals aan en niet hun slachtoffers! Daartoe is het nodig om ons te organiseren en op te komen voor een andere maatschappij, dat is een onderdeel van het socialistisch alternatief waar wij voor staan.

2.5.08

Doorgestuurd bericht: protest aan Dienst Vreemdelingenzaken

VERZAMELING VOOR VREEMDELINGENZAKEN
Maandag 5 mei om 11u30

De bewoners van de Begijnhofkerk roepen alle „zonder en met“ om samen te komen op hun wekelijkse betoging voor de dienst vreemdelingenzaken om te eisen

- de onmiddellijke vrijlating van de gearresteerde mensen bij de razzia van 29 april
- een direct moratorium van de opsluitingen en de uitzettingen van de mensen zonder papieren
- het recht op vrijheid van uitdrukking, betoging, vereniging voor iedereen!
- om nog en altijd opnieuw te bevestigen de basiseisen:afschaffing van de gesloten centra, stopzetting van de uitwijzingen, regularisatie van alle personen zonder papieren

Hulde zal gebracht worden aan Meneer Ebenizer Folefack Sontsa , die zelfmoord pleegde in het gesloten centrum van Merksplas t.g.v een nieuwe uitwijzingsdreiging

Wij willen aan iedereen eraan herinneren dat het migratiebeleid, de gesloten centra en de uitwijzingen doden

Een persconferentie zal plaatshebben met de MOC, CSC, de advocaten, de parochie van de Begijnhofkerk en al degenen die met deze eisen overeenkomen.
Wij zullen een onderhoud aan Mijnheer Roosemont vragen om de bevrijding van alle gevangenen te eisen

Voor de bewoners van de Begijnhofkerk

Collectief van de Personen zonder papieren in Strijd - CSPL-GSM: 0474 50 36 55 – 0498 39 04 29
Steun 063-4424608-85
Het adres e-mail: collectif_cspl@yahoo.fr plaats: csplbruxelles.unblog.fr

De schande van Brussel

Uiteindelijk werden bij de actie van vorige dinsdag in Brussel 12 mensen-zonder-papieren overgebracht naar het gesloten centrum van Merksplas waar ze gisteren nog geconfronteerd werden met een zelfmoord door een medegevangene. Twee advocaten werden dinsdag ook mishandeld toen ze bij de opgepakte betogers kwamen. De twee dienen klacht in. Bij de betoging voor een regularisatie van de mensen-zonder-papieren werd iedereen zonder pardon opgepakt op bevel van Thielemans (PS). Minister Dewael verdedigt nu de beslissing om mensen-zonder-papieren over te brengen naar een gesloten asielcentrum. De betogers werden hardhandig aangepakt. Ook de studenten ondervonden dit toen ze uit solidariteit meebetoogden. De Actief Linkse Studenten waren daarbij aanwezig, verschillende van hen werden opgepakt en twee megafoons werden in beslag genomen. Deportatie, razzia's, diefstal, repressie en intimidatie. Dat is de schande van Brussel! Met collaboratie van PS, Open VLD,...

Neo-nazi concerten in beeld gebracht

Een Duitse undercover journalist kreeg gisteren zendtijd op televisie met beelden van neo-naziconcerten in ons land. De boodschap was duidelijk: in dit land wordt dergelijke haat en Hitler-verering geen strobreed in de weg gelegd. Dat werd eerder al naar voor gebracht door anti-fascisten en nu bevestigd met deze reportage die in Koppen werd getoond.

Voor neo-nazi's is ons land een paradijs. Ze kunnen zomaar oproepen tot haat en geweld en jongeren proberen te bereiken met hun nazistische opvattingen. Hakenkruizen en andere symbolen vormen geen enkel probleem, het zijn toch maar "privé-feestjes" aldus de autoriteiten.

In Nederland en Duitsland wordt opgetreden tegen neo-nazi's waardoor ze naar ons land komen. Dat stelde de Duitse onderzoeksjournalist Thomas Kuban (een schuilnaam) die reeds meermaals filmde op dergelijke bijeenkomsten. Dit jaar waren er zelfs twee Hitlerherdenkingen en meerdere concerten.

De interessante reportage van Koppen staat ook op Youtube:

Geen probleem met de koopkracht...

Gelezen in De Morgen: "De Belgische ministers verdienen gemiddeld ongeveer 200.000 euro bruto per jaar. Dat is stukken minder dan de topmanagers die door de ministers zelf worden aangeduid, zo berekende La Libre Belgique. Premier Yves Leterme en zijn vicepremiers krijgen 212.214 euro bruto in het loonzakje. De andere ministers verdienen 208.570 euro bruto per jaar en de staatssecretarissen 198.583 euro bruto. Daar komt nog een aantal voordelen bij: een wagen met tankkaart, een gsm en een werknemer voor het onderhoud van de privéwoning. Maar topmanagers bij de overheid zitten er dus warmer in: 2,2 miljoen euro voor Didier Bellens (Belgacom), 820.000 euro voor Johnny Thijs (De Post) en 480.000 euro voor de topmannen van de NMBS-holdings."