16.4.08

Waarom het VB bang is van mei 68

Er zullen de komende weken tal van herdenkingen van mei 68 zijn. Voor de meer interessante herdenkingen, zullen we komende dagen een overzichtje publiceren van wat de Actief Linkse Studenten en LSP allemaal van plan zijn rond mei 68. Maar er zijn ook anderen die herdenkingen zullen houden. Ook het Vlaams Belang organiseert een heus "colloquium" in het Vlaams parlement over "40 jaar mei 68". De partij doet dat onder de titel "gezinnen, normen en waarden". Het VB stelt in haar aankondiging: "Het Vlaams Belang organiseert dan een colloquium om de culturele revolutie van de ’68’ers tegen het licht te houden." Uiteraard wordt voorbijgegaan aan het feit dat er in mei 1968 zo'n 10 miljoen Franse arbeiders in staking gingen. De studentenbeweging had nooit zo'n impact kunnen hebben indien het niet werd ondersteund vanuit de arbeidersbeweging en in de praktijk werd overvleugeld door die arbeidersbeweging. Het klopt dat we vandaag nog vooral horen spreken over de studenten van mei 68, maar dat heeft vooral te maken met de zwakheden in de leiding van de arbeidersbeweging (ook al heeft mei 68 ook een aantal zwakheden van de studentenbeweging duidelijk gemaakt...).

Maar neen, voor het Vlaams Belang is mei 68 iets cultureel. De partij wil de herdenking in het Vlaams parlement houden omdat dit een symbool zou zijn "van ontvoogding, van volwassenwording". Er wordt meteen aan toegevoegd: "Maar dan niet de loutere emancipatie van het individu, zoals het programma van mei ’68 dat voorschreef, maar zeker en zelfs in de eerste plaats van een volk." Opnieuw wordt totaal voorbijgegaan aan het feit dat mei 68 de noodzaak van een collectief antwoord voorop stelde en dat op een klassenbasis. Mei 68 zou niet op een gelijkaardige wijze de geschiedenis zijn ingegaan zonder die rol van de arbeidersklasse! Maar dat is natuurlijk iets vies voor het Vlaams Belang. Neen, met haar herdenking wil het VB duidelijk maken aan welke kant het staat: die van het establishment. Wellicht hebben de VB'ers vooral spijt dat generaal De Gaulle er niet in slaagde om in Duitsland troepen te verzamelen om de revolutionaire beweging in Frankrijk repressief neer te slaan.

De Franse president Sarkozy stelde dat hij komaf wil maken aan de erfenis van mei 68 en dat is ook wat het VB wil doen. Ook die partij is bang van arbeidersstrijd en wil vermijden dat zoiets kan gebeuren. Wellicht wordt er in het VB vooral bewonderend gekeken naar het neoliberale programma van Sarkozy, ook hij overgiet dat immers met een nationalistisch sausje.

Geen opmerkingen: