4.4.08

Probleemjongeren op de bussen - welk standpunt?

Na eerdere gevallen van geweld en agressie op de bussen, was het deze week de beurt aan een "incident" aan het Centraal Station in Antwerpen. Op een bus richting Turnhout, "de 41" in de volksmond, kwam het tot een zware vechtpartij toen een agent enkele jongeren naar buiten had gewerkt toen deze keet schopten. Vandaag staan de kranten vol met artikels en lezersbrieven over deze kwestie. Het lijkt alsof er geen einde komt aan de stroom van berichten over geweld op de bussen. Wij denken dat het probleem effectief ernstig is en dat er dringend oplossingen naar voor moeten worden geschoven. De verantwoordelijkheid moet echter niet enkel op de jongeren worden afgeschoven. Het is nodig dat er meer middelen komen voor het openbaar vervoer: door het gratis te maken, zouden al veel discussies over tickets worden vermeden en is de toegankelijkheid groter. Daarnaast waren er vroeger ook begeleiders met een vast statuut en degelijk loon op de bussen, naast de chauffeurs dus. Die functies werden weg bespaard, maar nu blijkt dat het wel degelijk nuttig is om een tweede man/vrou op de bus te hebben. Daarnaast is er nood aan investeringen in de opvang en begeleiding van jongeren die traumatische ervaringen hebben opgelopen in bijvoorbeeld oorlogsgebied. Nu worden die jongeren aan hun lot overgelaten en schrikt men dan als het tot geweld komt. Wij praten het geweld zeker niet goed, maar om er iets aan te doen zal het niet helpen als er gewoon luid geroepen wordt tegen migrante jongeren.

Geen opmerkingen: