30.4.08

Open brief van Blokbuster aan burgemeester Thielemans (Brussel)

Geachte heer burgemeester,

Het Vlaams Belang heeft afgedaan in Brussel en daar bent u verantwoordelijk voor. Waarom zou er immers nog een extreem-rechtse partij nodig zijn als u hun programma uitvoert? De schandalige razzia tegen mensen-zonder-papieren die gisteren in Brussel plaatsvond was niet alleen een aanfluiting van alle democratische rechten om actie te voeren, maar meteen ook een exacte kopie van wat het VB al jaren vraagt bij acties van mensen-zonder-papieren.

Naar aanleiding van de actie “Hoop op papieren” in februari 2006 in Antwerpen (een actie die onder meer werd gesteund door de Antwerpse bisschop) stelde VB-“veiligheidsspecialist” Bart Debie het volgende: “Nog een ideetje : controleer alle identiteitsdocumenten van de betogers van vandaag. Repatrieer de helft daarvan en een deel van de asieldossiers zijn meteen afgehandeld.” Het idee zal u wel bekend in de oren klinken. Dit is namelijk wat u gisteren effectief hebt georganiseerd.

Een betoging van mensen-zonder-papieren werd zonder enige waarschuwing geconfronteerd met massale arrestaties door de politie en dat gebeurde op uw bevel. Een woordvoerder van uw kabinet bevestigde dit vandaag in Le Soir. Het resultaat is dat de mensen met papieren na een tijdje opnieuw werden vrijgelaten, maar de mensen-zonder-papieren niet. Die dreigen naar een gesloten centrum te worden gestuurd met het oog op een uitwijzing.

Onder hen bevinden zich drie van de vijf woordvoerders van UDEP, de organisatie van mensen-zonder-papieren die ijvert voor een menselijker asielbeleid en een algemene regularisatie. Op verschillende acties van onder meer UDEP kwamen ook partijgenoten van u meebetogen. Was dat uit hypocrisie? Dient een louter symbolisch “links imago” enkel om het onderliggende rechtse beleid wat te verbergen?

Mijnheer de burgemeester, wij roepen u met aandrang op om bevel te geven dat alle mensen-zonder-papieren worden vrijgelaten en om het democratisch recht op actievoeren in Brussel te herstellen. We vragen u om niet het beleid van Bart Debie en het Vlaams Belang uit te voeren, maar u uit te spreken tegen een repressief asielbeleid dat zich richt tegen de slachtoffers van het huidige systeem in plaats van tegen de verantwoordelijken. Niemand vlucht voor zijn of haar plezier, als we daar iets willen aan doen zullen we moeten opkomen tegen de winsthonger die grote delen van de wereldbevolking in extreme armoede en voedselcrises dumpt.

Wij zijn geschokt en spreken ons als anti-fascistische organisatie ten stelligste uit tegen uw optreden. Hoe kan u morgen een dag van internationale solidariteit als 1 mei vieren als u gisteren een zware slag hebt toegebracht aan mensen die protesteren tegen de onderdrukking van één van de meest uitgebuite lagen in onze samenleving? Hoe kan u zingen “Ontwaakt verworpenen der aarde”, als u die verworpenen op een dergelijke repressieve wijze overlevert aan een deportatie?

Hoogachtend,
Geert Cool (woordvoerder Blokbuster)


Stuur zelf ook uw mening naar burgemeester Thielemans: Kabinet.Bgm.Thielemans@brucity.be

Geen opmerkingen: