18.4.08

Miljardair George Soros haalt uit naar het "marktfundamentalisme"

Binnenkort zullen ze een minderheid vormen, de neoliberalen met als motto "goed dat er nog echte neoliberalen zijn". George Soros is een autoriteit op economisch vlak en ook zijn eigen portefeuille is goed gevuld. De miljardair haalde nu echter uit naar het marktsysteem en meer bepaald naar het "marktfundamentalisme" dat de basis vormde voor de globalisering, liberaliseringen en dereguleringen. Dat marktfundamentalisme heeft geleid tot de huidige crisis. Soros pleit voor meer overheidstussenkomsten en striktere regels voor de markt. Zoniet zal de crisis gewoon verder gaan. "Terwijl de vorige zeepbel [immobiliën] nog niet is leeggelopen, is de nieuwste al in volle ontwikkeling: grondstoffen. Zij zijn het nieuwste speeltje van institutionele beleggers." In feite zegt Soros dat het neoliberalisme niet werkt en ook dat het mee verantwoordelijk is voor de huidige voedselcrisis.

Geen opmerkingen: