15.4.08

Huisjesmelkers verhuurden 6 krotten aan 102 personen

Gelezen in De Morgen: "De lokale politie van Brussel-Noord is in drie Schaarbeekse panden binnengevallen die op naam staan van een koppel van Turkse origine. Er werden maar liefst vierentachtig mensen aangetroffen, onder wie twaalf illegalen. In drie andere huizen in Brussel-West werden nog eens achttien slachtoffers geïdentificeerd. Het koppel huisjesmelkers is aangehouden.
(...)
"In de drie huizen in Schaarbeek hebben we een flagrante overbevolking vastgesteld: in totaal troffen we vierentachtig slachtoffers aan. Twaalf van hen die illegaal in ons land verblijven, zijn opgepakt. Ze zijn ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Zeven van hen worden gerepatrieerd", zegt de commissaris. "In de zone Brussel-West zijn nog eens achttien bewoners geïdentificeerd. Ze worden allemaal opgevangen door het OCMW of hun familie."

(...) "Ze moeten nog verhoord worden, dus we weten niet hoeveel ze aan huur betaalden aan de huisjesmelkers. Zeker is dat ze leefden in mensonwaardige omstandigheden: van de normale vier appartementen die de Schaarbeekse huizen telden, maakte het Turkse koppel er zonder pardon dertien. Die ze dan ook alle dertien verhuurden aan hele gezinnen."


Huisjesmelkerij blijft een immens probleem, zeker op een ogenblik dat de huurprijzen voor veel mensen onbetaalbaar zijn geworden.

Geen opmerkingen: