26.3.08

Verboden in een andere taal te spelen...

Op het speelplein van Liedekerke mag voortaan enkel in het Nederlands worden gespeeld. De gemeente heeft een reglement opgemaakt voor haar speelpleinwerking. Daarin wordt bepaald dat kinderen die geen Nederlands spreken of begrijpen kunnen worden geweigerd. Die regel komt er omdat vorige zomer kinderen uit Brussel naar Liedekerke trokken bij gebrek aan ontspanningsmogelijkheden in de eigen buurt. In plaats van daar iets aan te doen, wordt opnieuw gekozen voor repressie: spelen in een andere taal wordt verboden in Liedekerke. Het doet wat denken aan een maatregel in het kader van het communautair opbod. Wij vinden niet dat kinderen daar het slachtoffer van moeten worden... Maar uiteraard is de beste oplossing meer middelen voor ontspanning in alle gemeenten. Het is ook niet ideaal voor Brusselse gezinnen om hun kroost naar Liedekerke te moeten sturen. Dit voorval toont aan hoe het communautaire vaak een gevolg is van tekorten.

Geen opmerkingen: