21.3.08

Schotense soap gaat verder - Morel dient klacht in tegen Valkeniers

Marie-Rose Morel dient klacht in tegen de voorzitter van de Schotense gemeenteraad, Paul Valkeniers (Open VLD, broer van VB-voorzitter Bruno Valkeniers). Aanleiding was het feit dat het niet tot een beslissing kwam op een nieuwe bijeengeroepen gemeenteraad. Het VB had die laten bijeenroepen om enkele dringende zaken te bespreken (onder meer de verspreiding van 't Pallieterke in de bibliotheek, maar ook een petitie tegen een project van sociale woningbouw). De voorzitter van de gemeenteraad liet enkel de vragen bespreken zonder een beslissing te laten nemen. Marie-Rose Morel, in haar gat gebeten door de eerdere verklaring van Valkeniers dat met haar niet samen te werken valt, kondigde aan klacht te zullen indienen. Tegelijk werd nogmaals een gemeenteraad bijeengeroepen voor de drie agendapunten. Hierdoor zullen de VB-gemeenteraadsleden nogmaals een zitpenning opstrijken. De partij stelde dat dit naar een goed doel zou gaan, maar verduidelijkte niet welk goed doel. Wordt het de partijkas of het fonds van Morel voor VB'ers die uit de vakbond worden gezet? Het is alleszins opvallend dat de VB'ers in Schoten bijzonder aanwezig zijn als er zitpenningen vallen te verdienen. Inhoudelijk zijn ze minder aanwezig, tenzij het hysterisch gebrul van Morel de kwalificatie "inhoud" moet weerspiegelen.

Geen opmerkingen: