31.3.08

PS kiest voor patronaat...

ABVV-topman Jean-Claude Vandermeeren lijkt te beseffen dat de PS niet bepaald aan onze kant staat: "De PS lijkt tegenwoordig het patronaat te verkiezen boven de vakbonden. In Wallonië engageert de partij zich niet meer genoeg voor de arbeiders en dat is een belangrijk politiek probleem", stelde hij in La Libre. "Het is een probleem van links in heel Europa dat ze de logica van het kapitalistische systeem niet meer in vraag durft te stellen." Steeds meer duiken er echter krachten op die wel het kapitalisme in vraag durven stellen.

Voor wie twijfelt over de SP.a is het misschien goed om eens te verwijzen naar de Sint-Niklase burgemeester Willockx. Als vandaag de koopkracht wordt ondermijnd is dat mee het gevolg van de gezondheidsindex die werd ingevoerd met het Globaal Plan in 93. Wat vindt Willockx daar vandaag van? "Ik ben fier op mijn samenwerking met Jean-Luc Dehaene en Philippe Maystadt aan het Globaal Plan. Ik heb een belangrijke rol gespeeld om dat verkocht te krijgen aan de socialistische beweging, zonder de banden met de vakbond door te knippen. Een belangrijk verschil met het Generatiepact. Mensen als Mia De Vits, wijlen François Janssens en Michel Nollet wisten in mijn tijd dat de overheidsfinanciën gesaneerd moesten worden en beseften dat daarvoor onpopulaire maatregelen nodig waren. Bij het Generatiepact was dat anders. Ik heb enorm veel respect voor de technicus Xavier Verboven, maar hij was een zwakke politieke figuur. Hij had niet de autoriteit om ook maar iets te verdedigen bij de achterban."

Volgens Willockx is een asociaal beleid nu eenmaal nodig en is het problematisch als de vakbondsleiding dat niet verkocht krijgt aan de basis... We leven soms in een omgekeerde wereld!

Geen opmerkingen: