20.3.08

Petitie tegen de Mosquito

We kregen volgend bericht doorgestuurd met een oproep om de petitie te tekenen op www.trianglerouge.be/mosquito. Bij deze een warme oproep om de petitie te tekenen!

Jongeren zijn noch parasieten, noch schadelijk voor onze samenleving!

Deze petitie heeft als duidelijk doel om op Belgisch en Europees grondgebied het anti-jongerensysteem 'Mosquito' te laten verbieden. Deze commerciële apparatuur wordt geproduceerd door een Engelse onderneming en dient om 'ongewenste adolescenten' weg te jagen door een onverdraaglijk geluid te verspreiden dat alleen de jongeren kunnen horen. (zie uitgave van de krant Le Soir van dinsdag 4 maart 2008). 3500 van deze Mosquito-installaties zouden al geïnstalleerd zijn in Groot-Brittannië!!!

Test zelf dit principe: http://www.trianglerouge.be/mosquito/ressources.php
De vzw 'Territoire de la Mémoire', een centrum van opvoeding tot tolerantie en verzet, verklaart vandaag dat de commercialisering van zulk een 'anti-jongeren middel' dichtbij de meest cynische fascistische ideeën ligt.
Een samenleving die schrik heeft voor haar eigen jeugd tot op het punt dat men de geestelijke en lichamelijke marteling van jongeren goedkeurt is een samenleving die ziek en neurotisch is en die op de afgrond afstevent. Apart van alle technische vragen en of het een middel is dat schade toebrengt aan de volksgezondheid, is het Mosquito-systeem volledig tegen de meest fundamentele mensenrechten. Wij mogen dat niet accepteren!
Alleen een politiek zijn die gericht is op opvoeding en begeleiding kan een antwoord bieden op jeugddelinquentie.
Laat ons aan de toekomst bouwen en NOOIT wanhopen in de jeugd!
TEKEN DE PETITIE ONLINE: http://www.trianglerouge.be/mosquito/

Geen opmerkingen: