21.3.08

Milieu: Naar een groene Europese Unie?

Barosso, de voorzitter van de Europese Commissie, verklaarde in 2007 aan de Financial Times Deutschland: “De VS beroept zich sterk op de marktmechanismen in de strijd tegen klimaatveranderingen en ze hebben gelijk. Maar die marktmechanismen werken enkel als er bindende doelstellingen worden voorop gesteld.” Dat was de logica achter het recente actieplan van de Europese Commissie tegenover de globale opwarming.

Het Europese plan omvat vier centrale doelstellingen tegen 2020: een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20% tegenover 1990, het verhogen van het belang van hernieuwbare energie in de totale energieproductie met 20%, 10% van het transport gebruik laten maken van “duurzame biobrandstoffen” en tenslotte het realiseren van een energiebesparing van 20%.

Daarbij moet opgemerkt worden dat wetenschappers eerder stelden dat er een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 80% nodig is in de geïndustrialiseerde landen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. En dan spreken we nog niet over de uitstoot in landen als China of India. Geen enkele vorige doelstelling inzake verminderingen van uitstoot werd effectief gerealiseerd. Verder moet worden opgemerkt dat de productie van biobrandstoffen een nefaste invloed heeft op ontbossing en prijsstijgingen voor voedsel. Bovendien wordt de invloed van biobrandstoffen op de totale uitstoot van broeikasgassen betwist. Inzake het gebruik van hernieuwbare energie wordt het voor EU-lidstaten mogelijk om “certificaten” van andere landen te kopen als ze zelf de doelstellingen niet behalen.

De kosten voor deze maatregelen worden door Barroso op 60 miljard euro per jaar geschat. Indien er niets gebeurt, zouden die kosten nog hoger liggen. Ondanks het feit dat de maatregelen onvoldoende zijn, werden ze toch reeds verworpen door het patronaat. De grote bedrijven doen er alles aan om de druk op de Europese Commissie op te voeren. “De nieuwe doelstellingen zullen de Europese concurrentiepositie verzwakken zonder dat ze een echt effect zullen hebben op de bescherming van het milieu”, aldus de Europese federatie van chemiepatroons.

De grote aandeelhouders en patroons moeten zich nochtans niet teveel zorgen maken. De EU wil vooral minder afhankelijk worden van de dure olie en gas van grote buitenlandse energieleveranciers. Anderzijds maakt de reactie van het patronaat duidelijk dat enkel de concurrentiepositie en de winsten tellen. Dat zal zeker in een periode van economische crisis een negatieve invloed hebben voor het milieu.

De klimaatveranderingen zijn slechts een symptoom van de kanker die onze planeet verwoest. De vervuiling van de oceanen (waarvan nog slechts 4% intact is), de geleidelijke maar steeds verdergaande vervuiling van de voedselketen,... geven evenzeer aan hoe ziek deze planeet is. De reden hiervoor is het actuele productieproces waarin enkel de winsten tellen. Kleine aanpassingen zullen niet volstaan, we moeten het kapitalisme vervangen door een ander systeem: een socialistisch alternatief.

Nicolas Croes

Geen opmerkingen: