14.3.08

Hoofddoekendebat gaat verder...

In Het Nieuwsblad koos Erik De Bruyn van SP.a-Rood jammer genoeg de kant van Patrick Janssens in het hoofddoekendebat. De Antwerpse burgemeester gaf de aanleiding voor een golf van gemeentelijke discussies over een verbod op hoofddoeken aan het loket in de gemeente. Wij vinden een hoofddoekenverbod geen goede maatregel en pleiten tegen elke poging om vrouwen te verbieden of te verplichten een hoofddoek te dragen. Dat geldt volgens ons ook in de gemeentediensten.

De Bruyn neemt spijtig genoeg een andere positie in. Hij verklaarde: "Een openbare dienst moet zich niet enten op de emancipatie van moslimvrouwen. Als het dragen van een hoofddoek daar trouwens al toe zou bijdragen. Maar dan nog. Een openbare dienst heeft een neutraal karakter en maakt deel uit van een seculiere overheid. Het is niet dat moslimvrouwen verboden wordt om een hoofddoek te dragen. Niemand is verplicht om te solliciteren bij de stad, laat staan voor een functie aan een loket."

Hoe een "neutraal" karakter in het gedrang komt door persoonlijke kenmerken van de ambtenaren is een discussie die heel ver kan leiden. Als de vrouw niet zelf baas mag zijn over eigen hoofd, over welke delen van haar lichaamsbedekking mag dat dan wel? Wij zijn voor een strikte scheiding tussen kerk en staat. Daarom moet de overheid zich ook niet moeien met de uitingen van religieuze of andere standpunten. De Bruyn stelt echter: "Als we elke gemeenschap rechten geven om volgens eigen religieuze en culturele normen te leven, dat heb je op de duur een compleet versnipperde en verbrokkelde maatschappij." Wie zal dan bepalen welke normen mogen en welke niet? In welke mate het standpunt van De Bruyn gedeeld wordt door aanhangers van SP.a-Rood in Gent of Lier (of andere steden waar de discussie over het hoofddoekenverbod werd gevoerd op basis van de Antwerpse beslissing) is ons niet duidelijk.

Het hoofddoekendebat werd ook gevoerd in discussiebijdragen in o.a. De Standaard. Op de LSP-site verscheen een reactie op het standpunt van Mia Doornaert. Hier kan je dat lezen.

Geen opmerkingen: