11.3.08

Gentse schooldirectie wou niet dat jongeren meebetoogden

De betogingen van vorige donderdag in Gent kregen op voorhand al af te rekenen met een oproep van de politie aan de schooldirecties om de scholieren te vragen niet deel te nemen aan de betoging. Van minstens één school weten we dat de directie een brief liet meegeven aan de scholieren (in hun agenda en te ondertekenen door de ouders voor de betoging) waarin stond dat de school een uur vroeger de lessen zou stoppen om te vermijden dat de scholieren nadien naar de anti-NSV betoging zouden trekken. Er stond bij dat deze regeling er kwam op vraag van de politie... Dit soort verdachtmakingen tegenover de anti-NSV betoging en openlijke sabotage heeft niet mogen baten. Er kwamen immers tientallen scholieren vreedzaam meebetogen. Het is wel bizar dat de schooldirectie meent een standpunt te moeten innemen tegen die betoging.

Geen opmerkingen: