11.3.08

Dienstencheques blijven populair

In januari 2008 werden 5.329.401 dienstencheques verkocht, dat is evenveel als in oktober 2007 toen een nieuw record werd gevestigd. In 2008 zullen de dienstencheques de sociale zekerheid 851 miljoen euro kosten. Alles samen zal het de overheid 991 miljoen euro kosten. Er morgen dan al een aantal jobs mee gecreëerd worden, de vraag is of die jobs niet beter via een reguliere weg zouden tot stand komen. Nu wordt de sociale zekerheid ondermijnd en zijn jobs via dienstencheques veelal flexibele en onzekere jobs.

Geen opmerkingen: