8.8.07

Toename studentenarbeid

Het aantal jobstudenten neemt spectaculair toe. Dit heeft volgens de ABVV-Jongeren zelfs een impact op de arbeidsmarkt. Jobstudenten zijn immers vrij goedkoop en ze kunnen nu meer werken met een verminderde sociale bijdrage. Nu kunnen studenten 23 dagen in de zomer en 23 dagen in het academiejaar werken. Hierdoor is het aantal jobstudenten reeds met zowat 150.000 toegenomen: van 369.000 jobstudenten in 2005 tot 518.000 in 2006. Daarbovenop zijn er studenten die meer dan 46 dagen werken.

In de zomer van 2005 werden 118.182 jobstudenten tewerkgesteld via uitzendarbeid, in het najaar van 2005 werkten 19.704 jongeren via uitzendarbeid. Over een periode van één jaar stelde de uitzendsector 129.878 jobstudenten aan het werk.

In De Standaard stelde ABVV-Jongerenverantwoordelijke Mike De Herdt: "Heel wat studentenjobs zijn banen die door laaggeschoolden kunnen worden uitgevoerd. Ook de deeltijdse werknemers worden door studenten aan de kant gezet. Werkgevers geven er de voorkeur aan de overuren aan studenten te geven, en niet aan hun vaste werknemers, waarvoor ze extra moeten betalen."

Geen opmerkingen: