2.8.07

Illegaal werkt voor één tot dertien euro per uur

Gelezen in De Standaard vandaag:

"Illegalen zijn geen laaggeschoolde ongeletterden. Er zitten heel wat hooggeschoolden tussen. Dat is tenminste de conclusie van een mini-bevraging die Edwin Delanoeye hield bij een negentigtal illegalen in Antwerpen. Delanoeye is medewerker bij het Antwerpse minderhedencentrum de Acht en organiseerde de rondvraag samen met Udep, de zelforganisatie van mensen zonder papieren.

"In de groep van negentig deelnemers bleken er 46 een middelbare schoolopleiding en 27 hoger onderwijs, inclusief universiteit, te hebben gevolgd. Als Delanoeye vroeg welke diploma's ze precies gekregen hadden, bleek uit de antwoorden dat rechtenstudies (6), ingenieur (6), verpleegkunde (5), tandarts (2) en geneeskunde (2) even goed vertegenwoordigd waren als minder hoog gekwalificeerde beroepen zoals vrachtwagenchauffeur (5), kapper (4) en snit en naad (7). Onder de bevraagde illegalen zat overigens ook iemand die in zijn thuisland politieman was.

"Van de 87 deelnemers aan de rondvraag hadden er 53 een officiële baan voor ze illegaal werden verklaard. Ze oefenden die job uit in de periode van hun asielaanvraag. Een asielzoeker heeft immers recht op werk tijdens het onderzoek naar de gegrondheid van zijn dossier. Van die 53 moesten er 49 wel hun baan vaarwel zeggen van zodra ze illegaal werden verklaard. Vierendertig onder hen zeggen in de enquête opnieuw in dienst te zullen worden genomen bij de voormalige werkgever als ze weer over papieren zouden beschikken. Merkwaardig is wel dat een aantal onder hen nog met een officieel contract bij die werkgever actief is, hoewel ze intussen in een illegale status zijn beland. (...)

"De bevrager peilde ook naar de verloning. De uurlonen schommelen tussen één euro per uur en dertien euro per uur, met uurvergoedingen van drie euro (13), 5,5euro (9), 10 euro (9) en 7,5 euro (8) als meest voorkomende bedragen. De kosten voor vervoer zijn voor rekening van de illegaal, de werkuren zijn meestal 's avonds, 's nachts en 's ochtends. Over de hoogte van het loon of de werkmodaliteiten wordt niet onderhandeld of gejammerd, uit schrik de job te verliezen.Het mini-onderzoek leert ook dat de Belgische overheid eerst danig wat investeert in illegalen, op het ogenblik dat ze nog niet wettig in het land zijn. Zo blijken 67 van de 87 deelnemers, of meer dan 70 procent, één of meer cursussen Nederlands te hebben gevolgd. De deelnemers meldden ook dat ze beroepsgerichte opleidingen volgden bij de VDAB en de Landelijke Bediendencentrale. (...)"

Geen opmerkingen: