7.8.07

Elitair onderwijs?

De directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), Mieke Van Hecke, meent dat de kwaliteit van de leraars vandaag te laag is. Ze meent dat dit onder meer komt omdat teveel leraars uit het TSO of BSO komen, zeker in het lager onderwijs en het kleuteronderwijs. Die studie-achtergrond zou de leraars teveel achterstand opleveren waardoor ze onvoldoende kunnen inspelen op de vereisten van de jongeren.

Blijkbaar wil de directeur-generaal van het katholiek onderwijs dat enkel een elite mag worden toegelaten tot de functie van leerkracht. Bovendien wordt de suggestie vrij direct gewekt dat TSO en BSO ondergeschikt zouden zijn, minderwaardig tegenover het ASO. Wij vinden dat schandalig! Een dergelijke houding zal bovendien enkel maar ten goede komen van diegenen die onderwijsbesparingen willen doorvoeren met een verdeel-en-heerspolitiek en daarbij verschillende richtingen tegen elkaar opzetten.

Geen opmerkingen: