19.7.07

Kloof tussen rijk en arm in Groot-Brittannië nooit groter in laatste 40 jaar

De Morgen schrijft: "De kloof tussen rijk en arm is de laatste 40 jaar nooit groter geweest in Groot-Brittannië. Rijken en armen leven ook steeds meer gescheiden van elkaar. Dat blijkt uit een studie van de Joseph Rowntree Foundation, de Britse stichting die armoede bestudeert."

"Gezinnen die er al warmpjes inzitten, zijn de laatste vijftien jaar steeds rijker geworden, en dat soms zelfs "op een buitenmatige manier". Anderzijds zijn er steeds meer Britten die onder de armoededrempel leven: in 2001 ging het om meer dan één op de vier gezinnen. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is wel gedaald.Een en ander heeft ook zijn repercussies op de sociale geografie. Er is sprake van een toenemende polarisering. In Londen en het zuidoosten van Groot-Brittannië zijn er bijna geen armen meer. Gegoede gezinnen trekken zich terug in de buitenwijken van de grote steden. Daartegenover staat dat in sommige steden bijna de helft van de gezinnen onder de armoededrempel leeft."

Dit rapport toont dat Groot-Brittannië een steeds meer gepolariseerde samenleving wordt, met een groeiende ongelijkheid in rijkdom, geografische concentraties van ontbering en een sociale mobiliteit die afneemt", concludeert David Laws, een volksvertegenwoordiger van de liberaal-democratische oppositie. Groot-Brittannië wordt al tien jaar bestuurd door (New) Labour, in theorie een socialistische partij."

Geen opmerkingen: