30.7.07

Commerciële belangen bedreigen bossen

Een opvallende stelling over de bosbranden: een aantal branden worden aangestoken op vraag ban grondspeculanten die er heel wat winst mee maken... Is dat een samenzweringstheorie van klein links? Neen, het is een stelling die naar voor werd gebracht door de natuurbeschermingsorganisatie WWF.

De Morgen:
"Natuurbeschermingsorganisatie WWF zegt dat de verwoestende branden in Italië en Spanje, waarbij duizenden hectaren bos en struikgewas in vlammen opgingen, vermoedelijk door 'bouwcriminelen' zijn aangestoken. "We weten dat een groot deel van de bosbranden door brandstichting is veroorzaakt. Een bos is nog maar net afgebrand, of daar zijn de grondspeculanten al met opvallend veel interesse voor het gebied dat ze nooit hadden kunnen kopen als het bos er nog stond", zegt WWF-experte Nina Griesshammer. WWF eist dan ook een wet op EU-niveau die het verbiedt op afgebrande bosgronden te bouwen. "Een EU-bouwverbod op verbrand land zou de bouwcriminelen het gras voor de voeten wegmaaien en duizenden hectaren bos redden". Tot nog toe zijn volgens de WWF door branden in Europa al tienduizenden hectaren in rook opgegaan, waarvan 50.000 hectaren alleen al in Griekenland. In Italië zijn minstens 9.000 hectaren verbrand. Daar wordt het vermoeden almaar groter dat de maffia erachter zit. En één man veroorzaakte de tot nog toe grootste bosbrand in de geschiedenis van Gran Canaria. De politie arresteerde er een bosarbeider die bekende het vuur te hebben aangestoken uit woede om een nakend ontslag."

Geen opmerkingen: