27.6.07

Nederland: jongeren in heropvoedingskampen?

In Nederland stelt de minister van Jeugd en Gezin, André Rouvoet (ChristenUnie) voor om een netwerk van 'opvoedkampen' op te zetten voor "nog-niet-criminele jongeren". Wie geen werk of opleiding heeft, zou kunnen verplicht worden om naar een dergelijk opvoedkamp te trekken voor een periode van 4 maanden tot anderhalf jaar. De minister stelt dat dit voorstel er komt als antwoord op de jongerenwerkloosheid en de vele problemen die zich op dat vlak stellen! In het "opvoedkamp" zou een strak ritme heersen met een dagschema van 12 uur om zo de jongeren voor te bereiden op het werken en om te voorkomen dat ze "rottigheid uithalen". Niet alleen de ChristUnie speelt met dit soort ideeën. Eerdere opvattingen over kampen voor jongeren om hen discipline bij te brengen kregen destijds steun van zowel CDA (christen-democraten) als PVDA (sociaal-democraten). Misschien moeten we eens denken aan een heropvoedingskamp voor wereldvreemde politici die niet meer buiten de leefwereld kijken van hun eigen villawijk?

Geen opmerkingen: