8.6.07

Hoe het patronaat ons ziet: de werkmieren!

Eén op de vijf werknemers (in de wereld) werkt meer dan 48 uur per week! Dat probleem is niet beperkt tot de zogenaamde Derde Wereld of de lageloonlanden. In Groot-Brittannië heeft volgens de studie van het Internationaal Arbeidsbureau 25,7% een "excessief uurrooster". Leve de flexibiliteit?

Volgens de studie heeft wereldwijd 22% (of 614,2 miljoen mensen) te kampen met te lange werkdagen. In Groot-Brittannië werkt 25,7% meer dan 48 uur per week en ook in de VS bedraagt dat aantal 18%.

Cijfers uit België zagen we niet in de mediaverslagen over deze studie. Maar het is duidelijk dat de tendens in dit land er één is om langere werkweken op te leggen. Nu eist het patronaat opnieuw dat er flexibeler wordt omgegaan met overuren. Lees: dat overuren goedkoper en dus interessanter worden. Resultaat: wij moeten langer en meer werken voor minder loon. Sommigen noemen dat "vooruitgang". Wij noemen het uitbuiting.

Geen opmerkingen: