15.6.07

Agent erkent dat er geweld was op G8-top in Genua

Zes jaar na de feiten is er nu een agent die erkent dat zijn collega's brutaal geweld hebben gebruikt. Bij de acties tegen de G8-top in Genua in de zomer van 2001 viel een dodelijk slachtoffer: Carlo Giuliano. Ook werden tal van gewelddadige operaties uitgevoerd door de politie met de nodige provocaties.

Een agent erkent nu in het kader van het proces wegens het geweld bij de G8: "Politieagenten sloegen ongewapende betogers in elkaar. Vier agenten haalden zwaar uit naar een jong meisje. Haar haren waren rood van het bloed. Ik was volledig van de kaart. Het leek wel een slagerij." De agent stelde altijd te hebben gezwegen uit schaamte en uit solidariteit tegenover zijn collega's, maar hij erkent dat de waarheid moet geweten zijn.

29 agenten moeten voor de rechtbank komen en daarnaast ook een aantal mensen van de medische afdeling van de gevangenis. Ze staan terecht omdat ze hun positie hebben misbruikt bij de inval van een school die dienst deed als slaapplaats voor betogers in Genua.

Daarbij is bijzonder brutaal opgetreden. De agent die nu bekentenissen aflegt stelde onder meer dat er heel wat onnodig geweld was, machtsmisbruik en zelfs seksuele intimidatie. De moeder van Carlo Giuliano stelde dat eindelijk een eerlijke getuigenis was van een betrokken agent.

Er dringen zich natuurlijk wel een aantal vragen op: waarom staan de gewone agenten terecht en niet de politietop? Waarom wordt niet opgetreden tegen de politieke verantwoordelijken die toch de eindverantwoordelijkheid dragen voor het politie-optreden? Zal dit schandaal in de doofpot verdwijnen door enkel een aantal gewone agenten aan te pakken? Let op: wij vinden niet dat martelende agenten er zomaar van onderuit moeten gaan, maar hun optreden is een gevolg van een beleid van hogeraf. Als daar niets aan gedaan wordt, staan we na een veroordeling van de agenten gewoon even ver.

En ten tweede moeten we na deze bekentenissen ook de vraag stellen of dit geweld niet eerder een gewoonte is bij dergelijke topontmoetingen. Ook bij de acties tegen de G8-top in Duitsland werd geklaagd over brutaal politiegeweld. Die grepen de acties van de zogenaamde "autonomen" aan om er hard in te vliegen tegen alle betogers. Heeft het establishment enkel nog repressie om op terug te vallen als het wil bijeenkomen?


2001. De moord op Carlo Giuliano in Genua

Geen opmerkingen: