29.5.07

Vredestroepen in Congo...

Om de schijn van een te grote bemoeienis van het VS-imperialisme weg te nemen, werd ervoor geopteerd om de VN Vredesmacht in Congo niet alleen aan de VS toe te kennen. Ook vanuit Pakistan waren er heel wat troepen. Nu blijkt dat die Pakistaanse soldaten in Congo wapens verkochten aan milities terwijl ze in dienst van de VN waren. Bovendien hebben ze goud verhandeld. Het ging om troepen in het mijnstadje Mongbwalu in het Noord-Oosten van het land. Er kwam een officieel onderzoek van de VN, maar de resultaten werden niet bekend gemaakt om het Pakistaanse regime niet voor de voet te schieten. Het Pakistaans leger ontkent intussen de beschuldigingen.

Geen opmerkingen: