4.5.07

“Strijd tegen fraude mislukt”

Over de graaicultuur en hoe het politieke en gerechtelijke establishment erop reageert...

Gelezen in De Standaard:
“Veertien speurders naar zware fiscale fraude en vijf parlementsleden vragen 'een engagement om in de volgende bestuursperiode een parlementaire onderzoekscommissie op te richten rond de grote financiële en fiscale dossiers die systematisch mislukken'.

“Zij waren sinds de vroege jaren '90 betrokken bij zeer zware fraudedossiers. 'Eenvoudige lezing van de pers van de laatste twaalf maanden staat toe vast te stellen dat het gevecht tegen deze grootschalige financiële en fiscale misdrijven (KB Lux, kasgeldvennootschappen, FBB, Didier Pineau-Valencienne,...) fundamenteel ondoeltreffend is', klagen ze. 'En dan nog betreffen die artikels enkel het topje van de ijsberg.'

“De vaststelling dat de grote fraudedossiers spectaculair floppen, klopt alvast. Een jaar geleden werd de Franse topindustrieel Didier Pineau-Valencienne schuldig bevonden aan het oplichten van zijn Belgische aandeelhouders. Desondanks werd hij niet bestraft, omdat de rechter vond dat hij onredelijk lang op een uitspraak had moeten wachten. Sindsdien wordt steeds vaker de verjaring uitgesproken in grote fraudedossiers.

“Eind maart was dat opnieuw het geval in een ophefmakende zaak: de FBB-fraude van AnHyp (nu AXA) via Uruguay. 'Met de FBB-fraude was zowat 15 miljard oude franken gemoeid, verspreid over honderden dossiers', zeggen de klokkenluiders. 'De nu verjaarde AnHyp-fraude via Uruguay was goed voor ruim 4miljard frank daarvan: 3,2 miljard ontdoken belastingen en een klein miljard aan geheime commissielonen voor de tussenpersonen. Dat deze zaak kan verjaren, is bijzonder wraakroepend want onderzoeksrechter Jean-Claude Van Espen vond manifeste bewijzen voor grove valsheid in geschrifte.'

“De klokkenluiders formuleren hun vraag beleefd: hoe kan zware fraude onbestraft blijven? 'Is het nodig te benadrukken dat er zonder een doeltreffende strijd tegen de grote fiscale fraude geen gelijkheid is voor alle belastingplichtigen voor de fiscale wetgeving?' Maar voor zichzelf heeft de initiatiefnemer de antwoorden al gevonden: 'Deze dossiers werden en worden gesaboteerd, door zowel de fiscale administratie als door het gerecht.'

“Actieve en passieve combinatie, zegt hij: 'Ik heb meegemaakt hoe oud-minister Philippe Maystadt (CdH) actief druk uitoefende in sommige van deze dossiers. Ambtenaren zijn niet altijd even moedig. Didier Reynders is handiger, door de zaken gewoon op hun beloop te laten in de wetenschap dat bij het gerecht dergelijke moeilijke fraudedossiers steevast onderaan de stapel worden gelegd. Soms krijg ik de indruk dat het de bedoeling is van onze regenten om van België een fiscaal Panama te maken voor het bedrijfsleven, maar dan properder aangekleed.'”

Geen opmerkingen: