11.5.07

Rijke partijen...

Gelezen bij De Morgen:

Uit de jaarrekeningen van 2006 van de politieke partijen blijkt dat de Vlaamse partijen over een gezamenlijke spaarpot van ruim 40 miljoen euro beschikken. Open Vld is de rijkste partij, in afdalende volgorde gevolgd door het kartel sp.a-Spirit, CD&V en Vlaams Belang. De armste partij is N-VA, die als enige vorig jaar een negatief resultaat boekte. Geen enkele partij kampt evenwel met financiële problemen, allemaal hebben ze voldoende in kas om de komende verkiezingscampagne te financieren.

(...)
De drie grote partijen kregen vorig jaar elk ongeveer 8 miljoen euro van de overheid. Voor Vlaams Belang ging het om 6,8 miljoen en N-VA moest het stellen met 1,4 miljoen euro. Andere minder belangrijke inkomstenbronnen zijn afdrachten van mandatarissen en opbrengsten uit lidgelden. De socialistische mandatarissen betaalden met 1,1 miljoen euro traditioneel het meest aan hun partij, dit is ruim tien keer meer dan hun liberale collega's. CD&V ontvangt even traditioneel het meeste geld van haar leden (bijna een half miljoen euro) of vijf keer meer dan Vlaams Belang.

(...)
Met een balanstotaal van 15,5 miljoen euro komt Open Vld aardig in de buurt van de PS, de grootste partij aan Franstalige kant, die een balanstotaal van 16,8 miljoen neerzet. De liberale partij beschikt over 6,1 miljoen aan geldbeleggingen en 7,5 miljoen aan liquide middelen, samen goed voor een oorlogskas van 13,6 miljoen euro. De op een na rijkste partij is sp.a-Spirit met 12,5 miljoen. Daarna volgen CD&V met 7,3 miljoen, Vlaams Belang met 3,9 miljoen en N-VA met 3,1 miljoen euro.

Bij een kleine partij als CAP worden de middelen louter bij leden en sympathisanten gehaald. Daar spreken we niet over budgetten in miljoenen euro's, tenzij we het cijfer van 0,025 miljoen euro zouden gebruiken in plaats van 25.000 euro...

Geen opmerkingen: