29.5.07

De Top van Onderop van het Nederlands Sociaal Forum (NSF): wat voor wereld is mogelijk?

Verslag vanop http://www.offensief.nl

Afgelopen zondag 20 mei organiseerde het Nederlands Sociaal Forum als een voorbereiding op de protesten tegen de G8-top van 2 tot en met 8 juni aanstaande de Top van Onderop. Onderdeel van het programma waren een manifestatie op het Museumplein en diverse workshops en seminars. Gedurende de dag waren ongeveer 1200 deelnemers aanwezig.
De toonzetting van dit evenement van het NSF was in weinig opzichten anders dan eerdere activiteiten van het NSF. De kritiek op de huidige neoliberale wereldorde en het imperialisme is weliswaar scherp aanwezig, maar een fundamenteel alternatief op die wereldorde ontbreekt telkens weer. Hierin zijn de sociale fora in Nederland ook niet verschillend van de Europese of wereldwijde sociale fora.

Om een bijdrage te leveren aan juist die discussie over een fundamenteel alternatief was Offensief een van de organisatoren van een workshop met als titel “Alternatief op de politiek van de G8: een socialistische wereld is mogelijk”. De workshop was met ongeveer 25 mensen vrij druk bezocht, wat een vertaling is van de zoektocht van mensen naar een alternatief op het huidige politieke en economische systeem.

In de inleiding werd door onze spreker ingegaan op de groeiende kloof tussen rijk en arm en de eigendom- en machtsverhoudingen die daaraan ten grondslag liggen in deze kapitalistische maatschappij. Vanzelfsprekend werd gesproken over op welke wijze een einde gemaakt kan worden aan de uitbuiting van de overgrote meerderheid van de wereldbevolking door een steeds rijker wordende elite.

Na de inleidende bijdragen was er volop en hevige discussie door de deelnemers in de zaal, met de sprekers van Offensief en de IKS vanachter de tafel, maar ook met elkaar. Een bepaald deel van de zaal zag in dat de strijd voor een socialistische maatschappij absoluut noodzakelijk is om een einde te maken aan armoede, klimaatverandering, oorlog enzovoorts. Een ander deel van de deelnemers was niet helemaal overtuigd van de noodzaak en/of de mogelijkheid van een socialistische maatschappij, hoewel er wel ook bij hen een onvrede over de huidige maatschappij merkbaar was.

Volgens Offensief kan enkel een socialistische maatschappij de oneerlijke verdeling tussen welvaart op de wereld beëindigen. In onze visie is een socialistische maatschappij een samenleving, waarin de grootste en meest invloedrijke ondernemingen wereldwijd in handen worden gebracht van degenen die in de huidige maatschappij enkel een inkomen kunnen hebben door hun arbeidskracht te verkopen.

Die groep noemen wij de arbeidersklasse, en daar vallen ook gepensioneerden, scholieren en studenten die aankomende arbeiders zijn en werklozen onder. Tot die groep hoort men onverschillig of men in een fabriek, callcenter, kledingwinkel of bij een IT-bedrijf werkt. Het is de gezamenlijke kracht van die groep, die klasse, die sterk genoeg is om de welvaart uit de handen van een rijke elite te nemen en er voor te zorgen dat die aan iedereen ten goede komt. Momenteel is het immers die rijke elite die haar welvaart verzameld door het eigendom van en de controle over de productiefactoren.

Naast de nationalisatie van de grootste ondernemingen en een geplande economie zal ook de hoogste vorm van democratie noodzakelijk zijn om een echte socialistische maatschappij te realiseren. Het oude Sovjet-Rusland kende weliswaar geen privé-bezit van de middelen van productie en de economie was door middel van planning georganiseerd. Het bureaucratische karakter van die staat maakt van Sovjet-Rusland echter een misvormde arbeidersstaat, zoals ook bijvoorbeeld Cuba, Oost-Duitsland en Noord-Korea dat zijn (geweest). Omdat Sovjet-Rusland ook gedurende enkele jaren heeft laten zien hoe een gezonde arbeidersstaat zou moeten functioneren, is de ontwikkeling en de geschiedenis van deze staat een belangrijke les voor socialisten en iedereen die wil vechten voor een alternatief op de huidige maatschappij.

De interesse voor onze ideeën was zichtbaar tijdens de workshop, maar ook in de manifestatie en na de workshops op basis van de tientallen exemplaren van onze krant die we verkochten.

Geen opmerkingen: