16.5.07

Antiglobaliseringsbeweging zoals wij het zien

De Duitse G8-top in de buurt van Rostock wordt bedreigd. Niet alleen door vele jongeren die zullen betogen tegen de G8, maar door een groter gevaar. Mogelijke stakingsacties bij Deutsche Telekom (naar aanleiding van een zware herstructurering) kunnen de topbijeenkomst ernstige hinder opleveren. De Duitse regering is alvast bevreesd voor een dergelijk scenario en hoopt natuurlijk dat een criminaliseringscampagne tegen de antiglobaliseringsbeweging kan vermijden dat het tot eengemaakte acties komt met de arbeidersbeweging.

Nochtans zou een staking van Deutsche Telekom een bijzonder goed voorbeeld zijn van hoe de antiglobaliseringsbeweging succesvol kan optreden. Wij hebben altijd gesteld dat we voor directe actie zijn en zelfs voor het blokkeren van topbijeenkomsten. Dat leidde in 2001 tot parlementaire vragen van het VB over Internationaal Verzet. Nu kunnen we daar echter een duidelijker antwoord op geven. Een blokkade van een bijeenkomst van het internationale establishment zien wij niet als een "bestorming" door een groepje radicale jongeren. Neen, het zijn de acties en bewegingen van de arbeiders die doorslaggevend kunnen zijn.

Geen opmerkingen: