4.4.07

Nu ook een "vijfde wereld"?

MO schrijft: "Meer dan de helft van de allochtonen in Vlaanderen leeft onder de armoedegrens. De vrouwen zijn de grootste slachtoffers van armoede, in het bijzonder die van Marokkaanse en Turkse afkomst. De allochtonen, in het bijzonder de vrouwen, hebben de laagste inkomens. Dat zijn de meest saillante conclusies van het onderzoek van Bea Van Robaeys en Nathalie Perrin in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. De vraag is of deze bevindingen een verrassing zijn? Laten we eens terugkeren naar de bloeiperiode van de sector migrantenonderzoek van de jaren negentig. Tussen 1991-1993 hebben we vanuit het Onderzoeksinstituut Arbeid en Tewerkstelling (RIAT) van ABVV in samenwerking met Albert Martens en Sandra Rosvelds van de KU-Leuven een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmarktpositie van migranten in Vlaanderen, in Antwerpen en in Gent."

Het tijdschrift heeft het over de Vijfde Wereld, maar natuurlijk is die armoede logischerwijze verbonden met hoe geproduceerd wordt in dit systeem. De auteur stelt terecht in Mo: "Een caritatief beleid is pijnverzachtend, maar een oplossing ten gronde voor de maatschappelijke kwalen is niet voor morgen." Misschien is een oplossing ten gronde niet voor morgen, maar waarom zouden we nu al niet beginnen met ons te organiseren om tot een oplossing ten gronde te komen?

Geen opmerkingen: