23.4.07

Niet schrikken als je binnenkort een brief van de EU krijgt...

De EU heeft beslist dat het iedereen dat het als "terrorist" beschouwt zal aanschrijven met een motivatie waarom het de term "terrorist" gebruikt. De terrorist in kwestie kan daarop repliceren en tegenargumenten bieden. Een vreemde gang van zaken die wat aan 1 april doet denken, maar toch is het realiteit!

"LUXEMBURG - De ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie hebben op hun maandelijkse raadszitting formeel het licht op groen gezet om de personen of organisaties die op de EU-terroristenlijst staan, aan te schrijven. In die brief zal de Unie argumenteren waarom de betrokkenen op de lijst werden geplaatst. "

Geen opmerkingen: